SACICT ประกาศผลผู้ชนะการประกวดในโครงการ Craft the Future ต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมจากบรรพบุรุษด้วยความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 27, 2018 11:49
กรุงเทพฯ--27 ส.ค.--fyi

SACICT ประกาศผลผู้ชนะการประกวดในโครงการ "Craft the Future" ต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมจากบรรพบุรุษด้วยความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่

ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารอบสุดท้ายใน "โครงการพัฒนาศิลปะหัตกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา : Craft the Future" ครั้งที่ 2 จัดขึ้นโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมจากบรรพบุรุษ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สอดรับกับประโยชน์ใช้สอยและวิถีชีวิตปัจจุบัน โดยมี คุณอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการฯ ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 BACC หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

การประกวดโครงงานในครั้งนี้แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ "Craft for Kids" "Craft Tools & Materials" และ "Craft & Community" โดยผู้ชนะการประกวด "Craft for Kids" ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ "โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ปูนปั้นเมืองเพชร เพื่อสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ปูนปั้น" ของเด็กหญิงพรแผ่นดิน หรือ "น้องปูนปั้น" (ป.3) และเด็กชายภูมิแผ่นดิน หรือ "น้องแผ่นดิน" สหัสสพาศน์ (ป.6) โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี สองพี่น้องทายาทปูนปั้นสดเมืองเพชร และเจเนอเรชั่นที่สามของตระกูลช่างปูนปั้นที่ได้รับการถ่ายทอดจากคุณพ่อ (ชัชวาลย์ สหัสสพาศน์ ทายาทหัตถศิลป์ปี 2560 จาก SACICT)

"เราได้แรงบันดาลใจจากคุณพ่อที่เป็นช่างปูนปั้นสดค่ะ บวกกับระหว่างปั้นเรามักจะเจอปูนขาวกัดมือจนเจ็บ เลยช่วยกันคิดหาวัสดุทดแทนอย่างการใช้ "เปลือกไข่" แทนการใช้ปูนขาว ผสมกับน้ำตาลโตนด กล้วยน้ำว้า เศษกระดาษ ดินสองพอง และกาวหนังสด นำมาขึ้นรูปเป็นงานปูนปั้นพันทางเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาของคนในชุมชน และใช้เวลาในการทำโครงงานนี้สองเดือนกว่าๆ พอได้รางวัลรู้สึกภูมิใจและดีใจมากค่ะ ตั้งใจว่าจะพัฒนาตัวเองและสานต่องานของพ่อต่อไป เพื่อให้ปูนปั้นยังอยู่คู่คนไทยและไม่สาบสูญไปจากแผ่นดิน อยากขอบคุณคุณพ่อที่ถ่ายทอดความรู้นี้ให้พวกเรา และอยากให้มีลูกค้าสนับสนุนงานของ "บ้านศิลป์เอเชียปูนปั้น" ด้วยนะคะ" น้องปูนปั้น กล่าว

นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการฯ ยังได้เพิ่ม 2 รางวัลพิเศษ ได้แก่ "รางวัลชุมชนสร้างสรรค์" ผลงานชุด "วิฬาร์มาลี" โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม กรุงเทพฯ และ "รางวัลธุรกิจสร้างสรรค์" ผลงานชุด "ดอกไม้ไทย: การประยุกต์หัตถกรรมงานดอกไม้ในชีวิตประจำวัน" โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพฯ พร้อมรับรางวัลมูลค่า 20,000 บาท

ส่วนผู้ชนะการประกวดในหัวข้อ "Craft & Community" โครงงานนวัตศิลป์เยาวชน ระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ "โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เพื่อส่งเสริมเครื่องปั้นดินเผาบ่อสวก จังหวัดน่าน" ผลงานของนางสาวพิมพ์ลภัส รัศมีประเสริฐสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ที่นำเครื่องปั้นดินเผาบ่อสวก ศิลปะเก่าแก่สมัยสุโขทัย มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างลงตัว

"แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากเครื่องปั้นดินเผาบ่อสวก นำมาศึกษาจนค้นพบจุดเด่นของลวดลายที่มี "นกฮูก" เป็นเอกลักษณ์ ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมของเมืองน่าน อย่างภาพกระซิบรักบันลือโลกของวัดภูมินทร์ นำมาออกแบบเป็นฝาจุกขวดเกลือภูเขาของน่านที่มีแห่งเดียวในโลก ชุดน้ำชาอัสสัม และช้อนคนกาแฟจากน้ำตาลอ้อยของบ่อสวก โดยเป็นการทำงานร่วมกับชุมชนต่างๆ ประมาณ 2-3 เดือน หลังจากได้รางวัลครั้งนี้จะนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชนต่อไปในอนาคต และขอขอบคุณทาง SACICT ที่จัดกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้ค่ะ"

ทั้งนี้ การประกวดในหัวข้อ "Craft Tools & Materials" โครงงานนวัตศิลป์เยาวชน ระดับอุดมศึกษา ไม่มีผู้ชนะการประกวดในปีนี้ ทางคณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณามอบรางวัลพิเศษสาขา "สร้างสรรค์วัสดุเพื่ออัตลักษณ์ไทย" ให้แก่ "โครงการแปรรูปเศษข้าวเป็นวัสดุเพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์" ผลงานของนายวริศ อุ่นสมบัติ และ นายมงคล อิงคุทานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

"ที่มาของผลงานชุดนี้มาจากความอุดมสมบูรณ์ของผืนนา และความรื่นรมย์บนโต๊ะอาหารของคนไทย ลวดลายจึงมาจากธรรมชาติ โดยมี "ข้าวหอมมะลิ" ที่มีเมล็ดยาวสวยและโปร่งแสงเป็นวัสดุหลักในการออกแบบ เพื่อแสดงถึงความประณีต รสนิยม และหัตถกรรมอันงดงามของเมืองไทย จุดเด่นจะอยู่ที่การจัดเรียงเม็ดข้าว การขัดให้เมล็ดข้าวโปร่งแสงจนสามารถสะท้อนแสงได้อย่างดี การใช้สีร่วมสมัย รวมถึงทองเหลือง พร้อมนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีประโยชน์และสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าให้ข้าวไทยครับ"


Latest Press Release

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการมืออาชีพ (DBD-SPE)

ค้นหาจุดแข็ง พัฒนาจุดอ่อน สู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ ด้วยกิจกรรม Group Coaching และ Consult ณ สถานประกอบการในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการมืออาชีพ (DBD-SPE) ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างนักธุรกิจบริการมืออาชีพ...

DITP ผนึกกำลังทุกภาคส่วนดึงทหารช่วยเสริมแกร่งผู้ประกอบการ เน้นจังหวัดยากจนและพื้นที่เสี่ยงภัย

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางDITPอยู่ระหว่างการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการระดับชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs เกษตรกร และกลุ่มประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา...

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และพันธมิตรย่านสาทร จัดกิจกรรม Pun Fun มอบของขวัญให้เยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

กลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น โดย นายโสมพัฒน์ - นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร, เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจย่านสาทร จัดกิจกรรม Pun Fun ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายของโครงการ Give...

โครงการปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับนิสิตใหม่ปี 2562

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) รับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร 2 ปี เรียนนอกเวลาราชการ สอบถาม โทร 083-263-7593 (สอบถามได้ทุกวัน) #คณะมนุษยศาสตร์...

นศ.สวนสุนันทา ตัวแทนประเทศไทยคว้าที่ 1 บุคลิกภาพทางสังคม

เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.นดา เส็นบัตร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นตัวแทนประเทศไทยคว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวด Bwell Be The New You เป็น "คุณ" ที่ดีกว่าเดิม จัดโดย บริษัท ไทยเนส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด...

Related Topics