สาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า จับมือ แพทย์ สจล. ขยายโควตารับตรงแพทย์ อินเตอร์ฯ พร้อมผุด ซัมเมอร์ รีเสิร์ช เฟลโลวชิป เรียนจริง ทำจริง ร่วมกับมหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 28, 2018 12:59
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ขยายโควตาสำหรับนักเรียนสาธิตนานาชาติฯ ที่ต้องการศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ รองรับความต้องการทรัพยากรด้านวิชาชีพที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน โดยจะเริ่มต้นใช้ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป พร้อมเปิดโครงการ "ซัมเมอร์ รีเสิร์ช เฟลโลวชิป : Summer Research Fellowship" สานโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมปลายของโรงเรียน สามารถใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอม ไปแลกเปลี่ยนในระดับอุดมศึกษา เพื่อเรียนรู้ และทำงานเชิงวิจัย ในคณะ และมหาวิทยาลัยที่ตนเองมีความสนใจ โดยทางโรงเรียนจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายการประสานการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายคณาจารย์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายการร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อป และการทำแลปวิจัยทั้งหมด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อม ในการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562-63 ในระดับชั้นเกรด 7 เกรด 8 เกรด 9 และเกรด 10 ในเดือนกันยายน 2561 สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า หมายเลขโทรศัพท์ 062- 595-4222,www.kmids.ac.th หรือ www.facebook.com/KMIDSchool

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ปัจจุบัน การแข่งขันทางการศึกษากำลังเพิ่มสูงขึ้น นอกเหนือจากโรงเรียนที่ระบบการเรียนการสอนมีคุณภาพ มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เอื้ออำนวยแล้ว อีกหนึ่งในปัจจัยสำคัญสำหรับเยาวชนนั้น ได้แก่โอกาสทางการศึกษา ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (King Mongkut's International Demonstration School : KMIDS) ได้เปิดโครงการ "พาร์ทเวย์ ทู เคเอ็มไอทีแอล : PATHWAY to KMITL" โดยเป็นโครงการโควตารับตรงพิเศษ สานฝันสำหรับนักเรียนสาธิตนานาชาติฯ เนื่องจากเล็งเห็นว่า โรงเรียนสาธิตนานาชาติฯ เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนนานาชาติ ระดับแนวหน้าของประเทศ ซึ่งมีนักเรียนที่ศักยภาพทางการศึกษาสูง และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ อาทิ ทักษะด้านภาษา ทักษะการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ทักษะความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าแสดงออก เป็นต้น โดยที่ผ่านมาได้ประกาศโควตารับตรงใน 4 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

อย่างไรก็ดี เพื่อให้สอดรับกับความต้องการบุคลากรด้านวิชาชีพในปัจจุบัน ล่าสุด สจล. ได้ขยายโควตาดังกล่าวเพิ่มขึ้น สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ ฯ ที่ต้องการศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ ของสจล. จำนวน 5 ที่นั่ง ซึ่งเงื่อนไขเป็นไปตามที่คณะแพทยศาสตร์ สจล. กำหนด โดยโควตาดังกล่าว จะเริ่มต้นใช้ในปีการศึกษา 2562เป็นต้นไป ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวทิ้งท้าย

ด้าน รศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า กล่าวว่า นอกเหนือจากศักยภาพด้านความรู้ของนักเรียนแล้ว โรงเรียนยังมุ่งมั่นพัฒนาทักษะอื่นๆ ที่จำเป็น ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านโครงการ "ซัมเมอร์ รีเสิร์ช เฟลโลวชิป : Summer Research Fellowship" ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมปลาย (เกรด 10) ของโรงเรียน สามารถใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอม ไปแลกเปลี่ยนในระดับอุดมศึกษา เพื่อเรียนรู้ และทำงานเชิงวิจัย ในคณะที่ตนเองมีความสนใจ เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพด้วยการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง ร่วมกับพี่ๆ ในระดับอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ โดยทางโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า จะทำการประสานงานไปยังคณะต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ ตามความประสงค์ของนักเรียน และจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายการประสานงาน ค่าใช้จ่ายคณาจารย์ผู้สอน ตลอดจนค่าใช้จ่ายการร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อป และการทำแลปวิจัยทั้งหมด

โครงการดังกล่าว เริ่มต้นนำร่องใช้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ล่าสุด มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ กับคณะต่างๆ ในสังกัดของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อาทิ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า เป็นโรงเรียนนานาชาติต้นแบบ ที่มีระบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีการบูรณาการหลักสูตรมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกอย่าง Carnegie Mellon University และยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างนักเรียนให้มีศักยภาพ มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อจบออกไปเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติได้ในอนาคต รศ.ดร.สุรินทร์ กล่าวสรุป

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562-63 ในระดับชั้นเกรด 7 เกรด 8 เกรด 9 และเกรด 10 ในเดือนกันยายน 2561 สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า หมายเลขโทรศัพท์ 062- 595-4222 ,www.kmids.ac.th หรือ www.facebook.com/KMIDSchool

เกี่ยวกับ โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (King Mongkut's International Demonstration School : KMIDS)

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า King Mongkut's International Demonstration School (KMIDS) เป็นโรงเรียนนานาชาติสายวิทยาศาสตร์แห่งแรกที่เน้นการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้สังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มุ่งผลิตผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความพร้อมทั้งภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนตามมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา และมีการนำมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยนำมาผสมผสานเพื่อความเข้มข้นในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อีกทั้งยังมีการสอนแบบบูรณาการในวิชา STEM โดยใช้หลักสูตรของ Carnegie Mellon Robotics Academy มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลก ด้าน Software Engineering ซึ่งทางโรงเรียนยังได้มีการบูรณาการวิขาศิลปะ (Art) เพิ่มเข้าในหลักสูตร จนกลายเป็น STEAM เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ โดยนักเรียนของโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า จะได้เรียนรู้ในห้องเรียนอัจฉริยะ (Intelligent Smart Classroom) ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยมีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย มุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ผ่านเครื่องมือ และเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ อีกทั้งครูผู้สอนยังเป็นครูชาวอเมริกัน และอังกฤษ ที่มีประสบการณ์ในการสอน จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยระดับโลก อาทิ MIT, Harvard, UCLA, Glasgrow, Imperial College London เป็นต้น

นอกจากนั้น ทางโรงเรียนยังเร่งพัฒนาทักษะสำคัญเพื่อต่อยอดความรู้ในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งระดับประเทศ และระดับโลก โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนเป็นแหล่งวิจัยที่จะสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีนโยบายตั้งแต่แรกเริ่มในการให้โควตาเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อสานต่อศักยภาพของนักเรียน


Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics