นายสมคิด รองนายกฯ ผนึกความร่วมมือรอบด้าน ชูธงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ไทย จีน ดันเป้าการค้า 140,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 28, 2018 10:46
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการร่วมมือว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 6 ยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ ผนึกความร่วมมือรอบด้าน ตั้งเป้าการค้า 140,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2564 พร้อมลงนามเอกสารสำคัญ 6 ฉบับ สานความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะทำงานนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุม

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เผยว่า การประชุม JC เศรษฐกิจไทย – จีน ครั้งที่ 6 ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้ยกระดับ และกระชับความสัมพันธ์ของการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ โดยมอบคณะทำงานร่วมไทย–จีน ด้านการค้า และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไปหารือถึงการยกระดับความร่วมมือ ทำอย่างไรให้กลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันกว้างขึ้นและครอบคลุมประเด็นต่างๆ ของทุกหน่วยงานมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะให้มีการลงนามกรอบความร่วมมือนี้ในอนาคตอันใกล้

พร้อมกันนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้าน ทั้งการค้า การลงทุน การเกษตร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ การท่องเที่ยว การเงิน ดิจิทัล รวมถึงความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์และการสอดประสานด้านนโยบายที่ไทยกำลังมุ่งสู่การเป็น Thailand 4.0 กับ "ข้อริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" ของจีน ที่สามารถเกื้อกูล และสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันได้ พร้อมตั้งเป้าหมายทางการค้าที่ 140,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2564

สำหรับการลงนามในเอกสารรวม 6 ฉบับ ได้แก่ 1) เอกสารแสดงผลลัพธ์การประชุม JC เศรษฐกิจไทย – จีน ครั้งที่ 6 มุ่งเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกัน/ 2) MOU จัดตั้งคณะทำงาน ส่งเสริมการค้าอย่างไร้อุปสรรคระหว่างกระทรวงพาณิชย์ไทยกับจีน เพื่อประสานการแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน/ 3) พิธีสารหลักเกณฑ์การตรวจสอบการกักกันและสุขอนามัย ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนไทย ให้สามารถส่งออกสินค้าสัตว์ปีกไปยังจีนได้มากขึ้น/ 4) MOU ส่งเสริมการลงทุนระหว่างไทยและจีน ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างกัน/ 5) MOU ระหว่าง EEC กับกระทรวงพาณิชย์จีน เสริมความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ ชวนนักลงทุนจีนมาลงทุนในพื้นที่ EEC และ 6) MOU ความร่วมมือด้านอวกาศ อาทิ โครงการส่งนักวิจัยไทยขึ้นไปวิจัยและทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติเทียนกง รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดาวเทียมของจีนมาใช้ในการพัฒนาด้านการเกษตรของไทย

ด้าน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ กล่าวว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการดำเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ด้วยดีมาโดยตลอด โดยให้ความสนใจในการเข้ามาลงทุนใน EECi และ Food Innopolis เพื่อร่วมพัฒนาเทคโนโลยี บุคลากร และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคร่วมกัน การลงนาม MOU ระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) กับ องค์การอวกาศแห่งชาติของจีน (China National Space Administration: CNSA) จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาและดำเนินการความร่วมมือด้านการผลิตและการวิจัยเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศต่อไป

ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เสนอให้จัดทำความตกลงฉบับใหม่อีก 5 ปี โดยสร้างความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในเชิงลึกมากขึ้นครอบคลุมสาขาความร่วมมือเดิม และขยายกรอบความร่วมมือเพิ่มเติม ได้แก่ 1) ความร่วมมือในเรื่องการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถของบุคลากรไทย และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ โดยเฉพาะการวิจัยและทดลองบนสถานีอวกาศของจีน/ 2) ความร่วมมือในเรื่อง Quantum Computing ซึ่งขอให้จีนสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน Quantum Computing/ 3) ประเทศไทยกำลังสร้างความสามารถในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Biopharma โดยใช้ EECi เป็นฐานสำคัญในการวิจัยและพัฒนา เนื่องจากทางประเทศจีนมีความสามารถสูงในเรื่องดังกล่าว จึงเชิญให้มาพัฒนาร่วมกัน/ 4) Thailand 4.0 ต้องการเพิ่มประสิทธิผลในทุกด้าน การเกษตรแม่นยำและเกษตรสมัยใหม่ จึงเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนา จีนมีเทคโนโลยีทางการเกษตรที่หลากหลาย จึงอยากให้ประเทศจีนถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว และพัฒนางานร่วมกัน/ 5) Herbal medicine เป็นสิ่งที่จีนและไทยมีความสนใจร่วมกัน และเล็งเห็นว่าการจัดตั้ง Nanomedicine Innovation Hub ร่วมกันน่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกร่วมกัน


Latest Press Release

โนอิ้ง บุดด้าจัดนิทรรศการ #Spiritual Life Exhibition 2019# เผยแพร่พุทธศาสนาเน้นแก่นธรรม

องค์กรโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา (Knowing Buddha Organization) ขอเชิญบุคคลทั่วไปเยี่ยมชมนิทรรศการ Spiritual Life Exhibition 2019 เนื่องในวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ...

อิ่มอร่อยเกินห้ามใจ กับบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่นสไตล์แดนอาทิตย์อุทัย

อิ่มอร่อยเกินห้ามใจ กับบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่นสไตล์แดนอาทิตย์อุทัยณ ห้องอาหารแทพเพสทรี โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง สาวกอาหารญี่ปุ่นเตรียมตัวให้พร้อมกับบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำอิ่มไม่อั้นที่ ห้องอาหารแทพเพสทรี โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง กับ...

ไปรษณีย์ไทย ยกระดับคุณภาพบริการอีเอ็มเอสในประเทศ รวดเร็ว ปลอดภัย ตรวจสอบได้ ถึงที่หมายตรงเวลา ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

ไปรษณีย์ไทย ปลื้มมาตรฐาน EMS ในประเทศ ส่งสิ่งของในช่วงเช้าจากกรุงเทพฯ ปลายทางกรุงเทพฯ ถึงผู้รับในวันเดียว และส่งสิ่งของจากกรุงเทพฯ ปลายทางต่างจังหวัด ถึงผู้รับในวันรุ่งขึ้น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เดินหน้ายกระดับคุณภาพบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ...

สู่เทรนด์ใหม่แห่งการสลายไขมัน สไตล์ FREEZ YOUR FAT OFF กับ 2 ซีรีย์ CRYOLIPOLYSIS (ไครโอไลโปซิส) สร้างความมั่นใจพร้อมก้าวสู่ทุกเส้นทาง

เดอร์มาลิงค์ (DERMALINK) ร่วมพาคุณก้าวสู่ยุคใหม่แห่งนวัตกรรมความงาม กับองศาใหม่แห่งยุคสมัย เปลี่ยนภาพ FAT TRENDS สู่มุมมองใหม่ กับ CRYOLIPOLYSIS เทคโนโลยีเครื่องสลายไขมันโดยการใช้ความเย็น ด้วยคลื่นความเย็นอุณหภูมิระดับติดลบ...

เป็ดปักกิ่ง ราคาสุดพิเศษตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ ที่ห้องอาหารจัสมิน, โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่

ห้องอาหารจัสมิน ให้คุณได้อร่อยเต็มคำกับเมนู "เป็ดปักกิ่ง" หนังบางกรอบ รสกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมซอสหวานเคียงคู่ด้วยแป้งหนานุ่มและต้นหอม, แตงกวาสด พร้อมทั้งเนื้อเป็ดยังสามารถนำไปทำได้ 2 เมนูอาทิ เป็ดทอดกระเทียม, เมี่ยงเป็ด, แกงเผ็ดเป็ดย่าง ในราคาเพียงตัวละ...

Related Topics