มจพ. มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ น.ศ. ที่มีผลการเรียนดีเด่น และการประกาศผลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 27, 2018 16:48
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ และเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวที ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐานอันดีงามคือ ความเคารพ ความมีวินัย และความอดทน ให้แก่นักศึกษาภายในสถาบัน อันจะเป็นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมต่อไป ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่

ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. ประธานในพิธีให้เกียรติมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 มจพ. ขอแสดงความยินดี และชื่นชม นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 7 ราย ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี จำนวน 2 ราย ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 3 ปี จำนวน 2 ราย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน 1 ราย โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.95 รวมทั้งสิ้น จำนวน 13 ราย

ผศ. สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติมอบโล่และเกียรติบัตร ผู้นำนักศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี ประจำปีการศึกษา 2561 ในการอุทิศตนช่วยเหลือส่วนรวมของมหาวิทยาลัย โดยไม่หวังผลตอบแทน จำนวน 10 ราย

ผศ. วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติมอบรางวัลการประกาศผลการประกวด พานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 การประกวดพานไหว้ครู ในครั้งนี้มีรางวัล 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทสวยงาม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาติ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ สภานักศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รางวัลชมเชย มี 4 รางวัล ได้แก่ - ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรอาหารและสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
ประเภทความคิดสร้างสรรค์

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลเกียรติยศ ได้แก่ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง (สถาบันสมทบ)

Latest Press Release

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 แล้ว โดยประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพมี 9 กิจการที่ได้รับรางวัลดีเด่น

คณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2561 และวันที่ 5 พ.ย. 2561 มีมติเห็นชอบสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ประจำปี พ.ศ.2561 ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม...

เซ็นทารา เผยโฉมโรงแรมสุดหรูในโดฮา เซ็นทารา เวสต์เบย์ เรสซิเดนซ์และสวีท โดฮา เปิดให้บริการแล้ววันนี้

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เป็นเครือโรงแรมชั้นนำของประเทศไทยที่ก้าวรุกคืบธุรกิจโรงแรมในภูมิภาคตะวันออกกลาง ด้วยการเปิดตัวโรงแรมหรูวิวทะเล ณ ใจกลางเมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ ซึ่งถือเป็นเมืองที่กำลังมีการพัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็ว เซ็นทารา เวสต์เบย์...

ภาพข่าว: ร้านอาหารบลู เอเลเฟ่นท์ ร่วมกิจกรรมกับนางงาม 2018

เชฟนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนทำอาหารและเชฟแห่งภัตตาคารบลู เอเลเฟ่นท์ เปิดร้านอาหารต้อนรับคณะผู้เข้าประกวดมิส ยูนิเวิร์ส 2018 เพื่อสาธิตการทำเมนูส้มตำ และแกงเขียวหวานไก่ อาหารเรียบง่ายสไตล์ไทยๆ พร้อมแนะนำราชาและราชินีผลไม้ของไทย...

ภาพข่าว: กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมสนับสนุนของรางวัล งาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ (ซ้ายสุด) รองเลขาธิการพระราชวัง รับมอบของรางวัล อาทิ บ้านทาวน์โฮม รถจักรยานยนต์ ลูกฟุตบอลคิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ ฯลฯ จากเอมอร ศรีวัฒนประภา (กลาง) รองประธานกรรมการ อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา (ขวาสุด)...

คิงส์คัพรีกัตต้าวันที่ 5 ลมเบา จัดแข่งเฉพาะเรือใบเล็ก อินเตอร์เนชั่นแนล ดิงกี้ คลาส

การแข่งขันวันที่ 5 ศึกเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ครั้งที่ 32 สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ลมนิ่งตั้งแต่ช่วงเช้าเพียง 3 น็อต ส่งผลเรือใบใหญ่คีลโบ้ทและมัลติฮัลล์ไม่สามารถแข่งขันได้ ส่วนเรือใบเล็ก "อินเตอร์เนชั่นแนล ดิงกี้ คลาส" สามารถจัดแข่งได้...

Related Topics