กยท.เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ IRRDB ประจำปี 2561 หนุนความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกด้านงานวิจัยยางพาราร่วมกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 21, 2018 15:35
กรุงเทพฯ--21 ส.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย กยท. เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการจัดการเกษตรที่ดีเพื่อการผลิตยางธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 60 คน จาก 8 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม แกรนด์ เมอเคียว ฟอร์จูน พระราม 9 กรุงเทพฯ

กยท. เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการจัดการเกษตรที่ดีเพื่อการผลิตยางธรรมชาติอย่างยั่งยืน Workshop on improved Ago Management Practices to Sustain Rubber Production (IRRDB) ประจำปี 2561 โดยสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (International Rubber Research and Research and Development Board : IRRDB) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ประเทศสมาชิกมาจากหน่วยงานสถาบันวิจัย ประกอบด้วยสมาชิก 16 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา บราซิล แคมารูน จีน โก๊ตดิวัวร์ ฝรั่งเศส กัวเตมาลา อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา เวียดนาม และไทย โดยสำนักงานเลขาธิการตั้งอยู่ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันสมาชิกในเรื่องงานวิจัยและพัฒนายางธรรมชาติ ประสานงานระหว่างสถาบันสมาชิก และจัดกิจกรรมการประชุมพัฒนายางพาราร่วมกัน สำหรับประเทศไทย รัฐบาลไทยได้มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรหลักในการดำเนินการกิจกรรมร่วมกับสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง ในฐานะประธานเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้ กล่าวว่าการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม IRRDB เปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการของประเทศสมาชิกได้แบ่งปันความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาแนวทางการจัดการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและการผลิตยางธรรมชาติ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักวิชาการของประเทศสมาชิกได้เข้าใจ และรับทราบถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการผลิตยางที่ทันสมัยในการจัดการเกษตรที่ดีเพื่อการผลิตยางธรรมชาติอย่างยั่งยืน และยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารระหว่างสถาบันสมาชิก ในการนำมาพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศสมาชิกให้สามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม งานวิจัยและการพัฒนายางพาราต่อไปในอนาคตได้ กิจกรรมทางวิชาการครั้งนี้ ยังได้เน้นย้ำถึงประเด็นองค์ความรู้ทางลักษณะการเกษตรที่แตกต่าง การลดระยะเวลาในการเก็บผลผลิต การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและการนำเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวน้ำยางมาใช้เพื่อลดความสูญเสีย และลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการจัดการโรคในยางพารา และการจัดการทางการตลาดเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศสมาชิก จากประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 8 ประเทศ จาก 16 ประเทศสมาชิก ได้แก่ กัมพูชา จีน ฝรั่งเศส อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไนจีเรีย และไทย จำนวนกว่า 60 คน ให้สามารถนำข้อมูลต่างๆ ต่อยอดนำไปสู่นวัตกรรมทางวิชาการในอนาคตเพื่อพัฒนายางพาราต่อไป นายณกรณ์ กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

ภาพข่าว: กงสุลใหญ่จีนประจำขอนแก่น ฉลอง 70 ปี สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ นำโดย มร.แสตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เลี่ยว จวิ้นยหวิน (Mr. Liao Junyun)กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นในโอกาสที่มาเป็นประธานจัดงานวาระวันครบรอบ 70 ปี...

รมว.กษ. เปิดงาน วันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 และ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมยืนหยัดเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนภาคการประมงของไทย เพื่อให้เกษตรกร ชาวประมง และประชาชนในประเทศได้มีทรัพยากรสัตว์น้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานวันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 พ.ศ. 2562 ณ กรมประมง ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ได้จัดงานวันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 และ "วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562"...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ มหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น ร่วมสร้าง Japanese Pavilion เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้ง ม.ศรีปทุม

เมื่อเร็วๆนี้ คณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น และคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมทำพิธีขอพร ก่อนที่จะลงมือก่อสร้างศาลาเรือนไม้ญี่ปุ่น อันเป็นผลงานการออกแบบจากมหาวิทยาลัย Sugiyama และ หมู่บ้าน...

นศ.บัญชี ม.ศรีปทุม รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม เข้ารับรางวัลเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ เยาวชนดีเด่น สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นายภูมัย จงรัตนวาทิน นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และทูตกิจกรรมเยาวชน...

Bio Investment Asia 2019: Radical Transformation of Life Sciences in Asia

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จัดงาน Bio Investment Asia 2019 ภายใต้แนวคิด Radical Transformation of Life Sciences in Asia ในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL...

Related Topics