มจพ. มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ น.ศ. ที่มีผลการเรียนดีเด่น และการประกาศผลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 27, 2018 16:48
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ และเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวที ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐานอันดีงามคือ ความเคารพ ความมีวินัย และความอดทน ให้แก่นักศึกษาภายในสถาบัน อันจะเป็นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมต่อไป ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่

ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. ประธานในพิธีให้เกียรติมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 มจพ. ขอแสดงความยินดี และชื่นชม นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 7 ราย ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี จำนวน 2 ราย ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 3 ปี จำนวน 2 ราย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน 1 ราย โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.95 รวมทั้งสิ้น จำนวน 13 ราย

ผศ. สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติมอบโล่และเกียรติบัตร ผู้นำนักศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี ประจำปีการศึกษา 2561 ในการอุทิศตนช่วยเหลือส่วนรวมของมหาวิทยาลัย โดยไม่หวังผลตอบแทน จำนวน 10 ราย

ผศ. วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติมอบรางวัลการประกาศผลการประกวด พานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 การประกวดพานไหว้ครู ในครั้งนี้มีรางวัล 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทสวยงาม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาติ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ สภานักศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รางวัลชมเชย มี 4 รางวัล ได้แก่ - ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรอาหารและสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
ประเภทความคิดสร้างสรรค์

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลเกียรติยศ ได้แก่ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง (สถาบันสมทบ)

Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics