กปภ. พัฒนาโครงสร้างประปาภูเก็ต รองรับการเติบโตท่องเที่ยว - ลงทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 28, 2018 11:36
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปรับปรุงขยายระบบประปาภูเก็ต หนุนงบ 422 ล้านบาท เพิ่มสถานีผลิตน้ำคลองกะทะเสริมประสิทธิภาพและกำลังการผลิต รองรับการเติบโตเมืองภูเก็ต ทั้งด้านการท่องเที่ยวและการลงทุน ประชาชนและนักท่องเที่ยวมั่นใจมีน้ำใช้ไม่ขาดแคลน

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านน้ำประปาในส่วนภูมิภาคของประเทศ นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการขยายเขตการให้บริการในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคแล้ว กปภ. ยังตระหนักถึงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและชุมชนรอบนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ การคมนาคม และการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ อีกทั้งภูเก็ตมีแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรถไฟรางเบาจากสนามบินภูเก็ต ไปยังใจกลางเมืองภูเก็ต เพื่อมุ่งพัฒนา จ.ภูเก็ต สู่การเป็น Smart City ในอนาคต กปภ.จึงได้เตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวของชุมชนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเริ่มดำเนินการปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาภูเก็ต ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 ด้วยงบลงทุน 422 ล้านบาท ปรับปรุงกำลังระบบผลิตน้ำจากเดิม 3,500 ลบ.ม./ชม. เพิ่มขึ้นเป็น 4,300 ลบ.ม./ชม. เปลี่ยนท่อจ่ายน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำสูญเสียและวางท่อขยายพื้นที่ให้บริการเพิ่มเติมครอบคลุมในพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตอง กระทู้ กะรน รัษฎา เทศบาลตำบลราไวย์ วิชิต อ.เมืองภูเก็ต และเทศบาลตำบลเชิงทะเล อ.ถลาง และชุมชนรอบนอก พร้อมเพิ่ม "สถานีผลิตน้ำคลองกะทะ" สถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ เสริมกำลังการผลิตน้ำประปาเต็มประสิทธิภาพ รองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งคาดการณ์ว่าในปี 2569 จะสามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้สูงถึง 500,000 ราย

ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.สาขาภูเก็ต ได้รับน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบของกรมชลประทาน ทั้งนี้ หากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพียงพอสำหรับการส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค กปภ.สาขาภูเก็ต จะมีแหล่งน้ำดิบเพิ่มขึ้น ทำให้น้ำประปาเพียงพอและสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนที่รวดเร็วต่อไป


Latest Press Release

ภาพข่าว: ผู้บริหาร Beyond Patong ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส SPA เปิด Lets Relax Phuket Beyond Resort Patong

คุณณรัล วิวรรธนไกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPA รับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีจากคุณประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการและคุณวิศวินท์ ปิติกุลสถิตย์ รองประธานกรรมการ กะตะ รีสอร์ท กรุ๊ป โดยมีคุณธรรศกร ปัญญามัง...

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เส้นทางสายบุรินทร์

นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร "เส้นทางสายบุรินทร์" โดยลงพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองรองสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมชนบท...

นครชัยแอร์ เดินหน้าสานต่อโครงการนครชัยแอร์ ปันน้ำใจ ช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 9 มุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบ และเป็นผู้ให้ที่ดีต่อสังคม

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เดินหน้าสานต่อโครงการ "นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 9" นำบุคลากร ประกอบด้วยพนักงานขับรถ และพนักงานต้อนรับบนรถนครชัยแอร์ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆช่วยเหลือสังคม...

ภาพข่าว: พช.ราชบุรี ปฏิบัติภารกิจพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จัดการอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน / ชุมชน OTOP นวัตวิถี ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์...

ภาพข่าว: สัมมนา สร้างแบรนด์ให้ปัง ดังใน Social Media และ กลยุทธ์เอาลูกค้าออนไลน์ให้อยู่หมัด ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

กรด โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย จัดงานสัมมนา "สร้างแบรนด์ให้ปัง ดังใน Social Media" โดยมี เตฌิณ โสมคำ (โค้ช โรเจอร์) ผู้บริหารหลักสูตร DStartup ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ที่ปรึกษาด้าน Social Media กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี...

Related Topics