สปข.6 จัดงานมอบรางวัล มหกรรมหนังสั้นอัตลักษณ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 4 ส่งเสริมเยาวชนให้ผลิตสื่อสร้างสรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 28, 2018 14:07
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--พาวเวอร์ฟูล ครีเอชั่น

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดงานมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด "หนังสั้นอัตลักษณ์ชายแดนใต้" ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด "ของดีบ้านฉัน" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดหนังสั้น อัตลักษณ์ชายแดนใต้ โดยมีผู้คณะผู้บริหาร รวมทั้งบุคลากรสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและอบอุ่น ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กล่าวว่า การประกวดหนังสั้น "อัตลักษณ์ชายแดนใต้" เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการประชาสัมพันธ์สร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความคิดสร้างสรรค์ผลิตสื่อวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ ได้นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเผยแพร่ผ่านสื่อได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ ยะลา , ปัตตานี , นราธิวาส , สงขลา และสตูล ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นการรับรู้ และสร้างความเข้าใจอันดีให้แก่สาธารณชน ผ่านการนำเสนอผลงานสื่อวิดิทัศน์ในรูปแบบหนังสั้นที่สอดแทรกเนื้อหาสิ่งดีงามและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

สำหรับในปี 2561 นี้ ได้จัดประกวดขึ้นเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด "ของดีบ้านฉัน" โดยมีทีมเยาวชนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวนกว่า 30 ทีม โดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรกเข้าสู่รอบผลิตผลงาน จำนวน 12 ทีม ซึ่ง 12 ทีมนี้ ได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง "เทคนิคการผลิตและสร้างสรรค์ภาพยนตร์ให้มีคุณภาพ" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตสื่อภาพยนตร์และสื่อสารมวลชน โดยในครั้งนี้มีเงินรางวัลมอบให้เป็นทุนการศึกษารวมกว่า 180,000 บาท

โดยผู้ชนะรางวัลการประกวดหนังสั้น "อัตลักษณ์ชายแดนใต้" ปีที่ 4 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หนังเรื่อง "ศาสตราวุธแห่งมลายู" ของทีม Be Yourself ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรื่อง "ทองคำแห่งสุคิริน" ของทีมเจอกันที่ MRT รับทุนการศึกษา 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรื่อง "บทเพลงแห่งกัวลาบารา" ของทีม YOLO รับทุนการศึกษา 20,000 บาท โดยทั้ง 3 รางวัลเป็นทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง "ธรรมชาติและแหล่งธรณีที่เกาะตะบัน" ของทีม GEOPARK โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และรางวัล Popular Vote ได้แก่ เรื่อง "ตามติดชีวิตเคย...เคย" ของทีมเด็กสร้างหนัง 2 จากโรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท โดยทุกทีมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้จะได้รับโล่พร้อมประกาศเกียรติคุณ

ด้านอาจารย์มนัสกวิญ ชางประยูร ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสิน การประกวดภาพยนตร์สั้น "อัตลักษณ์ชายแดนใต้ ปี 4" ได้วิพากษ์ผลงานที่ได้รับรางวัลพร้อมกล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า การนำเสนอผลงานผ่านความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนในครั้งนี้ ถือเป็นการช่วยส่งเสริมความสามารถ เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสร้างสรรค์สิ่งดีงาม รวมทั้งแสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต้ เผยแพร่ความสวยงามของท้องถิ่นภาคใต้ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างเหมาะสมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ในฐานะผู้จัดและสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก อีกทั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ในฐานะสื่อของภาครัฐยังได้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้รับรู้ เข้าใจ และมีส่วนร่วมสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนอีกด้วย


Latest Press Release

มาร์ส เผยกลยุทธ์ใหม่ มุ่งส่งเสริมการผลิตโกโก้อย่างยั่งยืน

มาร์ส ริกลีย์ คอนเฟคชันเนอรี (Mars Wrigley Confectionery) ผู้ผลิตช็อกโกแลตมานานกว่า 100 ปี และเป็นหนึ่งในผู้ซื้อโกโก้รายใหญ่ของโลก ได้ประกาศกลยุทธ์ใหม่ในการยกเครื่องห่วงโซ่อุปทานโกโก้ กลยุทธ์ใหม่ในชื่อ "Cocoa for Generations"...

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้การต้อนรับสำนักการจราจรและขนส่ง(สจส.) เข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการฯ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยนายกิตติ เอกวัลลภ ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 5 และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และ ผู้รับจ้างงานก่อสร้างโยธาสัญญาที่ 1...

แอดแมน 2018 ชี้ โฆษณาวันนี้ไม่ควรมีดีแค่ขายของ พร้อมกระตุ้นคนโฆษณาใส่ใจสร้างงานเพื่อสังคม

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย แถลงข่าวจัดงาน แอดแมน อวอร์ดส แอนด์ ซิมโปเซียม 2018 (Adman Awards & Symposium 2018) งานประกวดและแสดงผลงานของคนในวงการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด...

ส.อ.ท. พร้อมจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 ECO Innovation Forum 2018 ภายใต้แนวคิด Toward the Smart Eco-City and Sustainable Urbanization หนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ชูนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Urbanization) เพื่อสร้างความมั่งคั่งและกระจายความมั่งคั่งไปยังภูมิภาคต่าง ๆ โดยใช้ศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาในแต่ละพื้นที่...

ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรียืนยันร่วมปาฐกถาในงาน Forbes Global CEO Conference ครั้งที่ 18 ที่กรุงเทพฯ

ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจระดับโลกอีก 40 คน ยืนยันร่วมกล่าวปาฐกถาและร่วมพูดคุยบนเวทีในงาน Forbes Global CEO Conference ครั้งที่ 18 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ โรงแรม ดิ แอทธินีโฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น...

Related Topics