อ.อ.ป. จับมือ สยามฟอเรสทรี #ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ ในที่ดินที่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย มุ่งสร้าง #รายได้ที่ยั่งยืนให้เกษตรกร และ เพิ่ม #ป่าเศรษฐกิจ ให้ได้ร้อยละ 15 ของประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 9, 2018 16:01
กรุงเทพฯ--9 ส.ค.--องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) และ นายมหาศาล ธีรวรุตม์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด ร่วมลงนาม ในบันทึกข้อตกลง "โครงการสนับสนุนการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจของ อ.อ.ป" เพื่อร่วมกันบูรณาการ 'ส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าในที่ดินที่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย' และพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากไม้เศรษฐกิจร่วมกัน หวังสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยหลังจากพิธีลงนามฯ ในครั้งนี้ว่า "โครงการสนับสนุนการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจของ อ.อ.ป เป็นโครงการฯ จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์และมีเป้าหมายดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ และพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากไม้เศรษฐกิจครบวงจรตามวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป. คือ การเป็นผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูกในปี 2565" และดำเนินการในภารกิจด้าน CSR ของบริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด ซึ่งมีลักษณะส่งเสริมการดำเนินงานซึ่งกันและกัน อ.อ.ป.และบริษัทฯ จึงตกลงที่ดำเนินการร่วมกันตามความถนัดในภารกิจของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อที่จะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงโครงการฯ นี้ ยังเป็นการดำเนินงานที่สนองนโยบายของรัฐ ในการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้ได้ร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ และโครงการสานพลังประชารัฐระหว่างหน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน และเกษตรกรอีกด้วย"

ผอ.อ.อ.ป. กล่าวต่อไปอีกว่า " ขอบเขตการดำเนินงานของ อ.อ.ป. นั้น จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแผนปฏิบัติงานของโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของ อ.อ.ป. ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากรัฐบาล ตลอดจน อ.อ.ป. จะดำเนินการส่งเสริมด้านการตลาดให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยการอำนวยความสะดวกในการขายไม้ที่ปลูกตามโครงการฯ เมื่อไม้มีอายุครบรอบตัดฟัน"

ทางด้าน นายมหาศาล ธีรวรุตม์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด ได้กล่าวถึงขอบเขตการดำเนินงานว่า "บริษัทฯ จะเป็นผู้สนับสนุนการจัดหากล้าไม้พันธุ์ดีและปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม ให้กับ อ.อ.ป. เพื่อส่งมอบให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจของ อ.อ.ป. ในแต่ละปี รวมทั้งการรับซื้อผลผลิตไม้เศรษฐกิจของเกษตรกรในราคาที่ยุติธรรม ตามราคาตลาดของแต่ละปี ทั้งนี้ เป็นไปตามความสมัครใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

ท้ายนี้ ผอ.อ.อ.ป. ยังกล่าวต่อไปอีกว่า "อ.อ.ป. กับ บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด จะร่วมกันบูรณาการโครงการฯ ร่วมกันในเรื่องการจัดหาเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ อ.อ.ป. ในปี 2560 เข้าร่วมโครงการฯ ตามงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี รวมถึงจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีการดำเนินกิจกรรมให้เป็นตามแผนปฏิบัติการในโครงการฯ ในแต่ละพื้นที่ ร่วมกันแนะนำเทคนิค และติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการฯ ในปี 2560"


Latest Press Release

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยชี้ยังต้องการข้าวโพดผลิตอาหารสัตว์อีกปีละ 3 ล้านตัน พร้อมร่วมมือประสานโรงงานอาหารสัตว์เปิดจุดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 33 จังหวัดเป้าหมาย

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยยืนยันปริมาณผลผลิตข้าวโพดในประเทศยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ ส่งผลทำให้ที่ผ่านมาต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ...

ภาพข่าว: อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดตัวโครงการ How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร (ที่ 5 จากซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในโอกาสที่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณชานนท์ เรืองกฤตยา (ที่ 4 จากขวา)...

ข่าวซุบซิบ: กรุงศรี จัดใหญ่ Movie day ปิดโรงภาพยนตร์พาลูกค้านิสิต นักศึกษาชม FANTASTIC BEASTS ภาค 2

กรุงศรี มอบประสบการณ์สุดพิเศษ จัดกิจกรรม Movie day พาลูกค้ากลุ่มนิสิต นักศึกษาผู้ถือบัตรกรุงศรี เดบิต ท่องโลกแห่งเวทมนตร์ไปกับภาพยนตร์FANTASTIC BEASTS : THE CRIMES OF GRINDELWALD เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ศูนย์การค้า...

Gossip News: MGT เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท Prime Index Co.Ltd., ประเทศเมียนมาร์

ดร.วิทยา อินาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGT เปิดเผยว่า "บริษัทฯจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท PRIME INDEX CO.,LTD ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นบริษัทใหม่...

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย สืบสานประเพณีลอยกระทงสอนนักศึกษต่างชาติทะกระทง

เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีลอยกระทง ผศ.ดร.จักริน จุลพรม และอาจารย์สุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ อาจารย์ผู้สอนวิชา IH014 ภาษาและวัฒนธรรม ร่วมกับงานวัฒนธรรมศึกษา กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา...

Related Topics