อ.อ.ป. จับมือ สยามฟอเรสทรี #ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ ในที่ดินที่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย มุ่งสร้าง #รายได้ที่ยั่งยืนให้เกษตรกร และ เพิ่ม #ป่าเศรษฐกิจ ให้ได้ร้อยละ 15 ของประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 9, 2018 16:01
กรุงเทพฯ--9 ส.ค.--องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) และ นายมหาศาล ธีรวรุตม์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด ร่วมลงนาม ในบันทึกข้อตกลง "โครงการสนับสนุนการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจของ อ.อ.ป" เพื่อร่วมกันบูรณาการ 'ส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าในที่ดินที่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย' และพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากไม้เศรษฐกิจร่วมกัน หวังสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยหลังจากพิธีลงนามฯ ในครั้งนี้ว่า "โครงการสนับสนุนการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจของ อ.อ.ป เป็นโครงการฯ จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์และมีเป้าหมายดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ และพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากไม้เศรษฐกิจครบวงจรตามวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป. คือ การเป็นผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูกในปี 2565" และดำเนินการในภารกิจด้าน CSR ของบริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด ซึ่งมีลักษณะส่งเสริมการดำเนินงานซึ่งกันและกัน อ.อ.ป.และบริษัทฯ จึงตกลงที่ดำเนินการร่วมกันตามความถนัดในภารกิจของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อที่จะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงโครงการฯ นี้ ยังเป็นการดำเนินงานที่สนองนโยบายของรัฐ ในการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้ได้ร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ และโครงการสานพลังประชารัฐระหว่างหน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน และเกษตรกรอีกด้วย"

ผอ.อ.อ.ป. กล่าวต่อไปอีกว่า " ขอบเขตการดำเนินงานของ อ.อ.ป. นั้น จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแผนปฏิบัติงานของโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของ อ.อ.ป. ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากรัฐบาล ตลอดจน อ.อ.ป. จะดำเนินการส่งเสริมด้านการตลาดให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยการอำนวยความสะดวกในการขายไม้ที่ปลูกตามโครงการฯ เมื่อไม้มีอายุครบรอบตัดฟัน"

ทางด้าน นายมหาศาล ธีรวรุตม์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด ได้กล่าวถึงขอบเขตการดำเนินงานว่า "บริษัทฯ จะเป็นผู้สนับสนุนการจัดหากล้าไม้พันธุ์ดีและปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม ให้กับ อ.อ.ป. เพื่อส่งมอบให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจของ อ.อ.ป. ในแต่ละปี รวมทั้งการรับซื้อผลผลิตไม้เศรษฐกิจของเกษตรกรในราคาที่ยุติธรรม ตามราคาตลาดของแต่ละปี ทั้งนี้ เป็นไปตามความสมัครใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

ท้ายนี้ ผอ.อ.อ.ป. ยังกล่าวต่อไปอีกว่า "อ.อ.ป. กับ บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด จะร่วมกันบูรณาการโครงการฯ ร่วมกันในเรื่องการจัดหาเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ อ.อ.ป. ในปี 2560 เข้าร่วมโครงการฯ ตามงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี รวมถึงจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีการดำเนินกิจกรรมให้เป็นตามแผนปฏิบัติการในโครงการฯ ในแต่ละพื้นที่ ร่วมกันแนะนำเทคนิค และติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการฯ ในปี 2560"


Latest Press Release

จากแมลงเม่าเล่นไฟ... สู่ปลวกมหันตภัยร้ายของบ้าน รู้จักปลวก รู้จักวิธีกำจัดปลวกทั้งรัง

"แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ" เป็นสำนวนไทยโบราณที่คุ้นเคยกันดี หมายถึง ผู้ที่หลงแสงสีสวยงามเย้ายวนโดยไม่พิจารณาถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ให้รอบคอบอาจจะนำตัวเองให้เข้าไปติดกับโดยไม่รู้ตัว แต่จะมีใครสักกี่คนที่รู้ว่า "แมลงเม่าเล่นไฟ" นั้นเป็นสัญญาณบอกว่า "ปลวก"...

รัฐบาล โดย วธ. น้อมรับสนองงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ให้เป็นไปตามพระราโชบายอย่างสมพระเกียรติ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสง่างาม 1 พ.ค. นี้ทั่วประเทศ

วันที่ 23 เมษายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี 2562...

โชว์กี๋นสุดเก๋!! แฟชั่นโชว์ ผลงาน นศ.นิเทศฯ ม.ศรีปทุม ชลบุรี

SPU Fashion Week of Summer งานแฟชั่นโชว์ แสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าและการแต่งหน้าแฟชั่นโชว์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยกิจกรรมงานแฟชั่นโชว์...

ดิ เอ็มควอเทียร์ ชวนเปิดประสบการณ์มื้อพิเศษเหนือระดับ ในงาน EM Culinary Experiences

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ จัดงาน "เอ็ม คูลินารี่ เอ็กซ์พีเรียนซ์เซส" (EM Culinary Experiences) ชวนสัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารสุดพิเศษจากเชฟชื่อดังฝีมือดี และร้านอาหารไทยสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ เชฟตาม-ชุดารี เชฟเทเบิลดีกรีท็อปเชฟไทยแลนด์,...

ภาพข่าว ก.เกษตรฯ (เตรียมพร้อม)

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าว ประเทศไทยร่วมจัดงานแสดงพืชสวนระหว่างประเทศ ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019 (The International Horticultural Exhibition 2019 : Beijing EXPO 2019) ณ...

Related Topics