แพทย์หญิงประนอม บทบาทที่โดดเด่น เข้าใจงาน Primary Health Care

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 14, 2018 15:04
กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--Med Agency

เป็นผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขที่มีผลงานโดดเด่นในเรื่องของระบบ "งานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทย" ที่ชัดเจน จริงจัง สอดคล้องกับปัญหาและ ความต้องการของประชาชน ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดบริการให้แก่ประชาชน

สำหรับ แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข www.medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยว วาไรตี้ และ เพจ sasook รายงานว่า

แพทย์หญิงประนอม ได้ลงพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทยเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการงานสุขภาพภาคประชาชน ครั้งล่าสุดเป็นของจังหวัดตรัง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ในปีงบประมาณ 2561 สสจ.ตรัง ดำเนินการ ใน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1.อสม.4.0 2.ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 3.อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) และ4.การเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม.ผ่านระบบ e-Payment พร้อมรับฟังการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) และรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของโรงพยาบาลตรัง ซึ่งทั้งหมดได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว

โดยมีนายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง นางปรีดา สาราลักษณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง นำเสนอผลงานต่ออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำหรับองค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐานดังกล่าวประกอบด้วยการบริการแบบผสมผสาน 4 ด้าน คือ การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ ซึ่งสามารถแยกออกเป็นงานที่ประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยใช้กลไกภาคประชาชนดำเนินการ ได้แก่ อสม. หรือ "อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน" ให้การดูแล รักษาพยาบาลที่จำเป็นเบื้องต้นแก่ชาวบ้าน

พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับสังคมทราบถึงความสามารถของ อสม. ในการรักษาพยาบาล ตลอดจนส่งต่อผู้ป่วยถ้าเกินความสามารถของ อสม.ซึ่งมีการมอบรางวัลแก่ อสม.ยุค 4.0 ไปแล้ว

ด้าน รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุขงานส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาลมีกลุ่มงานงานผู้สูงอายุ และ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ( Long Term Care ) ทำงานเป็นทีมจนได้รับรางวัลมากมาย เช่น ในการคัดเลือกผลงานดีเด่นต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุระดับเขตประจำปี 2561 จาก ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา นวัตกรรมดีเด่น ระดับเขต " เยี่ยมด้วยหัวใจ เพื่อสูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ " คุณปรีดา สาราลักษณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง คุณสุทธิมาศ บุญจันทร์ จาก โรงพยาบาลตรัง

ชมรมผู้สูงอายุดีเด่น ระดับเขต ชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา โดย รพ.สต.คลองปาง PuNg PoNd ในการบริหารของ คุณชวน สองแก้ว สสอ.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัษฎา ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Care Giver ) ดีเด่น ระดับเขต ได้แก่ นางทรรศนีย์ ชุมพงศ์ CG หน่วยบริการโรงพยาบาลตรัง ( เทศบาลนครตรัง )

ทั้งหมดคือความสำเร็จของการร่วมมือกันในการสร้างระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน ทั้งภาคปฏิบัติ คือ ท้องถิ่น และ ภาคนโยบาย ผู้บริหารระดับต่างๆ


Latest Press Release

ซีพี เฟรชมาร์ท ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก เดินหน้าแคมเปญ ชวนช้อป! พกกระเป๋า ไม่เอาถุง

ซีพี เฟรชมาร์ท เดินหน้าแคมเปญรักษ์โลก "ชวนช้อป! พกกระเป๋า ไม่เอาถุง" กระตุ้นให้ผู้บริโภคร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาขยะพลาสติก ชวนนำถุงผ้ามาซื้อของที่ร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ (16 มกราคม 2562) เป็นต้นไป...

ภาพข่าว: ดีป้า จัดกิจกรรมวันเด็ก ฝึกทักษะความคิด เพื่อเด็กดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดกิจกรรมวันเด็กต้อนรับปีหมู ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารบี ลานชั้น 2 โดยได้รับเกียรติจากท่านดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เยี่ยมบูธกิจกรรม โดยมี ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์...

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แพร่ หรือ อ.อ.ป. กำหนดจัดงาน F.I.O. Fair 2019 ในวันที่ 19-27 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ ร้องกวาง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ทางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แพร่ หรือ อ.อ.ป. แพร่ได้กำหนดจัดงาน F.I.O. Fair 2019 ในวันที่ 19-27 มกราคม 2562 ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอร้องกวาง...

คิง แซลมอน อูซูกุริ พิสตาชิโอ ซอสอะโวคาโด ห้องอาหารคิซาระ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

วัตถุดิบพิเศษประจำเดือนมกราคมนี้ คือถั่วรสชาติเยี่ยมที่อุดมไปด้วยประโยชน์มากมาย โดย ห้องอาหารคิซาระ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ ได้จัดเตรียมเมนู คิง แซลมอน อูซูกุริ พิสตาชิโอ พร้อมซอสอะโวคาโด หรือก็คือ ปลาแซลมอนแล่บางนั่นเอง พิสตาชิโอ...

อกเป็ดรมควันใบชามะลิกับแบล็คเคอร์แรนท์ ห้องอาหารซิตี้เทอเรซ และดิโพลแมท บาร์ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

เริ่มต้นปีใหม่ไปกับถั่วรสชาติอร่อย เต็มไปด้วยประโยชน์ หลากหลายชนิด ที่ถูกนำไปทำอาหารในนานาประเทศมานานนับพันปี ทั้งอาหารคาว อาหารทานเล่น หรือของหวาน ก็ล้วนแต่มีรสชาติดีอย่างคาดไม่ถึง ขอเชิญรับประทานอาหารสุดพิเศษ ไม่ว่าจะมื้อกลางวัน หรือมื้อเย็นที่...

Related Topics