อ.อ.ป. จับมือ สยามฟอเรสทรี #ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ ในที่ดินที่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย มุ่งสร้าง #รายได้ที่ยั่งยืนให้เกษตรกร และ เพิ่ม #ป่าเศรษฐกิจ ให้ได้ร้อยละ 15 ของประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 9, 2018 16:01
กรุงเทพฯ--9 ส.ค.--องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) และ นายมหาศาล ธีรวรุตม์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด ร่วมลงนาม ในบันทึกข้อตกลง "โครงการสนับสนุนการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจของ อ.อ.ป" เพื่อร่วมกันบูรณาการ 'ส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าในที่ดินที่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย' และพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากไม้เศรษฐกิจร่วมกัน หวังสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยหลังจากพิธีลงนามฯ ในครั้งนี้ว่า "โครงการสนับสนุนการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจของ อ.อ.ป เป็นโครงการฯ จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์และมีเป้าหมายดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ และพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากไม้เศรษฐกิจครบวงจรตามวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป. คือ การเป็นผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูกในปี 2565" และดำเนินการในภารกิจด้าน CSR ของบริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด ซึ่งมีลักษณะส่งเสริมการดำเนินงานซึ่งกันและกัน อ.อ.ป.และบริษัทฯ จึงตกลงที่ดำเนินการร่วมกันตามความถนัดในภารกิจของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อที่จะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงโครงการฯ นี้ ยังเป็นการดำเนินงานที่สนองนโยบายของรัฐ ในการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้ได้ร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ และโครงการสานพลังประชารัฐระหว่างหน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน และเกษตรกรอีกด้วย"

ผอ.อ.อ.ป. กล่าวต่อไปอีกว่า " ขอบเขตการดำเนินงานของ อ.อ.ป. นั้น จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแผนปฏิบัติงานของโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของ อ.อ.ป. ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากรัฐบาล ตลอดจน อ.อ.ป. จะดำเนินการส่งเสริมด้านการตลาดให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยการอำนวยความสะดวกในการขายไม้ที่ปลูกตามโครงการฯ เมื่อไม้มีอายุครบรอบตัดฟัน"

ทางด้าน นายมหาศาล ธีรวรุตม์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด ได้กล่าวถึงขอบเขตการดำเนินงานว่า "บริษัทฯ จะเป็นผู้สนับสนุนการจัดหากล้าไม้พันธุ์ดีและปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม ให้กับ อ.อ.ป. เพื่อส่งมอบให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจของ อ.อ.ป. ในแต่ละปี รวมทั้งการรับซื้อผลผลิตไม้เศรษฐกิจของเกษตรกรในราคาที่ยุติธรรม ตามราคาตลาดของแต่ละปี ทั้งนี้ เป็นไปตามความสมัครใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

ท้ายนี้ ผอ.อ.อ.ป. ยังกล่าวต่อไปอีกว่า "อ.อ.ป. กับ บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด จะร่วมกันบูรณาการโครงการฯ ร่วมกันในเรื่องการจัดหาเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ อ.อ.ป. ในปี 2560 เข้าร่วมโครงการฯ ตามงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี รวมถึงจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีการดำเนินกิจกรรมให้เป็นตามแผนปฏิบัติการในโครงการฯ ในแต่ละพื้นที่ ร่วมกันแนะนำเทคนิค และติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการฯ ในปี 2560"


Latest Press Release

สำรวจ 5 ฟังก์ชันสุดเก๋ของสื่อการเรียนรู้ใหม่ โมบายไลบรารี่ โฉมใหม่ พร้อมเข้าถึงทุกพื้นที่โรงเรียนห่างไกล

ปัจจุบันการเรียนรู้เพียงแค่ในห้องเรียนนั้น ไม่เพียงพอต่อความรู้ที่มากมายในโลกยุคใหม่ โรงเรียนแต่ละโรงเรียน ต่างก็พากันพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เท่าทันกับความรู้จำนวนมากที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่จำกัด...

กปภ. เพิ่มศักยภาพการบริการน้ำประปาในพื้นที่อุบลราชธานี

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เทงบกว่า 694 ล้านบาท ปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาอุบลราชธานี เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชุม ทั้งในเขตพื้นที่จำหน่ายน้ำเดิมและจากการขยายเขตจำหน่ายน้ำออกไปยังพื้นที่ใกล้เคียง...

Gossip News: พิธีเปิด งาน RetailEx ASEAN 2018

นายวรวุฒิ อุ่นใจ นายกสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติเพื่อธุรกิจค้าปลีกแห่งอาเซียนหรือ รีเทลเอ็กซ์ อาเซียน 2018 (RetailEX ASEAN...

ภาพข่าว: ทีคิวเอ็ม ดิจิตอล

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) ประธานบริษัท, นางนภัสนันท์ พรรณนิภา (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และนายอริยะ พนมยงค์ (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ LINE ประเทศไทย...

จุสต์ เอิง คลู (Juste un Clou) รุ่นใหม่ บาง โฉบเฉี่ยว เหนือกฎเกณฑ์ทุกความคาดหมาย

คาร์เทียร์ เผยโฉม กำไลจุสต์ เอิง คลู (Juste un Clou) หรือเรียกสั้นๆ ว่า คลู (Clou) รุ่นใหม่ ที่ได้รับการปรับโฉมให้มีรูปทรงที่บาง โฉบเฉี่ยวและดูคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยยังคงเอกลักษณ์เกลียวที่บิดโค้ง แสดงถึงความต่อเนื่องของเส้นสาย...

Related Topics