กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดทัพนักธุรกิจไทยรับมือเศรษฐกิจยุคใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 17, 2018 12:45
กรุงเทพฯ--17 ส.ค.--
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดทัพนักธุรกิจไทยรับมือเศรษฐกิจยุคใหม่
  • เชิญกูรูจาก Stanford University จัดเต็มหลักสูตรเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดยุคดิจิทัล
  • ผู้เข้าร่วมอบรมมั่นใจ รวมตัวเป็นพันธมิตรเครือข่าย CLMVT

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าจัดหลักสูตรอบรมผู้บริหารทั้งจากภาครัฐและเอกชนในกลุ่มประเทศ CLMVT เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจในภูมิภาค เสริมสร้างองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ผ่านโครงการ CLMVT Executive Program on New Economy 2018 ภายใต้แนวคิด Creative CLMVT ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ

โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า CLMV เป็นกลุ่มประเทศที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Strategic Partnership) ระหว่างประเทศไทยและประเทศ CLMV กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ จึงได้ดำเนินโครงการ CLMVT Executive Program on New Economy ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนภายในกลุ่มประเทศ CLMVT โดยเชิญผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนมาแลกเปลี่ยนทัศนะ ออกแบบกลยุทธ์ใหม่ๆ ร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายธุรกิจ พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้ได้เรียนรู้มุมมอง และประสบการณ์จากวิทยากรชั้นนำระดับโลกจาก Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท และ โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยกรมฯ เชื่อมั่นว่าตลอดระยะเวลาหลักสูตร 4 วันที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันจะมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และประสบการณ์ การเรียนรู้ รวมทั้งเครือข่ายมิตรภาพที่เข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการขยายธุรกิจของภูมิภาค ซึ่ง CLMVT จะเติบโตไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

ทางด้านนายพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เป็นปีที่ 2 โดยสถาบันฯ ได้เชิญผู้บริหารระดับสูงทั้งภาคเอกชนและภาครัฐจากประเทศไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม รวม 60 คน เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยเชิญวิทยากร Mr. Trevor Loy และ Dr. Victoria Woo จาก Stanford University มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีประสบการณ์ตรงในการพัฒนาบริษัทด้านไอทีใน Silicon Valley

Mr. Trevor Loy เป็นอาจารย์ประจำที่ Stanford University และเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัท Flywheel Ventures ที่ร่วมลงทุนในบริษัทด้านเทคโนโลยีมากกว่า 20 ปี และ Dr. Victoria Woo มีประสบการณ์ตรงในการก่อตั้งและบริหารบริษัท Startup ถึง 6 บริษัท และบริหารหลักสูตรนานาชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียแปซิฟิกของ INSEAD มีความเข้าใจวัฒนธรรมและบริบทเอเชียเป็นอย่างดี

นายพรวิช กล่าวเพิ่มเติมว่า "จากผลที่ได้รับในการจัดงาน CLMVT Executive Program ในปีแรกได้รับผลตอบรับที่ดีมากจากผู้บริหารระดับสูงของ CLMVT ซึ่งร่วมกันสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สำคัญของภูมิภาค เช่น การเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์และศุลกากรของแต่ละประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันการแก้ปัญหาการชำระเงินใน CLMVT ด้วยการชำระเงินทางดิจิทัลและความร่วมมือทำการตลาดผลิตภัณฑ์งานฝีมือที่ทำจากผ้าไหม เป็นต้น"

"การจัดงานในปีนี้เน้นแนวคิด Creative CLMVT การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี การตลาด เป็นเครื่องมือสำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจ ตลอดระยะการร่วมอบรมจะเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ร่วมอบรมโดยตลอด เป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับโลกการค้ายุคใหม่ที่มีการแข่งขันสูงและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากห้องอบรมไปปรับใช้ในธุรกิจจริง"

"ผมจึงมั่นใจว่าผู้เข้าร่วมโครงการนี้ จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากโครงการนี้ และเรายังมั่นใจว่าโครงการนี้จะต้องดำเนินการต่อเนื่องเป็นโครงการระยะยาวเพื่อตอบโจทย์กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกที่นับวันจะซับซ้อนมากขึ้นและตลอดเวลา" นายพรวิช กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169 หรือ www.nea.ditp.go.th


Latest Press Release

การประชุม Astana Economic Forum ครั้งที่ 12 ในคาซัคสถาน จะมุ่งเน้นที่ #การส่งเสริมการเติบโตของผู้คน, เมือง และเศรษฐกิจ#

- ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ณ นูร์-ซุลตัน เมืองหลวงของคาซัคสถาน เราจะได้พบกับผู้มีวิสัยทัศน์และผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากทั่วโลก ที่จะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่สุดที่เศรษฐกิจโลกต้องเผชิญและคิดหาวิธีแก้ไข กำหนดการของงานประชุม...

ภาพข่าว: จ.สระบุรี ผนึกกำลัง ซีพี-เมจิ สร้างฝายมีชีวิตต้นแบบ ร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย เป็นประธานในพิธีลงเสาเอกฝายมีชีวิตต้นแบบ โครงการ"รวมใจภักดิ์ รักสามัคคี สดุดี องค์ราชัน" พร้อมด้วย พันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี โดยมี นายวิวัฒน์ ภูมิพิทักษ์กุล...

ภาพข่าว: ซีอีเอ เปิดนิทรรศการ ออกแบบ แบบญี่ปุ่น

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (คนที่ 3 จากซ้าย) นายโนริฮิโกะ โยชิโอกะ ผู้อำนวยการบริหารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (คนที่ 5 จากซ้าย) และ นายชิเกคิ โคบายาชิ ผู้อำนวยการสำนักข่าวสารญี่ปุ่น...

ภาพข่าว: เอ็นอีเอ เปิดตัว ต้นกล้า ทู โกล

นายวิทยากร มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมเปิดตัวโครงการต้นกล้า ทู...

จุตินันท์ พอใจผลงาน ทัพพาราไทย ปี 61 วางเป้าพัฒนาต่อเนื่องเพื่อลุยศึก พาราลิมปิก 2020

"บิ๊กนิดหน่อย" จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประมุขพาราลิมปิกไทย เป็นประธานการประชุมสมัชชาใหญ่คณะกรรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 พอใจผลงานทัพนักกีฬาพาไทย ในปีที่ผ่านมา พร้อมวางแผนเดินหน้าพัฒนานักกีฬาพาราไทยต่อเนื่องในปี 2562 เพื่อเป้าหมายต่อยอดทำผ...

Related Topics