มจพ. มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ น.ศ. ที่มีผลการเรียนดีเด่น และการประกาศผลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 27, 2018 16:48
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ และเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวที ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐานอันดีงามคือ ความเคารพ ความมีวินัย และความอดทน ให้แก่นักศึกษาภายในสถาบัน อันจะเป็นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมต่อไป ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่

ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. ประธานในพิธีให้เกียรติมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 มจพ. ขอแสดงความยินดี และชื่นชม นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 7 ราย ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี จำนวน 2 ราย ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 3 ปี จำนวน 2 ราย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน 1 ราย โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.95 รวมทั้งสิ้น จำนวน 13 ราย

ผศ. สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติมอบโล่และเกียรติบัตร ผู้นำนักศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี ประจำปีการศึกษา 2561 ในการอุทิศตนช่วยเหลือส่วนรวมของมหาวิทยาลัย โดยไม่หวังผลตอบแทน จำนวน 10 ราย

ผศ. วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติมอบรางวัลการประกาศผลการประกวด พานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 การประกวดพานไหว้ครู ในครั้งนี้มีรางวัล 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทสวยงาม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาติ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ สภานักศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รางวัลชมเชย มี 4 รางวัล ได้แก่ - ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรอาหารและสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
ประเภทความคิดสร้างสรรค์

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลเกียรติยศ ได้แก่ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง (สถาบันสมทบ)

Latest Press Release

ภาพข่าว: เซ็นทารา พัทยา จัดกิจกรรมทำบุญโรงแรมครบรอบ 8 ปี

โจนัส เฮอร์สเต็ด ผู้จัดการทั่วไปภาคพื้นที่ และเมตตา บุญญฤทธิพงษ์ ผู้จัดการโรงแรมเซ็นทารา พัทยา จัดกิจกรรมทำบุญโรงแรมครบรอบ 8 ปี เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่องค์กรและพนักงานทุกคน โดยมีกิจกรรมช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง...

ม.ศรีปทุม ผนึกกำลังคว้าแชมป์ จีเอสบี ยูนิเวอร์ซิตี้ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2018

ทีมก้านเหล็กมหาวิทยาลัยศรีปทุมผนึกกำลังคว้าแชมป์ "จีเอสบี ยูนิเวอร์ซิตี้ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2018" หลังฝ่าฟันรอบคัดเลือกเป็นระยะเวลาถึง 7 เดือน ประชันฝีมือกับตัวแทนสถาบันการศึกษาชั้นนำ ก่อนเฉือนชนะทีมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในรอบชิงชนะเลิศ...

สมาชิก กบข. รับส่วนลด 5-10% ที่ร้านซีเอ็ด

เพียงแสดงบัตร กบข. หรือกดรับสิทธิ์ที่ My GPF Application สมาชิก กบข. รับส่วนลดสำหรับการซื้อหนังสือทันที 5-10% ที่ร้านซีเอ็ดทุกสาขา เงื่อนไข - ส่วนลด 10% สำหรับซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์ซีเอ็ด และในเครือ - ส่วนลด 5% สำหรับซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์อื่น -...

ไต้หวันเตรียมจัดแสดงกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์หลากหลายในงาน Asia Agri-Tech Expo 2019

ไต้หวันเตรียมจัดแสดงกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์หลากหลาย รวมถึงที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ ในงาน Asia Agri-Tech Expo & Forum 2019 ภายใต้ธีม "นวัตกรรม ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน" ณ ฮอลล์ 1 ศูนย์นิทรรศการหนานกังไทเป ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 2...

ภาพข่าว: มรภ.สงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มรภ.เพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม...

Related Topics