เคียงมูล คว้ารางวัล PM AWARD 2018 สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 28, 2018 14:56
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--เคียงมูล พลังงานยั่งยืน

บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน (ประเทศไทย) จำกัด คว้ารางวัล Prime Minister's Export Award 2018 ด้านสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP)

นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister's Export Award: PM Award 2018) ด้านสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP) ให้แก่ นายฉัตรชัย ชลิตตานนท์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่ดูดกลิ่น และน้ำส้มควันไม้ไล่แมลง ซึ่งจัดโดย สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศซึ่งบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกทั้งนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ผลักดันให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยการเน้นใช้นวัตกรรมในการออกแบบและผลิต ซึ่งรางวัลดังกล่าว ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจดีเด่น เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก

นาย ฉัตรชัย ชลิตตานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "บริษัทเราเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สำหรับดูแลบ้าน, สัตว์เลี้ยง, ต้นไม้ และผิวพรรณ หลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด จากการเล็งเห็นถึงการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำไม้ที่มีขนาดเล็กที่ถูกคัดทิ้งมาสร้างมูลค่า ผลิตเป็นถ่านไม้เคียงมูลคุณภาพสูง และน้ำส้มควันไม้เคียงมูลที่เกิดจากการดักเก็บควันไม้ในกระบวนการมาใช้ในการขับไล่แมลง และดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ภายใต้แบรนด์ "เคียงมูล" สำหรับตลาดเอเชีย และ "ชาร์วิเต้" สำหรับตลาดยุโรป ทั้งยังมีการส่งเสริม สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับคนในพื้นที่กว่า 50 ครัวเรือน รวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกไม้ต่างๆ ที่มีเศษไม้เล็ก สามารถนำมาขายเพิ่มรายได้อีกทาง"

บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน(ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดมา โดยการนำวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ามาเชื่อมโยงกับรูปแบบผลิตภัณฑ์ ผสานความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่า และคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ และความต้องการผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ให้มีโอกาสทางการตลาดมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ ทั้งยังมุ่งเน้นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ ผสานการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสืบทอดผลิตภัณฑ์ ซึ่งวัสดุที่นำมาใช้ในการแปรรูปถ่านเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นทั้งหมด เช่น ผ้าที่นำมาทำปลอกหมอน หรือผ้าที่ใส่ถ่านเพื่อใช้ดับกลิ่นเป็นผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ไร้สารเคมี ทำให้ผู้ใช้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น และยังเป็นการสร้างฐานที่มั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนด้วย


Latest Press Release

ภาพข่าว: อร่อยกับมาม่า OK รสผัดไข่เค็ม ที่ร้านลอว์สัน108 ที่แรกที่เดียว!

บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด ผู้พัฒนาร้านสะดวกซื้อระดับพรีเมี่ยมจากญี่ปุ่น "ลอว์สัน108" ชวนมาอร่อยกับสินค้าใหม่ที่ได้รับความนิยมมากๆ "มาม่า OK รสผัดไข่เค็ม" ก่อนใคร ที่ร้านลอว์สัน108 มาม่า OK (Oriental Kitchen) ได้ออกรสชาติใหม่ "มาม่าผัดไข่เค็ม"...

ภาพข่าว: คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก ม.ราชภัฎยะลา

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ...

ระดมผู้เกี่ยวข้องการสร้างผลงานวิจัย ร่วมนำไทยไต่อันดับในเวทีอาเซียน เร่งเพิ่มจำนวนคนไทยขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สวทน. ไขก๊อก การขอสิทธิบัตรต้องคิดตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจด้วย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลักดันการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์โดยคนไทย ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 - 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14...

ภาพข่าว: พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี บรรยายธรรม ณ เอช เซม มอเตอร์ สำนักงานใหญ่ อยุธยา

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ถ่ายภาพร่วมกับทีมบริหารและพนักงานของบริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด หลังจากการแสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อ "ทำ กับ ธรรม" ให้กับทีมผู้บริหารและพนักงานจำนวน 318 คน ณ สำนักงานใหญ่ เอช เซม มอเตอร์ อ.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่...

การบินไทยนำโครงการ Taxi with One Engine Off (TOEO) มาใช้เพื่อช่วยลดมลภาวะและฝุ่นละออง PM2.5

นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่เกิดสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่บางจังหวัดในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา...

Related Topics