ฝนหลวงฯ ประสาน 2 หน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรเขตอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 22, 2018 15:11
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร อ.เนินขาม จ.ชัยนาท เนื่องจากปริมาณน้ำฝนเดือนกรกฎาคม ในพื้นที่มีปริมาณน้ำฝนสะสมลงแหล่งกักเก็บน้ำน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร หลังปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำฝนตกเพิ่มขึ้น

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนในช่วงเดือนกรกฎาคม ของพื้นที่ภาคกลาง อยู่ในภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมลงแหล่งกักเก็บน้ำน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ประกอบกับมีการร้องขอฝนของเกษตรกรในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท และจ.สุพรรณบุรี จึงได้สั่งการให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดลพบุรี และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรี ขึ้นปฏิบัติภารกิจ มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ดังกล่าว โดยได้ขึ้นบินปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 1 – 21 สิงหาคม หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดลพบุรี ขึ้นบินปฏิบัติการ จำนวน 17 วัน 67 เที่ยวบิน (120:00 ชั่วโมงบิน)ใช้สารฝนหลวง 78.3 ตัน และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรี ขึ้นบินปฏิบัติการ จำนวน 15 วัน 51 เที่ยวบิน (74:50 ชั่วโมงบิน) ใช้สารฝนหลวง 50.625 ตัน ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลจากเกษตรกรในพื้นที่พบว่า มีฝนตกใน อ.เนินขาม ทั้งอำเภอ โดยปริมาณฝนตกเมื่อวาน เกษตรกรใน ต.สุขเนินขาม ที่ขอรับบริการฝนหลวงแจ้งมาว่าวัดปริมาณน้ำฝนได้ 43 ม.ม. ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของหน่วยเรดาร์อินทร์บุรี พบว่ามีฝนตกเกือบทั้งอำเภอเนินขาม ประมาณ 70% ของพื้นที่ ส่งผลให้พื้นที่อ.เนินขาม ซึ่งมีทั้งหมด 168,750 ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 132,000 ไร่ โดยส่วนใหญ่ ปลูกอ้อย ประมาณ 80,000 ไร่ ข้าว 20,000 ไร่ ที่เหลือจะเป็นมันสำปะหลังและพืชอื่นๆ ได้รับน้ำจนสามารถรอดพ้นจากวิกฤตในระยะนี้ไปได้ โดยตลอดเวลาการปฏิบัติภารกิจ บางครั้งประสบกับปัญหาและอุปสรรคทางด้านสภาพอากาศที่ลมชั้นบนมีกำลังแรงทำให้ฝนที่ตกในพื้นที่บางครั้ง มีปริมาณเล็กน้อย ทั้งนี้ อ.เนินขาม ยังคงต้องการน้ำอย่างต่อเนื่องในการทำการเกษตร เนื่องจากปริมาณน้ำสะสมลงแหล่งกักเก็บน้ำยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร

อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะเร่งปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรตามที่ได้รับการร้องขออย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ทันทีที่สภาพอากาศเอื้ออำนวย ทั้งนี้ประชาชนและเกษตรกรสามารถแจ้งขอรับบริการฝนหลวงได้ที่ สามารถแจ้งขอรับการบริการฝนหลวงได้ที่ตัวแทนอาสาสมัครฝนหลวงในแต่ละพื้นที่ หรือแจ้งกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย/ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง 5 ภูมิภาค และสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง www.royalrain.go.th เพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และการรายงานข่าวการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย


Latest Press Release

นิทรรศการสีน้ำ Pearadas Day Out โดย พีรดา ชีพสัตยากร ณ แกลลอรี่ ชั้น 36 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม) 18 พฤศจิกายน 2561 15 มกราคม 2562

เดอะแกลเลอรี 36 ที่โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม) นำเสนอนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของศิลปินสาวมากความสามารถกับงาน 'Pearada's Day Out' นิทรรศการสีน้ำ โดย พีรดา ชีพสัตยากร โดยจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 – 15 มกราคม 2562...

ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 พาปักหมุด 6 ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นในงาน นัมเบอร์วันสุโก้ย Fest ตั้งแต่วันนี้ 30 พ.ย.

บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด (ส่วนหนึ่งของนัมเบอร์วันกรุ๊ป) ผู้พัฒนาตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ซึ่งเป็นตลาดใหญ่และครบวงจรที่สุดในกรุงเทพฯ ตะวันออก ขอแนะนำ 6...

ภาพข่าว: คณะพาณิชย์ฯ มธ ร่วมกับ Myanmar Institute of Banking

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ Myanmar Institute of Banking ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ...

ภาพข่าว: ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ

ดร.อดิศักดิ์ สืบธรรมมา ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว พร้อมคณะนักศึกษา เข้าเยี่ยมชม "ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ มรดกแห่งการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จระดับโลก"...

ราชมงคลพระนคร รับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อใน 9 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ...

Related Topics