สำนักข่าวภาษาจีนไทยแลนด์เฮดไลน์ จัดงานเสวนา Thailand Digital Assets Forum และเปิดตัวบริษัท GTC INTERNATIONAL จำกัด (GLOBAL TRAVEL CHAIN)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 23, 2018 17:15
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--พีอาร์ โฟกัส

สำนักข่าวภาษาจีนไทยแลนด์เฮดไลน์ (Thailand Headlines) และนิตยสารภาษาจีนแอทม่านกู่ (@ManGu) จะจัดงานเสวนา Thailand Digital Assets Forum เพื่อนำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ "สินทรัพย์ดิจิทัล" ให้แก่ นักลงทุน และ ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกฏระเบียบในการกำกับดูแลทรัพย์สินดิจิตอลตามหลักเกณฑ์ การให้ความรู้ด้านกฏหมายข้อบังคับ การบริหารจัดการ รวมไปถึง กฏหมายคุ้มครอง ในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ฯลฯ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ระหว่าง เวลา 10.00 -12.00 นาฬิกา ณ ห้องแกรนด์บอลรูมชั้น 1 โรงแรมอนันตราสยาม ถนนราชดำริ โดยมีรายละเอียดดังนี้

10:00 – 11:30 น. งานเสวนา Thailand Digital Assets Forum