สศก. แจงดัชนีเกษตร ก.ค. 61 เผย ส.ค. ดัชนีรายได้เกษตรกรยังเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ส.ค. ปี 60

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 23, 2018 09:35
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สศก. เผย ดัชนีรายได้เกษตรกรเดือนกรกฎาคม 61 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.38 โดยดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 0.93 ในขณะที่ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.37 ระบุ สิงหาคม ดัชนีรายได้เกษตรกร ยังเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม ได้แก่ ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และ ลำไย

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนกรกฎาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2560 ร้อยละ 6.38 โดยดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาเดือนกรกฎาคม 2561ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2560 ร้อยละ 0.93 สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากปริมาณยางออกสู่ตลาดมากอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาวะการส่งออกชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก สับปะรด ราคาลดลงเนื่องจากมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง และ ไก่เนื้อ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตยังคงออกสู่ตลาดมากกว่าความต้องการบริโภคที่เริ่มมีมาก

สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยว ผลผลิตหัวมันสำปะหลังออกสู่ตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงแป้งและลานมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจาก โรงงานอาหารสัตว์มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง และอยู่ในช่วงผลผลิตฤดูใหม่เริ่มทยอยออกสู่ตลาด ลำไย ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการของตลาดภายในประเทศยังคงมากกว่าผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ไข่ไก่ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดน้อย ซึ่งใกล้เคียงกับความต้องการบริโภคไข่ไก่ที่เริ่มมีมาก

ด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2560 ร้อยละ 7.37 สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา มันสำปะหลัง สับปะรด ปาล์มน้ำมัน ไก่เนื้อ และกุ้งขาวแวนนาไม ส่วนสินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตลดลง ได้แก่ ลำไย มังคุด เงาะโรงเรียน และสุกร

หากมองถึงแนวโน้มดัชนีรายได้ ราคา และผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2561 พบว่า แนวโน้มรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนสิงหาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 5.67 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.54 โดยสินค้าสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมัน ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และลำไย ในขณะที่ดัชนีราคาปรับตัวลดลงร้อยละ 3.54 สินค้าสำคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ สับปะรด มังคุด ปาล์มน้ำมัน สุกร ไก่เนื้อ และกุ้งขาวแวนนาไม

ทั้งนี้ เดือนกันยายน 2561 ดัชนีรายได้เกษตรกรคาดว่าอยู่ในเกณฑ์ดี โดยดัชนีราคาคาดว่าจะทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 2560 ในขณะที่ดัชนีผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาทิ ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เงาะโรงเรียนสุกร และ ไข่ไก่


Latest Press Release

ซีพี เฟรชมาร์ท ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก เดินหน้าแคมเปญ ชวนช้อป! พกกระเป๋า ไม่เอาถุง

ซีพี เฟรชมาร์ท เดินหน้าแคมเปญรักษ์โลก "ชวนช้อป! พกกระเป๋า ไม่เอาถุง" กระตุ้นให้ผู้บริโภคร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาขยะพลาสติก ชวนนำถุงผ้ามาซื้อของที่ร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ (16 มกราคม 2562) เป็นต้นไป...

ภาพข่าว: ดีป้า จัดกิจกรรมวันเด็ก ฝึกทักษะความคิด เพื่อเด็กดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดกิจกรรมวันเด็กต้อนรับปีหมู ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารบี ลานชั้น 2 โดยได้รับเกียรติจากท่านดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เยี่ยมบูธกิจกรรม โดยมี ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์...

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แพร่ หรือ อ.อ.ป. กำหนดจัดงาน F.I.O. Fair 2019 ในวันที่ 19-27 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ ร้องกวาง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ทางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แพร่ หรือ อ.อ.ป. แพร่ได้กำหนดจัดงาน F.I.O. Fair 2019 ในวันที่ 19-27 มกราคม 2562 ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอร้องกวาง...

คิง แซลมอน อูซูกุริ พิสตาชิโอ ซอสอะโวคาโด ห้องอาหารคิซาระ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

วัตถุดิบพิเศษประจำเดือนมกราคมนี้ คือถั่วรสชาติเยี่ยมที่อุดมไปด้วยประโยชน์มากมาย โดย ห้องอาหารคิซาระ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ ได้จัดเตรียมเมนู คิง แซลมอน อูซูกุริ พิสตาชิโอ พร้อมซอสอะโวคาโด หรือก็คือ ปลาแซลมอนแล่บางนั่นเอง พิสตาชิโอ...

อกเป็ดรมควันใบชามะลิกับแบล็คเคอร์แรนท์ ห้องอาหารซิตี้เทอเรซ และดิโพลแมท บาร์ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

เริ่มต้นปีใหม่ไปกับถั่วรสชาติอร่อย เต็มไปด้วยประโยชน์ หลากหลายชนิด ที่ถูกนำไปทำอาหารในนานาประเทศมานานนับพันปี ทั้งอาหารคาว อาหารทานเล่น หรือของหวาน ก็ล้วนแต่มีรสชาติดีอย่างคาดไม่ถึง ขอเชิญรับประทานอาหารสุดพิเศษ ไม่ว่าจะมื้อกลางวัน หรือมื้อเย็นที่...

Related Topics