แพทย์หญิงประนอม บทบาทที่โดดเด่น เข้าใจงาน Primary Health Care

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 14, 2018 15:04
กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--Med Agency

เป็นผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขที่มีผลงานโดดเด่นในเรื่องของระบบ "งานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทย" ที่ชัดเจน จริงจัง สอดคล้องกับปัญหาและ ความต้องการของประชาชน ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดบริการให้แก่ประชาชน

สำหรับ แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข www.medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยว วาไรตี้ และ เพจ sasook รายงานว่า

แพทย์หญิงประนอม ได้ลงพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทยเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการงานสุขภาพภาคประชาชน ครั้งล่าสุดเป็นของจังหวัดตรัง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ในปีงบประมาณ 2561 สสจ.ตรัง ดำเนินการ ใน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1.อสม.4.0 2.ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 3.อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) และ4.การเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม.ผ่านระบบ e-Payment พร้อมรับฟังการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) และรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของโรงพยาบาลตรัง ซึ่งทั้งหมดได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว

โดยมีนายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง นางปรีดา สาราลักษณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง นำเสนอผลงานต่ออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำหรับองค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐานดังกล่าวประกอบด้วยการบริการแบบผสมผสาน 4 ด้าน คือ การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ ซึ่งสามารถแยกออกเป็นงานที่ประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยใช้กลไกภาคประชาชนดำเนินการ ได้แก่ อสม. หรือ "อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน" ให้การดูแล รักษาพยาบาลที่จำเป็นเบื้องต้นแก่ชาวบ้าน

พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับสังคมทราบถึงความสามารถของ อสม. ในการรักษาพยาบาล ตลอดจนส่งต่อผู้ป่วยถ้าเกินความสามารถของ อสม.ซึ่งมีการมอบรางวัลแก่ อสม.ยุค 4.0 ไปแล้ว

ด้าน รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุขงานส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาลมีกลุ่มงานงานผู้สูงอายุ และ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ( Long Term Care ) ทำงานเป็นทีมจนได้รับรางวัลมากมาย เช่น ในการคัดเลือกผลงานดีเด่นต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุระดับเขตประจำปี 2561 จาก ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา นวัตกรรมดีเด่น ระดับเขต " เยี่ยมด้วยหัวใจ เพื่อสูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ " คุณปรีดา สาราลักษณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง คุณสุทธิมาศ บุญจันทร์ จาก โรงพยาบาลตรัง

ชมรมผู้สูงอายุดีเด่น ระดับเขต ชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา โดย รพ.สต.คลองปาง PuNg PoNd ในการบริหารของ คุณชวน สองแก้ว สสอ.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัษฎา ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Care Giver ) ดีเด่น ระดับเขต ได้แก่ นางทรรศนีย์ ชุมพงศ์ CG หน่วยบริการโรงพยาบาลตรัง ( เทศบาลนครตรัง )

ทั้งหมดคือความสำเร็จของการร่วมมือกันในการสร้างระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน ทั้งภาคปฏิบัติ คือ ท้องถิ่น และ ภาคนโยบาย ผู้บริหารระดับต่างๆ


Latest Press Release

ซีพี ออลล์ ร่วมสานพลัง CONNEXT ED ระยะที่ 2 สร้างการศึกษาไทยยั่งยืน ส่งผู้นำรุ่นใหม่ลงพื้นที่โรงเรียนประชารัฐกว่า 300 แห่ง

เป็นอีกหนึ่งพลังความร่วมมือระดับชาติหลังจาก 3 ภาคส่วนหลักด้านการศึกษา ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ได้ร่วมกันดำเนินโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED)...

ถอดความสำเร็จผู้นำรุ่นใหม่ ซีพี ออลล์ ในโครงการ CONNEXT ED เพราะการศึกษาต้องพัฒนาอย่างยั่งยืน

ก้าวสู่ระยะที่ 2 สำหรับโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) หลังจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ 12...

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินสายให้ความรู้ที่ภาคตะวันออก 1-7 ตุลาคม นี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินสายจัดโครงการ "Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง" ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักรู้เท่าทันในการใช้สื่อดิจิทัล และเตรียมความพร้อมให้ประชาชนก้าวสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์อย่างมีคุณภาพ...

Wedding Fair 6-7 ต.ค. นี้ ณ Best Western Plus Wanda Grand Hotel

#Seethrough Wedding เวดดิ้งแพลนเนอร์ที่จะรังสรรค์ให้งานคุณมีความเฉพาะตัวที่ดูเป็นตัวคุณเอง #CocoChic Wedding ชุดแต่งงานระดับพรีเมี่ยมพร้อมบริการที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด #iDeaiDream เวดดิ้งแพลนเนอร์ดูแลทุกช่วงเวลาให้เป็นความทรงจำพิเศษ #ManitaWeddingPrint...

ยกเมนูเด็ดอาหารฝรั่งเศสยอดนิยมมาไว้ที่วิวันดา คูซีน

มีทั้งเมนูที่เป็นสูตรดั้งเดิมอย่าง ค็อคโอแวงไก่ตุ๋นไวน์แดง จะนำไก่ตุ๋นกับไวน์แดง เบคอน เห็ดและเครื่องเทศต่างๆ จนเข้าเนื้อ ตามมาติดๆ เมนูฟิวชั่น ที่เชฟของเรานำฟัวกรามานำเสนอในมุมที่เป็นขนมหวาน มาการองชาโคว์สอดไส้ด้วยครีมชีสฟัวกราส์...

Related Topics