สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด ปล่อยคาราวานเงาะนาสาร กระจายผลไม้คุณภาพสู่ผู้บริโภคภาคเหนือและอีสาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 10, 2018 15:27
กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด เร่งระบายเงาะโรงเรียนนาสารออกสู่ตลาด หวั่นผลผลิตกระจุกตัวในพื้นที่ ปล่อยคาราวานรถขนเงาะส่งขายให้เครือข่ายสหกรณ์ในเขตกรุงเทพฯ ภาคเหนือและอีสานว 7 แห่ง รวม 28.3 ตัน ขณะที่สิงค์โปรสั่งซื้อเงาะจากสหกรณ์วันละ 6 ตัน มั่นใจเงาะคุณภาพตลาดต้องการ พร้อมติดป้ายสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าตรวจสอบย้อนกลับได้หากไม่พอใจสินค้า ไร้กังวลเงาะราคาตกต่ำ ส่งขายเองไม่ผ่านคนกลาง คาดระบายเงาะหมดภายในเดือนกันยายน.นี้

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานปล่อยคาราวานเงาะโรงเรียนนาสารซึ่งเป็นเงาะจากพื้นทีเกษตรแปลงใหญ่ จำนวน 10 คันปริมาณ 28.3 ตัน เพื่อส่งไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสาน และภาคเหนือ จำนวน 7 สหกรณ์ ได้แก่ 1.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด 14.8 ตัน 2.สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 2.7 ตัน 3.สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด จ.สุรินทร์ 2.7 ตัน 4.ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 2.7 ตัน 5.สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา 4.7 ตัน 6.สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด จ.ลำพูน 2.7 ตัน แลกกับลำใยของจังหวัดลำพูน 3 ตัน 7.ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด 3 ตัน ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการกระจายผลไม้ผ่านขบวนการสหกรณ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการกระจายผลผลิตเงาะออกสู่ตลาดปลายทาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากปัญหาราคาเงาะตกต่ำโดยเฉพาะในช่วงเดือนก.ค. - ก.ย. นี้ เนื่องจากผลผลิตออกพร้อมกันจำนวนมาก ซึ่งสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด เป็นผู้รวบรวมเงาะคุณภาพจากสหกรณ์ฯ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาไม้ผลเพิ่มพูลทรัพย์ ตำบลลาพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำมาจัดส่งกระจายไปยังผู้บริโภคทั่วประเทศ

ด้านนายธวัชชัย เทพเลื่อน ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ได้ปล่อยเงาะโรงเรียนออกสู่ตลาดและส่งจำหน่ายให้เครือข่ายสหกรณ์จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศแล้วจำนวน 28.3 ตัน และยังได้รวบรวมเงาะคุณภาพส่งไปยังกทม.และปริมณฑล โดยส่งผ่านชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเงาะจะไปถึงกทม. เพื่อกระจายไปยังลูกค้าระดับกลางและระดับพรีเมี่ยม เพราะเงาะโรงเรียนเป็นผลผลิตขึ้นชื่อของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเชื่อว่าตลาดยังมีความต้องการบริโภคจำนวนมาก และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด จะช่วยกระจายสู่ตลาดภายในกทม.ได้ทุกวันๆ ละ 3 ตัน

สำหรับสถานการณ์ราคาเงาะโรงเรียนตอนนี้ขยับขึ้นอยู่ที่ 20 บาทต่อกิโลกรัม หลังจากที่ก่อนหน้านั้นราคาเงาะตกต่ำ แต่เมื่อมีการประสานเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดต่าง ๆทำให้ปริมาณผลผลิตได้ระบายออกนอกพื้นที่ ไม่เกิดการกระจุกตัว ทำให้ราคาเงาะขยับสูงขึ้น ล่าสุดมีคำสั่งซื้อจากประเทศสิงคโปร์ จำนวน 6 ตันต่อวัน และยังมีพ่อค้าอีกหลายจังหวัดได้สั่งซื้อมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สหกรณ์เพิ่งจะรวบรวมผลผลิตเงาะเป็นปีแรก และเพิ่งจะเริ่มกระจายผลผลิตไปยังศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ทั้งหมด 125 ศูนย์ทั่วทุกภูมิภาค ตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ต้องการให้ทุกศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ได้ทำหน้าที่กระจายผลไม้ไปยังผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งในปีนี้ผลไม้เกือบทุกชนิดมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น ทั้งมังคุด เงาะ ลำไย โดยสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด ในฐานะศูนย์กระจายผลผลิตการเกษตรได้ส่งเงาะนาสารไปยังศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ในแต่ละภาค ได้รับซื้อเงาะคุณภาพจากสวนของเกษตรกรในราคา 21 บาท แต่สมาชิกอยากได้ 23 บาท สหกรณ์ก็จะรับซื้อในราคาที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้สมาชิกอยู่ได้ และขายผ่านเครือข่ายสหกรณ์ต่างๆ 28 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งรวมต้นทุนและค่าขนส่งแล้ว ซึ่งเป็นราคาที่สหกรณ์ไม่ได้กำไรมาก เป็นเพียงการเอาเครือข่ายสหกรณ์มาช่วยกระจายผลผลิตที่มีคุณภาพไปสู่มือผู้บริโภคโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และสหกรณ์จะต้องเร่งระบายเงาะออกสู่ตลาดให้ทันวันที่ 12 สค.นี้ ไม่เช่นนั้นอาจจะมีปัญหาเพราะจะเป็นช่วงพีค ซึ่งจะทำให้มีผลผลิตเงาะกระจุกตัวส่งผลต่อราคาที่อาจจะตกต่ำได้ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน และประสบภาวะขาดทุนจากการผลิต จึงต้องประสานความร่วมมือกับเครือข่ายสหกรณ์ต่างๆมาช่วยกันระบายผลผลิตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร

"การสั่งเงาะจากสหกรณ์ต้องสั่งล้วงหน้า 1 วัน เพื่อที่ได้จะกระจายตะกร้าให้เกษตรกรไปเก็บเงาะและจะจดรายชื่อไว้ให้ลูกค้าปลายสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าเงาะตะกร้านั้นเป็นของเกษตรกรรายใด หากลูกค้าไม่พอใจ และจะได้รู้ว่าเงาะมาจากสวนใด สหกรณ์ก็จะไปแนะนำให้ไปปรับปรุงใหม่ และปีนี้คณะกรรมการสหกรณ์ได้ประชุมร่วมกันและลงความเห็นว่าควรจะหาช่องทางใหม่ ๆ เพื่อสหกรณ์จะได้กระจายผลผลิตเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพราะมีเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดต่าง ๆ จำนวนมากที่พร้อมจะให้ความร่วมมือ ซึ่งเชื่อว่าหากเงาะสามารถระบายออกสู่ผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่องจนหมดฤดูกาลในเดือนกันยายนนี้ ก็ไม่น่ากังวลเรื่องของราคา" ผู้จัดการสหกรณ์ฯ กล่าว


Latest Press Release

#บ้านธรรมชาติล่าง จ.ตราด ชูวิถีชีวิตชุมชนสร้างรายได้จากท่องเที่ยว

ชุมชนบ้านธรรมชาติล่าง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด ชูอัตลักษณ์วิถีชีวิตชุมชนพื้นบ้าน ต่อยอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นสู่แหล่งผลิตปุ๋ยชีวภาพนาโนของจังหวัดและเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สร้างรายได้และบริหารโดยชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด...

ไทโชเต ยกขบวนพาเหรดราเมนและข้าวหน้าต่างๆ สุดคุ้มในสไตล์ญี่ปุ่น

หากมาเดินชมงานที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี อย่าพลาดโอกาสลิ้มลองความอร่อยที่ร้านไทโชเต ร้านราเมนสไตล์ญี่ปุ่นที่โดดเด่นด้วยน้ำซุปเข้มข้น 4 แบบ กับเมนูสุดคุ้มในราคาเริ่มต้นเพียง 149 – 269 บาท อาทิ ไคเซ็นซุปเปอร์ฮอท (ราเมน / อุด้ง) ไคเซ็นต้มยำราเมน...

เซ็นทรัล เอ็มบาสซี เปิดฉากฉลองครบ 5 ปี สุดยิ่งใหญ่ จับมือ SNARKITECTURE เนรมิต TILTING FOREST ครั้งแรกในโลก!! 2 พ.ค.นี้

พร้อมแล้วสำหรับการสร้างปรากฏการณ์ระดับโลกที่แตกต่าง ผ่านแรงบันดาลใจที่ไม่สิ้นสุด ในวาระฉลองครบ 5 ปี ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ศูนย์กลางของการใช้ชีวิตทุกรูปแบบ ทั้งด้านศิลปะ แฟชั่น และไลฟ์สไตล์เหนือระดับครบวงจรใจกลางเมือง...

สหกิจศึกษาตอบโจทย์นักศึกษา SPU ผลิตคน Ready to Work ตรงตามความต้องการของตลาดและสถานประกอบการ

หลายคนคงเคยได้ยินได้ฟัง คำว่า "สหกิจศึกษา" แล้วอาจยังงงๆ และเกิดความสงสัยว่าคืออะไร ลองมาทำความรู้จักกับสหกิจศึกษาว่าคืออะไรมีความสำคัญอย่างไร สหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op)...

ภาพข่าว: ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมราชา

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10 สุธาวดี ศิริธนชัย แห่ง ดิ เอ็มโพเรี่ยม ร่วมเฉลิมพระเกียรติจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมราชา" นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมเฉลิมพระเกิยรติ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานจาก 5...

Related Topics