เคียงมูล คว้ารางวัล PM AWARD 2018 สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 28, 2018 14:56
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--เคียงมูล พลังงานยั่งยืน

บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน (ประเทศไทย) จำกัด คว้ารางวัล Prime Minister's Export Award 2018 ด้านสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP)

นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister's Export Award: PM Award 2018) ด้านสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP) ให้แก่ นายฉัตรชัย ชลิตตานนท์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่ดูดกลิ่น และน้ำส้มควันไม้ไล่แมลง ซึ่งจัดโดย สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศซึ่งบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกทั้งนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ผลักดันให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยการเน้นใช้นวัตกรรมในการออกแบบและผลิต ซึ่งรางวัลดังกล่าว ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจดีเด่น เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก

นาย ฉัตรชัย ชลิตตานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "บริษัทเราเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สำหรับดูแลบ้าน, สัตว์เลี้ยง, ต้นไม้ และผิวพรรณ หลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด จากการเล็งเห็นถึงการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำไม้ที่มีขนาดเล็กที่ถูกคัดทิ้งมาสร้างมูลค่า ผลิตเป็นถ่านไม้เคียงมูลคุณภาพสูง และน้ำส้มควันไม้เคียงมูลที่เกิดจากการดักเก็บควันไม้ในกระบวนการมาใช้ในการขับไล่แมลง และดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ภายใต้แบรนด์ "เคียงมูล" สำหรับตลาดเอเชีย และ "ชาร์วิเต้" สำหรับตลาดยุโรป ทั้งยังมีการส่งเสริม สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับคนในพื้นที่กว่า 50 ครัวเรือน รวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกไม้ต่างๆ ที่มีเศษไม้เล็ก สามารถนำมาขายเพิ่มรายได้อีกทาง"

บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน(ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดมา โดยการนำวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ามาเชื่อมโยงกับรูปแบบผลิตภัณฑ์ ผสานความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่า และคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ และความต้องการผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ให้มีโอกาสทางการตลาดมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ ทั้งยังมุ่งเน้นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ ผสานการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสืบทอดผลิตภัณฑ์ ซึ่งวัสดุที่นำมาใช้ในการแปรรูปถ่านเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นทั้งหมด เช่น ผ้าที่นำมาทำปลอกหมอน หรือผ้าที่ใส่ถ่านเพื่อใช้ดับกลิ่นเป็นผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ไร้สารเคมี ทำให้ผู้ใช้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น และยังเป็นการสร้างฐานที่มั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนด้วย


Latest Press Release

ภาพข่าว: ผู้บริหาร Beyond Patong ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส SPA เปิด Lets Relax Phuket Beyond Resort Patong

คุณณรัล วิวรรธนไกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPA รับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีจากคุณประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการและคุณวิศวินท์ ปิติกุลสถิตย์ รองประธานกรรมการ กะตะ รีสอร์ท กรุ๊ป โดยมีคุณธรรศกร ปัญญามัง...

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เส้นทางสายบุรินทร์

นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร "เส้นทางสายบุรินทร์" โดยลงพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองรองสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมชนบท...

นครชัยแอร์ เดินหน้าสานต่อโครงการนครชัยแอร์ ปันน้ำใจ ช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 9 มุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบ และเป็นผู้ให้ที่ดีต่อสังคม

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เดินหน้าสานต่อโครงการ "นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 9" นำบุคลากร ประกอบด้วยพนักงานขับรถ และพนักงานต้อนรับบนรถนครชัยแอร์ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆช่วยเหลือสังคม...

ภาพข่าว: พช.ราชบุรี ปฏิบัติภารกิจพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จัดการอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน / ชุมชน OTOP นวัตวิถี ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์...

ภาพข่าว: สัมมนา สร้างแบรนด์ให้ปัง ดังใน Social Media และ กลยุทธ์เอาลูกค้าออนไลน์ให้อยู่หมัด ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

กรด โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย จัดงานสัมมนา "สร้างแบรนด์ให้ปัง ดังใน Social Media" โดยมี เตฌิณ โสมคำ (โค้ช โรเจอร์) ผู้บริหารหลักสูตร DStartup ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ที่ปรึกษาด้าน Social Media กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี...

Related Topics