รมว.วธ.ตรวจเยี่ยมแหล่งโบราณสถาน-งานวัด-ชุมชนคุณธรรมในจ.ระนอง-ชุมพรในการประชุมครม.สัญจรภาคใต้ หนุนพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ช่วยสร้างอาชีพ-รายได้สู่ปชช.-ท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 20, 2018 17:16
กรุงเทพฯ--20 ส.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) ลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่(ครม.สัญจร) ครั้งที่ 6/2561 พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ณ จ.ระนองและจ.ชุมพร ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 โดยได้เยี่ยมชมโครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรอง ระนองบ้านเรา พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชและกิจกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดบ้านหงาว รวมทั้งได้ไปติดตามการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพโบราณสถานวัดสุวรรณคีรีวิหาร จ.ระนอง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม หลังจากนั้นได้ไปติดตามการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพโบราณสถานที่วัดโตนดและวัดพระบรมธาตุสวี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรอง ชุมพรบ้านเราและเยี่ยมชมการสาธิตการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ณ วัดดอนทรายแก้ว จ.ชุมพร โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมลงพื้นที่

นายวีระ กล่าวว่า วันนี้ผู้บริหารวธ.ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมใน 2 จังหวัด คือ ระนองและชุมพร โดยในส่วนของจังหวัดระนองมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นหลายประการ ซึ่งได้ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2 แห่งคือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเฉลิมราชและศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชและกิจกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดบ้านหงาว ซึ่งชุมชนวัดบ้านหงาว เป็นชุมชนคุณธรรมที่มีความเข้มแข็งสามารถรักษาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนไว้ได้เป็นอย่างดี และมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเฉลิมราชที่มีการรวบรวมประวัติชุมชน ซึ่งสมัยโบราณชุมชนแห่งนี้ เป็นแหล่งผลิตแร่ดีบุก และจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่เคยอยู่ตามบ้านของชาวบ้านได้นำมาจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ นอกจากนี้ มีศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชซึ่งในอดีตคือ ศูนย์วัฒนธรรมสายใยชุมชนได้จัดแสดงเรี่องราวของชุมชน ซึ่งชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็ง และมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมมีทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมที่มีเชื้อสายอินเดียและจีน นอกจากนี้ มีชาวเมียนมาที่เข้ามาทำงานในจังหวัดระนอง ซึ่งชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ได้ร่วมมือกันรักษาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นไว้ได้เป็นอย่างดี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ได้มาตรวจเยี่ยมอีกแห่งคือ วัดสุวรรณคีรีวิหารที่รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสและพระราชทานพระราชดำรัสในการส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนให้วัดแห่งนี้เป็นโบราณสถาน ซึ่งวธ.จะดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานที่ เพื่อให้คนไทยและชาวต่างชาติเข้ามาชมและเรียนรู้ อาทิ ป้ายบอกเส้นทาง ป้ายบอกประวัติของสถานที่ โดยบูรณาการความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาสถานที่ทั้งสองแห่งนี้เพื่อยกระดับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจังหวัดระนองต่อไป

นายวีระ กล่าวด้วยว่า ส่วนที่จ.ชุมพรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 2 แห่งคือ วัดโตนด ซึ่งเป็นวัดที่มีเก่าแก่และมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสและประทับที่วัดแห่งนี้ ซึ่งมีลกุฏิเจ้าอาวาสและศาลาการเปรียญเก่าแก่ โดยกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและสนับสนุนงบในการบูรณะ นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมวัดพระบรมธาตุสวีที่มีความเก่าแก่และเป็นโบราณสถานของชาติ หากพิจารณาจากรูปแบบสถาปัตยกรรมของวัดอยู่ในสมัยอยุธยา แต่ตำนานของวัดระบุมีอายุหลายพันปีและมีพระบรมสาริกธาตุ โดยวัดแห่งนี้มีการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ได้อย่างน่าชื่นชม นอกจากนี้ วัดจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นโดยมีการจัดแสดงประวัติวัด โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ รวมถึงจำลองวิถีชีวิตของชาวบ้านในอดีต ทั้งนี้ เมื่อพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของชุมพร และวธ.จะส่งเสริมการประเพณีการแข่งเรือยาวขึ้นโขนชิงธง ซึ่งปีนี้ทางจังหวัดชุมพรจะจัดงานฉลอง เนื่องจากประเพณีดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 18 รายการในปีนี้ ทั้งนี้ วธ.จะส่งเสริมให้ชุมชนคุณธรรม งานเทศกาลประเพณีและแหล่งโบราณสถานในจ.ระนองและชุมพรเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อช่วยสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและท้องถิ่น


Latest Press Release

Mom Sis The Smoothie Cafe พร้อมเสิร์ฟเมนูสุขภาพตอบโจทย์คนเมือง

เอาใจสายเฮลธ์ตี้ Mom & Sis The Smoothie Cafe พร้อมเสิร์ฟเมนูสุขภาพตอบโจทย์คนเมือง ส่วนผสมจากธรรมชาติ 100% ณ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ ทุกวันนี้การรักษาสุขภาพไม่ใช่เรื่องของเทรนด์อีกต่อไป...

พาวเวอร์เรนเจอร์ รวมพลลงใต้

ประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต พร้อมด้วย อดิศร บุญฤทธิ์ฤทัยกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดกซ์ [ดรีม เอกซ์เพรส] จำกัด เตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับปิดเทอมครั้งยิ่งใหญ่ ในงาน "พาวเวอร์เรนเจอร์ไดโนฟอรซ์ เบรฟ โชว์" ตอน...

Meet the Craft of Chiang Mai @Thaipioka

PHRAYA ซุปเปอร์พรีเมี่ยมรัมของไทยที่มีความเชื่อเรื่องความพิถีพิถันในการนำเสนอประสบการณ์อันทรงคุณค่า ได้ร่วมจัดงาน "Meet the Craft of Chiang Mai" เป็นการร่วมตัวระหว่าง ของ Guest Mixologist และ Thaipioka โดยได้รับเชิญแขกพิเศษ นายธนพล จันทร์ปาน หรือ "บอส"...

ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ เปิด LINE Square ใหม่ ห้องแชทพูดคุยเรื่องแฟรนไชส์ แห่งแรกในไทย

ThaiFranchiseCenter.com เว็บไซต์รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทย ได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับแฟรนไชส์ บนเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ให้ง่ายและมีความหลากหลายมากขึ้น ด้วยการเปิดกลุ่ม LINE Square ใหม่ เพื่อเป็นห้องแชทพูดคุย...

พพ. ขยายเวลาโครงการ DSMเฟส3 ถึง 20 ก.ย.นี้ ดึงโรงงาน-อาคารร่วมปฏิบัติการประหยัดพลังงาน

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ พพ. ได้ขยายเวลาการรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนด้วยวิธีอุดหนุนผลประหยัด (DSM) เฟส 3 ตั้งแต่วันนี้...

Related Topics