คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี สจล. ต่อยอด IE TECH. E Smart พร้อมจำลอง Smart Classroom เปิดนวัตกรรมการศึกษา จัดโชว์และแข่งขัน MICRO BIT Robot ในงาน KMITL Open house 23 25 ส.ค. นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 22, 2018 17:03
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--

อาจารย์ณธทัย จันเสน ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวถึงการเตรียมพร้อมของ คณาจารย์และนักศึกษา ในการ จัดกิจกรรม IE. TECH : KMITL Open House 2018 ภาคใต้คอนเซปท์ E smart ในปีนี้ว่า

"ทั้งนี้ กิจกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี IE. TECH ในงาน KMITL Open House 2018 ในวันที่ 23-25 สิงหาคม โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรมการศึกษา จำลอง Smart Class Room เทคโนโลยี ด้านการสอน ณ สตูดิโอ นวัตกรรมการศึกษา สู่การเรียนรู้ในโลกความเป็นจริง โดยมีความน่าสนใจของงาน ไม่ว่าจะเป็น Micro BIT Robot Workshop ของชมรมนักประดิษฐ์ (MICRO BIT Robot ) จะจัดกิจกรรม Work shop MICRO BIT Robot ขึ้นในวันที่ 23-24 สิงหาคม และมีการแข่งขันในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 อีกด้วย พร้อมยังมี Workshop พื้นฐานศิลปะ , Workshop Model & Sketch up , Workshop สวนขวด สวนถาด , Workshop ออกแบบผลิตภัณฑ์ , Workshop แปรรูปอาหาร , Workshop นวัตกรรมทางการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สำหรับผู้ที่สนใจในงานสามารถได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง จาก คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะฯ ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ ในวงการต่างๆ มาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้กับ นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ บุคคลทั่วไป หรือผู้ที่สนใจเข้าศึกษาและเยี่ยมชมงาน IE. TECH : KMITL Open House 2018

และการเตรียมพร้อมในงานทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มนักศึกษาในส่วนงานสร้างสรรค์ IE TECH. E-SMART จากความร่วมมือของนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา โดยมี นายชัยบดี สุขทองสา ครุศาสตร์การออกแบบ ชั้นปีที่ 5 , นายนิติ ชูหลิน ครุศาสตร์เกษตร ชั้นปีที่ 4 ในฐานะ Art Director พร้อมทั้ง นายปิยวุฒิ เสี่ยมแหลม

สาขาครุศาสตร์วิศวกรรม ชั้นปีที่ 3 , น.ส. พัชรนันท์ อภินพหิรัณย์ สาขาครุศาสตร์การออกแบบ ชั้นปีที่ 3 ผลิตงานออกแบบโปสเตอร์ และในส่วนของงานออกแบบโลโก้ E MART โดย น.ส.ศุภรัตน์ หาญศึก สาขาครุศาสตร์การออกแบบ ชั้นปีที่ 2 , นายภาธร ถวิลญาติ สาขาครุศาสตร์การออกแบบ ชั้นปีที่ 2 ที่สื่อให้เห็นความสนุกสนานและเปิดกว้างงในการเรียนรู้แบบไม่มีกรอบจำกัด และสามารถมองอีกนัยยะของโลโก้ จะเป็นสัญลักษณ์ของอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อาคารหลังใหม่ ที่พร้อมเปิดกว้างสู่การเรียนรู้และสร้างสรรค์งานอีกด้วย ในครั้งนี้กิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ นักศึกษา ทุกสาขาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และทุกภาคส่วน รวมถึงศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่มีส่วนสำคัญในการร่วมมือให้เกิดงาน IE. TECH : KMITL Open House 2018 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ให้มีทั้งความสนุกและสร้างสรรค์ ในครั้งนี้ครับ" อาจารย์ณธทัย จันเสน ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ กล่าว

ท่านใดที่สนใจ หลักสูตรการเรียนการสอนของ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยงานเปิดการเรียนรู้ KMITL Open House 2018 ในรูปแบบ IE. Tech. NEXT TO E-Smart ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23-25 สิงหาคม 2561 ณ ตึกคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หรือสามารถสอบถามและติดตามรายละเอียด กิจกรรม Open House 2018 ของ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โทรศัพท์ 02-329 – 8000 ต่อ 3689 , 3723 หรือเข้าไปClick สมัครร่วมงานได้ทาง Link ของสถาบันฯ http://openhouse.kmitl.ac.th/2018/register/main.php?page=members_addactivity_bk


Latest Press Release

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการมืออาชีพ (DBD-SPE)

ค้นหาจุดแข็ง พัฒนาจุดอ่อน สู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ ด้วยกิจกรรม Group Coaching และ Consult ณ สถานประกอบการในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการมืออาชีพ (DBD-SPE) ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างนักธุรกิจบริการมืออาชีพ...

DITP ผนึกกำลังทุกภาคส่วนดึงทหารช่วยเสริมแกร่งผู้ประกอบการ เน้นจังหวัดยากจนและพื้นที่เสี่ยงภัย

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางDITPอยู่ระหว่างการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการระดับชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs เกษตรกร และกลุ่มประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา...

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และพันธมิตรย่านสาทร จัดกิจกรรม Pun Fun มอบของขวัญให้เยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

กลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น โดย นายโสมพัฒน์ - นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร, เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจย่านสาทร จัดกิจกรรม Pun Fun ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายของโครงการ Give...

โครงการปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับนิสิตใหม่ปี 2562

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) รับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร 2 ปี เรียนนอกเวลาราชการ สอบถาม โทร 083-263-7593 (สอบถามได้ทุกวัน) #คณะมนุษยศาสตร์...

นศ.สวนสุนันทา ตัวแทนประเทศไทยคว้าที่ 1 บุคลิกภาพทางสังคม

เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.นดา เส็นบัตร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นตัวแทนประเทศไทยคว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวด Bwell Be The New You เป็น "คุณ" ที่ดีกว่าเดิม จัดโดย บริษัท ไทยเนส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด...

Related Topics