สปข.6 จัดงานมอบรางวัล มหกรรมหนังสั้นอัตลักษณ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 4 ส่งเสริมเยาวชนให้ผลิตสื่อสร้างสรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 28, 2018 14:07
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--พาวเวอร์ฟูล ครีเอชั่น

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดงานมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด "หนังสั้นอัตลักษณ์ชายแดนใต้" ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด "ของดีบ้านฉัน" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดหนังสั้น อัตลักษณ์ชายแดนใต้ โดยมีผู้คณะผู้บริหาร รวมทั้งบุคลากรสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและอบอุ่น ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กล่าวว่า การประกวดหนังสั้น "อัตลักษณ์ชายแดนใต้" เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการประชาสัมพันธ์สร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความคิดสร้างสรรค์ผลิตสื่อวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ ได้นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเผยแพร่ผ่านสื่อได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ ยะลา , ปัตตานี , นราธิวาส , สงขลา และสตูล ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นการรับรู้ และสร้างความเข้าใจอันดีให้แก่สาธารณชน ผ่านการนำเสนอผลงานสื่อวิดิทัศน์ในรูปแบบหนังสั้นที่สอดแทรกเนื้อหาสิ่งดีงามและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

สำหรับในปี 2561 นี้ ได้จัดประกวดขึ้นเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด "ของดีบ้านฉัน" โดยมีทีมเยาวชนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวนกว่า 30 ทีม โดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรกเข้าสู่รอบผลิตผลงาน จำนวน 12 ทีม ซึ่ง 12 ทีมนี้ ได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง "เทคนิคการผลิตและสร้างสรรค์ภาพยนตร์ให้มีคุณภาพ" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตสื่อภาพยนตร์และสื่อสารมวลชน โดยในครั้งนี้มีเงินรางวัลมอบให้เป็นทุนการศึกษารวมกว่า 180,000 บาท

โดยผู้ชนะรางวัลการประกวดหนังสั้น "อัตลักษณ์ชายแดนใต้" ปีที่ 4 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หนังเรื่อง "ศาสตราวุธแห่งมลายู" ของทีม Be Yourself ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรื่อง "ทองคำแห่งสุคิริน" ของทีมเจอกันที่ MRT รับทุนการศึกษา 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรื่อง "บทเพลงแห่งกัวลาบารา" ของทีม YOLO รับทุนการศึกษา 20,000 บาท โดยทั้ง 3 รางวัลเป็นทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง "ธรรมชาติและแหล่งธรณีที่เกาะตะบัน" ของทีม GEOPARK โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และรางวัล Popular Vote ได้แก่ เรื่อง "ตามติดชีวิตเคย...เคย" ของทีมเด็กสร้างหนัง 2 จากโรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท โดยทุกทีมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้จะได้รับโล่พร้อมประกาศเกียรติคุณ

ด้านอาจารย์มนัสกวิญ ชางประยูร ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสิน การประกวดภาพยนตร์สั้น "อัตลักษณ์ชายแดนใต้ ปี 4" ได้วิพากษ์ผลงานที่ได้รับรางวัลพร้อมกล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า การนำเสนอผลงานผ่านความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนในครั้งนี้ ถือเป็นการช่วยส่งเสริมความสามารถ เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสร้างสรรค์สิ่งดีงาม รวมทั้งแสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต้ เผยแพร่ความสวยงามของท้องถิ่นภาคใต้ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างเหมาะสมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ในฐานะผู้จัดและสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก อีกทั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ในฐานะสื่อของภาครัฐยังได้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้รับรู้ เข้าใจ และมีส่วนร่วมสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนอีกด้วย


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics