กระทรวงวิทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ วว./พันธมิตร โชว์ผลงานนิทรรศการ อบรมอาชีพ เสริมแกร่งผู้ประกอบการ เกษตรกร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 22, 2018 16:37
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--สถาบันวิจัยวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นเกียรติในงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่ง วว. และกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมแพรวา อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ....กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ เกษตรกร ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ อาทิ การทดสอบคุณภาพการฟอกย้อมสีธรรมชาติเพื่อขอรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน การยกระดับผู้ประกอบการโอทอปประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยาและอาหาร การเพาะเลี้ยงเห็ดตีนแรด/เห็ดเผาะ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากจุลินทรีย์ การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดปลอดสารพิษ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากมะม่วงตามหลักการอุตสาหกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์เยลลี่และวุ้นเพื่อสุขภาพจากเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวเหนียวดำ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการขยายพันธุ์พืช


Latest Press Release

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี เฉลิมพระเกียติ...

มรภ.สงขลา เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้บริหารนำทีมบุคลากร นักศึกษา ปฏิบัติงานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นทองอุไรเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมแสดงเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก...

นักวิจัยหนุนอำเภอ เชื่อมโจทย์ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด

นักวิจัย สกสว. ชี้แนวทางการทำให้แผนชุมชนสามารถเชื่อมต่อกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อมีงบประมาณลงมาแก้ปัญหาหรือตอบความต้องการของชุมชนนั้นๆ ระบุ อำเภอ คือตัวเชื่อมสำคัญ จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเวที "จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ-จังหวัด...

ภาพข่าว : พัฟแอนด์พายเปิดสาขาใหม่ สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว

นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนางสาวจิราวรรณ เม่งห้อง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลลาดพร้าว ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดร้านพัฟแอนด์พาย สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว...

ไทยประกันชีวิตร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 คณะผู้บริหารระดับสูง นำโดย ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายวิญญู ไชยวรรณ...

Related Topics