กยท.เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ IRRDB ประจำปี 2561 หนุนความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกด้านงานวิจัยยางพาราร่วมกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 21, 2018 15:35
กรุงเทพฯ--21 ส.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย กยท. เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการจัดการเกษตรที่ดีเพื่อการผลิตยางธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 60 คน จาก 8 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม แกรนด์ เมอเคียว ฟอร์จูน พระราม 9 กรุงเทพฯ

กยท. เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการจัดการเกษตรที่ดีเพื่อการผลิตยางธรรมชาติอย่างยั่งยืน Workshop on improved Ago Management Practices to Sustain Rubber Production (IRRDB) ประจำปี 2561 โดยสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (International Rubber Research and Research and Development Board : IRRDB) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ประเทศสมาชิกมาจากหน่วยงานสถาบันวิจัย ประกอบด้วยสมาชิก 16 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา บราซิล แคมารูน จีน โก๊ตดิวัวร์ ฝรั่งเศส กัวเตมาลา อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา เวียดนาม และไทย โดยสำนักงานเลขาธิการตั้งอยู่ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันสมาชิกในเรื่องงานวิจัยและพัฒนายางธรรมชาติ ประสานงานระหว่างสถาบันสมาชิก และจัดกิจกรรมการประชุมพัฒนายางพาราร่วมกัน สำหรับประเทศไทย รัฐบาลไทยได้มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรหลักในการดำเนินการกิจกรรมร่วมกับสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง ในฐานะประธานเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้ กล่าวว่าการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม IRRDB เปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการของประเทศสมาชิกได้แบ่งปันความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาแนวทางการจัดการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและการผลิตยางธรรมชาติ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักวิชาการของประเทศสมาชิกได้เข้าใจ และรับทราบถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการผลิตยางที่ทันสมัยในการจัดการเกษตรที่ดีเพื่อการผลิตยางธรรมชาติอย่างยั่งยืน และยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารระหว่างสถาบันสมาชิก ในการนำมาพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศสมาชิกให้สามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม งานวิจัยและการพัฒนายางพาราต่อไปในอนาคตได้ กิจกรรมทางวิชาการครั้งนี้ ยังได้เน้นย้ำถึงประเด็นองค์ความรู้ทางลักษณะการเกษตรที่แตกต่าง การลดระยะเวลาในการเก็บผลผลิต การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและการนำเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวน้ำยางมาใช้เพื่อลดความสูญเสีย และลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการจัดการโรคในยางพารา และการจัดการทางการตลาดเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศสมาชิก จากประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 8 ประเทศ จาก 16 ประเทศสมาชิก ได้แก่ กัมพูชา จีน ฝรั่งเศส อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไนจีเรีย และไทย จำนวนกว่า 60 คน ให้สามารถนำข้อมูลต่างๆ ต่อยอดนำไปสู่นวัตกรรมทางวิชาการในอนาคตเพื่อพัฒนายางพาราต่อไป นายณกรณ์ กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

สื่อสารฯ มทร.พระนคร จัดสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจนักสื่อสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จัดโครงการสัมมนาวิชาชีพ หัวข้อ "Commu-NEED" ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 11.00 น. ณ ห้อง 1101 ชั้น 1 อาคารสื่อสารมวลชน...

ก.แรงงาน จัดตั้งศูนย์ทดสอบฯ 500 แห่ง ขานรับ ปรับ อัตราค่าจ้างตามฝีมือ 19 อาชีพ

จากประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง ปรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในกลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล กลุ่มสาขาอาชีพอุตสาหกรรมศิลป์ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ รวม 19 อาชีพ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบันนั้น...

แถลงข่าว TK park ก้าวสู่ปีที่ 14 ด้วยแนวคิด Learning to Learn เรียนรู้ที่จะเรียน

อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดงานแถลงข่าวก้าวสู่ปีที่ 14 ด้วยแนวคิด Learning to Learn เรียนรู้ที่จะเรียน พร้อมเปิดตัว "กิตติรัตน์ ปิติพานิช" ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park คนล่าสุด กับวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารและพัฒนาให้ TK park...

ภาพข่าว: นักศึกษาคณะบัญชี ม.หอการค้าไทย กวาดรางวัลที่ 1 และ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางการบัญชี ระดับมหาวิทยาลัยฯ

นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โชว์ศักยภาพด้านวิชาการในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชี ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ (สสอท.) เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม...

สนข. ร่วมกับ GIZ ผลักดันการขนส่งที่ยั่งยืน

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดพิธีปิดโครงการ "การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับภาคการขนส่งทางบกในภูมิภาคอาเซียน"...

Related Topics