องค์การนักศึกษา มจพ. จัดงานพิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณ และรับขวัญประดู่แดง ปี61

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 24, 2018 10:38
กรุงเทพฯ--24 ส.ค.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายวัชรชัย แพทยา (น้องสตางค์) นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (อ.มจพ.) เล่าให้ฟังว่าองค์การนักศึกษา มจพ. กำหนดจัดงานใหญ่แห่งปี มี 2 กิจกรรม คือ พิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ สนามฟุตบอล ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา มจพ. และการรับขวัญประดู่แดง ประจำปี 2561 ตอน GALAXY OF RELATION ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มจพ.

น้องสตางค์ เล่าถึงการเตรียมความพร้อมส่วนของกิจกรรมในวันงานมีความคืบหน้าและได้รับความร่วมมือจากพี่ ๆ เพื่อน ๆ เป็นอย่างดี โดยได้มีการจัดประชุมติดตามงานอยู่เสมอ สำหรับพิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาปีที่ 1 ได้เกิดความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) ตลอดจนนักศึกษาได้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง

องค์การนักศึกษา ได้เป็นหน่วยงานหลักของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี ซึ่งกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่เป็นกิจกรรมที่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ดำเนินการมาเป็นเวลานาน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ และรักในมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาได้เข้าศึกษา ซึ่งองค์การนักศึกษา ได้เล็งเห็นถึงกิจกรรมที่จะทำให้นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้ ทราบความเป็นมาของมหาวิทยาลัย และเกิดความภาคภูมิใจใน มจพ. ให้มีความพร้อม และความตั้งใจในการศึกษา และศึกษาจนจบการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายของนักศึกษา โดยตลอดเวลาที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีปณิธานเป็นนักศึกษาที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาใหม่

กิจกรรมพิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณ ยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่มหาวิทยาลัยอย่างอบอุ่นในฐานะระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ให้นักศึกษาใหม่ได้ถวายบังคมและกล่าวสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้า "พระมหามงกุฎ" ซึ่งเป็นตราประจำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ แรงบันดาลใจ และเป็นขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาใหม่ในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และยังเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันที่สำคัญของประเทศไทยในปัจจุบัน

สำหรับกิจกรรมรับขวัญประดู่แดงฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง เป็นการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาใหม่ และสร้างความประทับใจให้กับนักศึกษาเมื่อเข้าสู่รั้วแสด ดำ ในปีนี้เน้นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ GALAXY OF RELATION กิจกรรม 5ส การแสดงดนตรี จากวงประดู่แดงแบนด์ วงดนตรีชมรมดนตรีสากล และการแสดงดนตรี จากศิลปินรับเชิญ

การก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยและการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขจำเป็นต้องมีสิ่งต่างๆ ประกอบเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเป็นประสบการณ์หรือแนวทางใน การดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย กิจกรรมรับน้องใหม่ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์แนวทางการดำเนินชีวิต ทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข องค์การนักศึกษาก็คาดหวังว่าน้องๆ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ และได้รับความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมดังกล่าว น้องสตางค์กล่าวท้ายที่สุด

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (อ.มจพ.) ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ร่วมกัน ตามวัน เวลาข้างต้น สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1121,1166 หรือ องค์การนักศึกษา ต่อ 1801 www.kmutnb.ac.th


Latest Press Release

เปิดตัว มูลนิธิดวงใจใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ได้รับการผ่าตัดรักษา

เนื่องด้วย มูลนิธิดวงใจใหม่ (New Heart Foundation) ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของ บุคลากรทางการแพทย์ และพนักงานแผนกศัลยกรรมศาสตร์หัวใจและทรวงอกโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยากไร้ และด้อยโอกาสในการเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัด ทั้งๆ...

TEMCA ไว้วางใจศูนย์ประชุมนานาชาติพีช จัดแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เป็นอีกครั้งที่ศูนย์ประชุมนานาชาติพีช พัทยา ได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดงานสัมมนา และแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2562 ของสมาคมช่างเหมาไฟฟ้า และเครื่องกลไทย (TEMCA Forum & Exhibition 2019 Pattaya) ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 35...

ชวนผู้ประกอบการบุกตลาดเมียนมาร์ ในงาน Mingalar Smart SME Thai

บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เชิญชวนผู้ประกอบการไทยที่กำลังมองหาตลาดใหม่ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาร์ ร่วมอออกบูธเจาะตลาดสร้างโอกาสขยายสินค้าและบริการในงาน Mingalar Smart SME Thai ณ ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม –...

ภาพข่าว: ฟิลิป เวน ฉลองครบรอบ 43 ปี จัดงานเอ็กซ์คลูซีฟปาร์ตี้ So Cool @Pool House

ฟิลิป เวน (ประเทศไทย) คลับสุขภาพและความงามระดับไฮเอนด์สำหรับสุภาพสตรี นำโดย คุณพรทิพย์ เวสารัชเวศย์ ผู้จัดการทั่วไป (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมฉลองครบรอบ 43 ปี ในงานเอ็กซ์คลูซีฟปาร์ตี้ "Phillip Wain 43rd Anniversary Celebration" (ฟิลิป เวน โฟร์ตี้เธิร์ด...

อิ่มอร่อย สุดคุ้ม สบายกระเป๋า กับเซ็ตมื้อกลางวันสไตล์สเปน

เที่ยงนี้กินร้านไหนดี อูโนมาส สาขาห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลชิดลม เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ ขอเชิญคุณมาเลือกลิ้มลองความอร่อยด้วยตัวคุณเอง กับเซ็ทอาหารสไตล์สเปนมื้อกลางวัน ราคาพิเศษ เสิร์ฟทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 15.00 น. โดยเลือกอาหาร 1 จานหลัก และของหวาน...

Related Topics