วว.จัดสัมมนาพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หวังแลกเปลี่ยนประสบการณ์/สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 15, 2018 15:38
กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--สถาบันวิจัยวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง "The 1st Innofood Academy : พัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอย่างไร ให้ไปได้ไกลและโดนใจผู้บริโภค" ซึ่ง ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ วว. จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะแก่ผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคและเป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจาก วว. และหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในหัวข้อเรื่อง...บทบาทของศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพต่อการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพยังไปได้ไกลในตลาดโลก ข้อกำหนดและขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ขั้นตอนและแนวทางการยื่นขอการรับรองเพื่อตรวจประเมินระบบมาตรฐานในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ...กลยุทธ์การทำธุรกิจและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ โดยวิทยากรจากเครือข่ายภาคเอกชน ได้แก่ หจก.บางกอก อโล ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำว่านหางจระเข้วีไรส์ (V-Rise) บริษัทศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เจเล่บิวตี้/เจเล่ไลท์ และบริษัทยูเรก้าคอฟฟี่ จำกัด

อนึ่ง ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ วว. มีบทบาทหน้าที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบภายในประเทศ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ที่ดำเนินธุรกิจในด้านอาหารสุขภาพของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก...นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และต่อยอดเชิงพาณิชย์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามโมเดล Thailand 4.0 ที่ต้องการพัฒนาอาหารในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการใช้ วทน.


Latest Press Release

จากแมลงเม่าเล่นไฟ... สู่ปลวกมหันตภัยร้ายของบ้าน รู้จักปลวก รู้จักวิธีกำจัดปลวกทั้งรัง

"แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ" เป็นสำนวนไทยโบราณที่คุ้นเคยกันดี หมายถึง ผู้ที่หลงแสงสีสวยงามเย้ายวนโดยไม่พิจารณาถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ให้รอบคอบอาจจะนำตัวเองให้เข้าไปติดกับโดยไม่รู้ตัว แต่จะมีใครสักกี่คนที่รู้ว่า "แมลงเม่าเล่นไฟ" นั้นเป็นสัญญาณบอกว่า "ปลวก"...

รัฐบาล โดย วธ. น้อมรับสนองงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ให้เป็นไปตามพระราโชบายอย่างสมพระเกียรติ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสง่างาม 1 พ.ค. นี้ทั่วประเทศ

วันที่ 23 เมษายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี 2562...

โชว์กี๋นสุดเก๋!! แฟชั่นโชว์ ผลงาน นศ.นิเทศฯ ม.ศรีปทุม ชลบุรี

SPU Fashion Week of Summer งานแฟชั่นโชว์ แสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าและการแต่งหน้าแฟชั่นโชว์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยกิจกรรมงานแฟชั่นโชว์...

ดิ เอ็มควอเทียร์ ชวนเปิดประสบการณ์มื้อพิเศษเหนือระดับ ในงาน EM Culinary Experiences

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ จัดงาน "เอ็ม คูลินารี่ เอ็กซ์พีเรียนซ์เซส" (EM Culinary Experiences) ชวนสัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารสุดพิเศษจากเชฟชื่อดังฝีมือดี และร้านอาหารไทยสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ เชฟตาม-ชุดารี เชฟเทเบิลดีกรีท็อปเชฟไทยแลนด์,...

ภาพข่าว ก.เกษตรฯ (เตรียมพร้อม)

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าว ประเทศไทยร่วมจัดงานแสดงพืชสวนระหว่างประเทศ ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019 (The International Horticultural Exhibition 2019 : Beijing EXPO 2019) ณ...

Related Topics