เด็กมัธยมปลาย ร.ร.จุฬาภรณ์ฯ พลิกเกมส์สู่กีฬาท้าต่อย Smart Punching Bag นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 28, 2018 13:19
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--ไอแอมพีอาร์

ข้อมูลจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ระบุถึงการออกกำลังกายในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นไว้ว่า ในช่วงอายุ 15-17 ปี เด็กผู้ชายจะออกกำลังกายเพื่อให้เกิดกำลัง ความแข็งแรง รวดเร็ว และความอดทน ส่วนผู้หญิงจะเน้นการออกกำลังกายประเภทที่ไม่หนักแต่ทำให้ร่างกายแข็งแรงและเสริมสร้างรูปร่าง ในขณะที่ช่วงอายุ 18-35 ปี จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อฝึกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของร่างกาย แต่ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใดกิจกรรมการออกกำลังกายควรมีความหลากหลายเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อให้ครบทุกส่วนของร่างกาย

การออกกำลังกายนั้นมีประโยชน์ แต่หากทำซ้ำๆ นานๆ ก็กลายเป็นความเบื่อหน่ายได้ วัยรุ่นนักคิด 3 คนที่รวมตัวกันในนามทีม "Smart Kids F T J" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เล็งเห็นปัญหานี้เช่นกันเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อที่นี่เป็นโรงเรียนประจำ ส่งผลให้การออกกำลังกายเป็นไปตามตารางที่กำหนดไว้ ขาดความตื่นเต้นสนุกสนาน จึงได้ร่วมกันพัฒนาเกมส์หยอดเหรียญผสานกับกีฬาต่อยมวย จนเกิดเป็นผลงาน "Smart Punching Bag" ที่สามารถคว้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ THAIHEALTH INNO Awards ในระดับมัธยมศึกษา ที่จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไปครอบครองได้

นายรชานนท์ บุญพุทธ "ต่อ"สมาชิกทีม "Smart Kids F T J" กล่าวว่า ทางโรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาเป็นประจำ แต่จากการเก็บข้อมูลพบว่า นักเรียนที่เล่นกีฬามากกว่า 1 ชนิดมีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น ที่เหลือเป็นการเล่นกีฬาเพียงชนิดเดียว ส่งผลให้เพื่อนนักเรียนกลุ่มนี้เบื่อการออกกำลังกายง่ายขึ้น

"ในโรงเรียนมีอุปกรณ์กีฬาหลายชนิดให้นักเรียนได้เลือกเล่น แต่มีอยู่หลายชนิดที่นักเรียนไม่นิยม อย่างเช่น กระสอบทราย ทั้งที่การต่อยมวยเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้ผู้เล่นเหนื่อยได้เร็วกว่ากีฬาอื่นๆ ช่วยบริหารระบบหัวใจและหลอดเลือด สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ และสร้างความแข็งแกร่งให้กล้ามเนื้อด้วย แต่เมื่อวิเคราะห์อีกครั้งก็พบว่าเพื่อนนักเรียนนิยมเล่นเกมส์ punching ตามห้างสรรพสินค้าทั้งที่ต้องเสียเงิน เพราะสนุกจากการได้วัดแรงต่อยของตนเอง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของผลงาน Smart Punching Bag ที่นำกระสอบทรายมาพัฒนาร่วมกับเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน เพื่อสร้างความน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนหันมาออกกำลังกายด้วยการต่อยมวยมากยิ่งขึ้น"

นวัตกรทีม Smart Kids F T J ได้นำเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนติดตั้งบนตัวกระสอบทราย โดยกระจายจุดรับแรงสั่นสะเทือนไว้ทั่วตัวกระสอบ พร้อมติดตั้งโปรแกรมที่สามารถแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการออกกำลังกายแบบจำเพาะเจาะจง ใน Mode ต่างๆ ช่วยให้ผู้เล่นเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน

"Smart Punching Bag มีโปรแกรมการเล่น 2 แบบ คือ แบบธรรมดา (Normal mode) ที่ผู้ชกสามารถชกกระสอบไปเรื่อยๆ และหยุดได้เมื่อต้องการ โดยผลรวมของคะแนนจะได้จากความแรงของการชกในทุกๆ หมัด และ แบบ Punches Gaming mode ผู้ชกจะกลายเป็นผู้เล่น เริ่มชกจาก level 1 คะแนนเริ่มต้นเป็น 0 โดยโปรแกรมจะจับเวลานับถอยหลัง 5 นาที ผู้เล่นต้องชกให้เท่ากับหรือมากกว่าแต้มที่โปรแกรมกำหนดไว้ หากทำได้จะสามารถเล่นต่อใน level ถัดไป แต่หากทำคะแนนได้ไม่ถึงที่กำหนดจะถือว่า gameover ต้องไปเริ่มต้นเล่นใหม่ ซึ่งใน mode นี้ ผู้เล่นจะได้ออกกำลังกายหนักขึ้น ได้สนุกกับการแข่งขันกับตนเองและผู้อื่นได้ สามารถวัดผลสุขภาพได้ชัดเจน ได้แก่ จำนวนและความแรงของหมัด ความยืดหยุ่นคล่องตัวของร่างกายโดยดูจากเวลาที่ใช้ และปริมาณของแคลอรี่ที่เผาผลาญไปจากการชก" นายกลวัชร สายสวรรค์ "เจฟฟรี" เล่าถึงกระบวนการและจุดเด่นของนวัตกรรมที่คิดค้น

ในขณะที่ นายธีรกานต์ โชควัฒนพรชัย "ฟิล์ม"สมาชิกคนที่ 3 ของ ทีม Smart Kids F T J อธิบายเพิ่มเติมว่า Smart Punching Bag นำไปทดสอบในโรงเรียนจุฬากรภรณ์ฯ โดยติดตั้งอุปกรณ์ไว้ที่โรงยิม รวมถึงสวนสาธารณะที่คนนิยมไปออกกำลังกาย เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บนตัวกระสอบเพื่อให้ได้รับผลที่ถูกต้องแม่นยำตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรม เป็นการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานในแต่ละวัน จำนวนผู้ที่มาใช้งานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงช่วงอายุและเพศของผู้ใช้ด้วย

"อุปกรณ์ซึ่งมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่ติดตั้งอยู่ด้านบนของกระสอบทราย จะมีปุ่มสำหรับกดเลือก Mode ที่ต้องการ และป้อนข้อมูลส่วนตัวของผู้เล่น ได้แก่ เพศและอายุ เมื่อชกไปเรื่อยๆ หน้าจอแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการชก ผู้เล่นจึงได้รับความสนุกสนาน สามารถกระตุ้นให้ผู้ใช้ออกกำลังกายหนักขึ้น และผู้ใช้ยังสามารถแข่งขันกับตนเองและเพื่อนได้ ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาจากกระสอบทรายและเป็นหุ่นคน และทำให้เกิดสัญญาณเสียง และการแสดงผลด้วยเสียง เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้พิการทางสายตา ให้มีโอกาสได้ออกกำลังกายโดยการต่อยมวย รวมถึงจะบันทึกข้อมูลสำหรับทำงานวิจัยในอนาคตเพื่อออกแบบเครื่องมือที่ช่วยสร้างเสริมสุขภาพได้ดียิ่งขึ้นต่อไป"

ทางด้าน นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปีพ.ศ. 2560 หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินเปิดเผยว่า Smart Punching Bang เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถตอบวัตถุประสงค์เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพได้ สิ่งสำคัญคือการนำไปใช้ได้จริง สามารถดึงกลุ่มเป้าหมายเข้ามา และกระตุ้นให้อยากทำกิจกรรมโดยการชกต่อยกระสอบทราย

"จริงๆ แล้ว Smart Punching Bag ไม่ใช่แค่กระสอบทราย แต่เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้คนสนใจกิจกรรมที่สามารถพัฒนาตนเองและอยากกลับมาเล่นอีก ซึ่งผู้เล่นล้วนอยากชนะตัวเอง อยากชกให้แรง และนานกว่าเดิม อยากแข่งขันกับเพื่อน เมื่อถูกพัฒนาเป็นโปรแกรมเกม ผู้เล่นยิ่งมีความท้าทายกับตัวเองมาก ซึ่งผลงานของทีมนี้มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ จากเดิมกระสอบทรายออกมาแข็งๆ แบบนักมวย เมื่อเด็กผ่านการ workshop ของสสส. และเกิดความเข้าใจว่าการพัฒนาผลงานต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์เป็นแกนหลักนั่นคือเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ จึงเกิดการพัฒนาต่อยอดให้มีโปรแกรมที่วัดผลลัพธ์ในเชิงสุขภาพได้ นั่นแสดงว่าเด็กๆ เจ้าของผลงานมีความเข้าใจเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการมากขึ้น โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหา และเมื่อคิดค้นขึ้นมาแล้ว ต้องมีการสำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อให้รู้ว่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และที่สำคัญคือต้องขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้ด้วย" ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ฯ กล่าวสรุป


Latest Press Release

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ จะจัดงานเสวนา พลังเยาวชน พลังคนสร้างสื่อ

ด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ จะจัดงานเสวนา "พลังเยาวชน พลังคนสร้างสื่อ" ซึ่งเป็นงาน Meet & Talk ของเยาวชนคน GEN ใหม่ในการสร้างต้นแบบของการผลิตสื่อด้วยพลังเยาวชน...

Gossip News: บิ๊กบอสแลคตาซอย ชวนทุกคนมาร่วมเติมพลังบุญกับกิจกรรม แลคตาซอย สูตรเจ ให้ชีวิต...จิตเป็นสุข

ใกล้เข้าสู่เทศกาลเจแล้ว สามารถ จิรพัฒนกุล บิ๊กบอสแลคตาซอย เลยชวนทุกคนมาร่วมเติมพลังบุญกับกิจกรรม "แลคตาซอย สูตรเจ ให้ชีวิต...จิตเป็นสุข" เพียงซื้อแลคตาซอยสูตรเจ ที่มีให้เลือกอิ่มอร่อยถึง 3 รสชาติ ได้แก่ ไฮแคลเซียม งาดำ และชาเขียว ตั้งแต่วันนี้จนถึง 17...

ม.ร.จัดประชุมวิชาการภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการภาพยนตร์อาเซียนศึกษา หัวข้อ "ผู้หญิงในอาเซียน" และปาฐกถา "บทบาทของผู้หญิงในภาพยนตร์อาเซียน" โดยอาจารย์อนุสรณ์ ติปยานนท์ นักวิชาการอิสระ...

ภาพข่าว: อ.อ.ป. ยินดี 16 ปี สบน.

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 นายพหล ชัยจิตบริบูรณ์ หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล และนางสาวศยามล ดาวรุ่งเรือง พนักงาน งานแผนและกลยุทธ์ สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ เป็นผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ...

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตอบสนอง lifestyle ยุคใหม่ของลูกค้า

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตอบสนอง lifestyle ยุคใหม่ของลูกค้า ที่นิยมทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ได้ให้บริการเพิ่มช่องทางการชำระเงินค่าสินค้าผ่านระบบ QR Code เป๋าตุง กรุงไทย ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นระบบที่มีความสะดวกและรวดเร็ว เพียงแค่สแกน QR...

Related Topics