โครงการประกวดการเขียนบทความประชาสัมพันธ์ภารกิจของ กสอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 28, 2018 16:48
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญ Blogger และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ "เที่ยวไทยเท่...ไปกับหมู่บ้านอุตสาหกรรม CIV" เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของ กสอ.ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
Blogger และประชาชนทั่วไปที่มีหน้าเพจ Facebook และเว็บไซต์เป็นของตนเอง
ลักษณะผลงาน

มีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ภารกิจ และผลงานของ กสอ.เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และสนับสนุนให้เยาวชนเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(CIV) ในชุมชนของตนเอง

รายละเอียดการส่งผลงาน

1.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นบทความภาษาไทย ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสละสลวยในการใช้ภาษา สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดความสนใจท่องเที่ยวในหมู่บ้าน CIV โดยผู้ส่งผลงานสามารถตั้งชื่อเรื่องใหม่ได้ ทั้งนี้ ต้องให้อยู่ในข้อกำหนดเนื้อหา"เที่ยวไทยเท่...ไปกับหมู่บ้านอุตสาหกรรม CIV" และจะต้องระบุชื่อหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ กสอ. พร้อมชื่อชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ตามข้อเท็จจริงมาในเนื้อหาของบทความ

2.ผู้ส่งผลงานในแต่ละระดับ มีสิทธิ์ส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงาน เท่านั้น

3.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานที่ผู้เขียนเขียนขึ้นเอง มิได้มีส่วนหนึ่งส่วนใดจากการคัดลอก ดัดแปลงผลงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่ไม่เคยถูกเผยแพร่ในทุกช่องทาง ก่อนวันประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ

4.ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หากเนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมาย หรือเกิดข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่าในกรณีใด ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด อนึ่งหากมีการตรวจสอบพบการละเมิดลิขสิทธิ์ ภายหลังการประกาศผลการตัดสิน กสอ.จะเรียกคืนรางวัลทุกกรณี

5.ส่งผลงานความยาว 1 - 2 หน้า A4 ขนาดตัวอักษร 16 Point โดยส่งต้นฉบับพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด (รวม 2 ชุด) ชื่อ - นามสกุล พร้อมที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ ใส่ไว้ในต้นฉบับแผ่นแรกเท่านั้น กรณีใช้นามแฝงในการส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องแจ้งชื่อ - สกุลจริงด้วย

6.ห้ามใช้ชื่อผู้อื่นส่งผลงานโดยเด็ดขาด กรณีผลงานใดมีข้อสงสัยคณะกรรมการอาจใช้ดุลยพินิจเชิญ ผู้ส่งผลงานเข้าชี้แจง และในกรณีที่ได้รับรางวัล จะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ออกให้โดยทางราชการ เพื่อยืนยันการรับรางวัล ทั้งนี้ หากผู้ส่งผลงานไม่แจ้ง ชื่อ - สกุล รวมถึงที่อยู่ในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์อาจถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาผลงาน

7.ส่งผลงานได้ทาง Email : prdip1103@gmail.com พร้อมแนบ Link เพื่อให้ทำการเผยแพร่ผลงานได้

8.หมดเขตส่งผลงานวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 24.00 น. โดยสามารถติดตามผลการตัดสินได้ที่ Facebook ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม https://www.facebook.com/dipindustry/ ได้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ส่วนการมอบรางวัลจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

เกณฑ์การตัดสิน
1.การเข้าใจถึงภารกิจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2.การใช้เทคนิคในการเขียนเพื่อการสื่อสารที่ง่ายต่อการสร้างความเข้าใจ
3.สำนวนภาษาและความถูกต้องของข้อมูล
4.คะแนนเนื้อหาและการใช้ภาษา 50% และคะแนนจากยอดวิว 50%
รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Latest Press Release

ภาพข่าว: ประชุมสามัญประจำปี มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร รองประธานกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (ที่4-ซ้าย/แถวนั่ง) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม หัวข้อเรื่อง "มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ การประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒" โดยมี คุณหญิงจวบ จิรโรจน์ (ที่3-ซ้าย/แถวหน้า) คุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ...

เพราะการช้อปช่วยให้คุณผ่อนคลาย มาที่งาน CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE ลดสูงสุด 70%

ห้างเซ็นทรัล/เซน จัดรายการ "CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE" (เซ็นทรัล/เซน มิดไนท์ เซล) เนรมิตห้างทุกสาขาให้เป็นสถานบำบัดของนักช้อปทั่วไทย ช้อปสบายกับโปรโมชั่น สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30%, สินค้าเฉพาะรุ่นลดสูงสุด 70%, แผนกบิวตี้ แกเลอรี ลดสูงสุด15%, ลดเพิ่มสูงสุด...

ไปรษณีย์ไทย ยืนยันการขนส่งบัตรเลือกล่วงหน้า โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ระบบสัญญาณ GPS ไม่ขาดหายระหว่างเส้นทางการขนส่งอย่างแน่นอน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แจงกรณีที่รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายงานเรื่อง "รถขนบัตรเลือกตั้งสัญญาณ GPS หาย" ตามที่เป็นข่าวเผยแพร่ไปแล้วนั้น สำหรับการรายงานข่าวที่ระบุว่ารถขนส่งไปรษณีย์สัญญาณขาดหายไประหว่างเส้นทางจำนวน 8 คันนั้น...

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกร้าว บัณฑิตยุคใหม่ต้องผ่านเกณฑ์ ทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นจริงจังในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับสถาบันการศึกษาของประเทศให้สร้างบุคลากร หรือแรงงานในอนาคตให้มีทักษะดิจิทัลที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเทคโนโลยีเปลี่ยนฉับพลัน (Disruptive Technology)...

โคโมโนยะ ฉลองครบรอบ 10 ปี จัดงาน 10 Year Anniversary KOMONOYA ปีแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า 1 ทศวรรษ

ถ้าคุณเคยเห็นร้านที่เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายประเภท อัดแน่นอยู่ภายในร้าน ภายใต้เสาโทริอิสีแดง สัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลและโชคดีของญี่ปุ่น ตั้งตระหง่านต้อนรับลูกค้าทุกท่าน นั่นแหล่ะคือ "โคโมโนยะ" "โคโมโนยะ" (KOMONOYA) ร้านขายสินค้าราคาเริ่มต้น 60 บาท...

Related Topics