แพทย์หญิงประนอม บทบาทที่โดดเด่น เข้าใจงาน Primary Health Care

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 14, 2018 15:04
กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--Med Agency

เป็นผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขที่มีผลงานโดดเด่นในเรื่องของระบบ "งานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทย" ที่ชัดเจน จริงจัง สอดคล้องกับปัญหาและ ความต้องการของประชาชน ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดบริการให้แก่ประชาชน

สำหรับ แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข www.medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยว วาไรตี้ และ เพจ sasook รายงานว่า

แพทย์หญิงประนอม ได้ลงพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทยเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการงานสุขภาพภาคประชาชน ครั้งล่าสุดเป็นของจังหวัดตรัง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ในปีงบประมาณ 2561 สสจ.ตรัง ดำเนินการ ใน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1.อสม.4.0 2.ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 3.อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) และ4.การเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม.ผ่านระบบ e-Payment พร้อมรับฟังการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) และรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของโรงพยาบาลตรัง ซึ่งทั้งหมดได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว

โดยมีนายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง นางปรีดา สาราลักษณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง นำเสนอผลงานต่ออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำหรับองค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐานดังกล่าวประกอบด้วยการบริการแบบผสมผสาน 4 ด้าน คือ การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ ซึ่งสามารถแยกออกเป็นงานที่ประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยใช้กลไกภาคประชาชนดำเนินการ ได้แก่ อสม. หรือ "อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน" ให้การดูแล รักษาพยาบาลที่จำเป็นเบื้องต้นแก่ชาวบ้าน

พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับสังคมทราบถึงความสามารถของ อสม. ในการรักษาพยาบาล ตลอดจนส่งต่อผู้ป่วยถ้าเกินความสามารถของ อสม.ซึ่งมีการมอบรางวัลแก่ อสม.ยุค 4.0 ไปแล้ว

ด้าน รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุขงานส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาลมีกลุ่มงานงานผู้สูงอายุ และ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ( Long Term Care ) ทำงานเป็นทีมจนได้รับรางวัลมากมาย เช่น ในการคัดเลือกผลงานดีเด่นต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุระดับเขตประจำปี 2561 จาก ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา นวัตกรรมดีเด่น ระดับเขต " เยี่ยมด้วยหัวใจ เพื่อสูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ " คุณปรีดา สาราลักษณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง คุณสุทธิมาศ บุญจันทร์ จาก โรงพยาบาลตรัง

ชมรมผู้สูงอายุดีเด่น ระดับเขต ชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา โดย รพ.สต.คลองปาง PuNg PoNd ในการบริหารของ คุณชวน สองแก้ว สสอ.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัษฎา ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Care Giver ) ดีเด่น ระดับเขต ได้แก่ นางทรรศนีย์ ชุมพงศ์ CG หน่วยบริการโรงพยาบาลตรัง ( เทศบาลนครตรัง )

ทั้งหมดคือความสำเร็จของการร่วมมือกันในการสร้างระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน ทั้งภาคปฏิบัติ คือ ท้องถิ่น และ ภาคนโยบาย ผู้บริหารระดับต่างๆ


Latest Press Release

#กฤษฎา หารือผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ พร้อมเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง ต่อครม.

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังหารือร่วมกับ 5 บริษัทเอกชนผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของประเทศ ได้แก่ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัทยางไทยปักษ์ใต้...

True Arena Hua Hin Junior Senior Pre Thailand Open Tennis Winter Tours 2018

สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ line :-0863926209 และ E-mail : pichai.pantrakul@gmail.com ****** ผู้สมัครลงแข่งขันทุกท่านจะได้รับเสื้อยืด WTA THAILAND OPEN 2019 1 ตัว พร้อมบัตรเข้าชมการแข่งขัน 1 ใบ/วัน ระหว่างวันที่ 28 มกราคมถึง 3กุมภาพันธ์...

ภาพข่าว: ชวาร์สคอฟ โปรเฟสชั่นแนล (ประเทศไทย) รับลมหนาว โชว์เทรนด์ผมใหม่ EL (Essential Looks 2018) Autumn/Winter 2018 : REdefining you

ชวาร์สคอฟ โปรเฟสชั่นแนล (ประเทศไทย) ผู้นำด้านเทรนด์ทรงผมระดับโลก นำโดยคุณกันต์ตารัตน์ สิริภัทรคุณ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด จัดงาน EL (Essential Looks 2018) Autumn/Winter 2018 : REdefining you เพื่อเปิดตัวเทรนด์ผมใหม่ประจำฤดูกาลนี้ โดยมี ดร.สมศักดิ์ ชลาชล...

สไมลีย์ พร้อมจับมือ ซีพีเอน ส่งธุรกิจหน้ายิ้ม ในแดนยิ้มสยาม

แบรนด์สไมลีย์ เจ้าของ ไอคอนหน้ายิ้ม พร้อมเปิดตัวพาร์ตเนอร์ชิปกับกลุ่มเซนทรัลพัฒนาฯ หรือ CPN ในสเกลที่ใหญ่ที่สุดของการร่วมมือธุรกิจระหว่างสไมลีย์กับห้างสรรพสินค้าปลีกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก สไมลีย์เวิลด์ (SmileyWorld)...

การสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา โครงการสร้างเด็กไทยสู่สากล ด้วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

สถาบันวิจัยการเรียนรู้ องค์กรเอกชนผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยมากว่า 13 ปี ดำเนินการวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงระดับชั้นอนุบาล 3 ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 และสื่อชุด H-O-P-E International...

Related Topics