อ็อกซ์ฟอร์ด บิสสิเนส กรุ๊ป เผยผลการวิเคราะห์ผลกระทบ เบื้องต้นของไทยแลนด์ 4.0 ในรายงานฉบับครบรอบ 10 ปีพร้อมเปิดตัวรายงานเศรษฐกิจของประเทศไทยประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 29, 2018 15:49
กรุงเทพฯ--29 ส.ค.--โทเทิล ควอลิตี้ พีอาร์

รายงานฉบับล่าสุดของอ็อกซ์ฟอร์ด บิสสิเนส กรุ๊ป (Oxford Business Group หรือ โอบีจี) บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยระดับโลก เน้นความสำคัญของแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ อีอีซี) ซึ่งจะช่วยฟื้นระดับการลงทุนของต่างประเทศ

รายงานเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยประจำปี 2561 (The Report: Thailand 2018) ได้ศึกษาความพยายามของประเทศไทยในการที่จะหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางด้วยการพัฒนาการผลิตที่ทันสมัยและบริการที่มีมูลค่าสูง ครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยุคใหม่ ("S-curve" Industries) ซึ่งต้องพัฒนาเป็นลำดับแรกๆ เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และเทคโนโลยีดิจิทัล ควบคู่ไปกับภาคอุตสาหกรรมดั้งเดิมซึ่งได้รับการฟื้นฟูภายใต้โครงการไทยแลนด์ 4.0 เช่น อุตสาหกรรมอาหารและการผลิตยานยนต์

ประเทศไทยวางเป้าหมายในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภูมิภาค และมุ่งมั่นที่จะขยายอุตสาหกรรมนี้ด้วยการลงทุนในระบบนิเวศน์นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รายงานเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยประจำปี 2561 ยังนำเสนอแผนการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป รวมถึงการขยายเมืองอัจฉริยะ 100 แห่งทั่วประเทศ และการเปลี่ยนจากระบบเทคโนโลยี 4G เป็น 5G

โอบีจีได้วิเคราะห์โครงการพัฒนาล่าสุดในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยว่า เป็นความพยายามที่จะปรับปรุงความสามารถในการผลิต และดึงดูดให้มีการลงทุนที่มีมูลค่าสูงในฐานที่ตั้งอุตสาหกรรมดั้งเดิมตามแนวชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือ อีสเทิร์นซีบอร์ด รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงกับภูมิภาคที่เคยเป็นพื้นที่ด้อยการพัฒนามาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ็อกซ์ฟอร์ด บิสสิเนส กรุ๊ป ได้พิจารณาบทบาทสำคัญของการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnerships) ในการทำให้โครงการต่างๆ บรรลุผล โดยเฉพาะในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งดำเนินการโดยได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โอบีจียังสำรวจความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระหว่างประเทศซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือกับประเทศจีน โดยจะเชื่อมโยงโครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว-ไทย เข้ากับโครงการความริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง )Belt and Road Initiative หรือ บีอาร์ไอ) ของจีน

จากการที่ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงเป็นประวัติการณ์และการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของตลาดนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะ ทำให้ประเทศไทยกำลังมุ่งขยายผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากขึ้นรวมทั้งพัฒนาต่อยอดสินค้าฟุ่มเฟือย รายงานของโอบีจียังพิจารณาภาคธุรกิจต่างๆ ที่มีศักยภาพในการพัฒนา ได้แก่ธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และงานแสดงนิทรรศการนานาชาติ (MICE) การดูแลสุขภาพ การฮันนีมูน และการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

รายงานเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยประจำปี 2561 นำเสนอผลงานของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคำแนะนำโดยละเอียดของแต่ละภาคส่วนสำหรับนักลงทุน

นอกจากนี้ รายงานฯ ยังเผยแพร่ผลงานของบุคคลสำคัญต่างๆ เช่น คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก นายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย นายปิแอร์ เจฟเฟอร์ (Pierre Jaffre) ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แอร์บัส กรุ๊ป (Airbus Asia Pacific) และนายอนุทิน ชาญวีรกุล อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิโน-ไทย เอนจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

นายโอลิเวอร์ คอร์น็อค บรรณาธิการอำนวยการของโอบีจี ได้แสดงความคิดเห็นก่อนเปิดตัวรายงานฯ ว่า ในขณะที่ประเทศไทยพยายามต่อสู้กับการลงทุนที่ลดลงของต่างชาติหลังจากที่รัฐบาลทหารเข้ายึดอำนาจ โครงการความริเริ่มใหม่ๆ เริ่มแสดงให้เห็นผลอย่างชัดเจน โดยมีตัวเลขระบุว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) สูงกว่าเป้าหมายของประเทศที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2560

"ความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะที่ประเทศกำลังเตรียมที่จะกลับสู่กฎแห่งประชาธิปไตย นอกจากนี้ ข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนก็ยังคงเป็นปัญหา" นายโอลิเวอร์ กล่าว "อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศซึ่งมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมและโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความต้องการสูงกำลังก้าวหน้าไปด้วยดี ส่งสัญญาณให้เห็นภาพรวมทางเศรษฐกิจที่ดีในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2561 และในเวลาข้างหน้า"

นาย แพททริก คุ้ก บรรณาธิการประจำภูมิภาคเอเชียของโอบีจี เสริมว่าประเทศไทยพยายามกระตุ้นความสนใจของนักลงทุนท่ามกลางการพัฒนาอย่างรวดเร็วในภูมิภาคและการแข่งขันที่เข้มข้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป

"โครงการความริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (บีอาร์ไอ) ของจีนกำลังเริ่มปรับเปลี่ยนภูมิภาคเยตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่มีการเร่งให้เกิดการเชื่อมโยงระดับภูมิภาคในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN)" นาย แพททริก อธิบายเพิ่มเติมว่า "แม้ว่าการแข่งขันจะรุนแรงขึ้นในอุตสาหกรรมยุคใหม่ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 แต่ประเทศไทยก็มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและจุดแข็งมากมาย ซึ่งจะส่งผลดีต่อประเทศไทยซึ่งพยายามที่จะก้าวสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ดังที่แสดงในรายงานครบรอบปีที่สิบของเรา"

รายงานเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยประจำปี 2561 ได้รวบรวมงานวิจัยภาคสนามซึ่งใช้เวลามากกว่า 12 เดือนโดยทีมนักวิเคราะห์ของอ็อกซ์ฟอร์ด บิสสิเนส กรุ๊ป รายงานฯ นี้จะประเมินแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ รวมถึงข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค โครงสร้างพื้นฐาน การธนาคาร และอื่นๆ

รายงานฯ นี้จัดทำโดยได้รับความร่วมมือจากหอการค้าอเมริกัน รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากบีดีโอ ไทยแลนด์ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด และบริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ จำกัด มีให้เลือกทั้งแบบพิมพ์และแบบออนไลน์

เกี่ยวกับอ๊อกฟอร์ด บิสสิเนส กรุ๊ป

อ๊อกฟอร์ด บิสสิเนส กรุ๊ป (โอบีจี) เป็นบริษัทจัดทำรายงานการวิจัย และที่ปรึกษาระดับโลก ซึ่งมีการตีพิมพ์เรื่องราวด้านภาวะเศรษฐกิจของตลาดต่างๆในตะวันออกกลาง, แอฟริกา, เอเชีย, ลาตินอเมริกา และแถบแคริบเบียน ผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆในทั้งรูปแบบสิ่งพิมพ์และออนไลน์ โอบีจีนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและแม่นยำทางเศรษฐกิจมหภาคและการพัฒนาของภาคธุรกิต่างๆ ซึ่งรวมถึง การธนาคาร ตลาดทุน การประกันภัย พลังงาน การขนส่ง อุตสาหกรรม และการโทรคมนาคม

รายงานการวิเคราะห์ประเด็นเศรษฐกิจและธุรกิจนี้ได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญชั้นนำด้านธุรกิจที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับประเทศที่กำลังพัฒนาในภูมิภาคฯ บทสรุปออนไลน์ทางด้านเศรษฐกิจของโอบีจีนำเสนอการวิเคราะห์เชิงลึกที่ทันต่อสถานการณ์และประเด็นใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเผยแพร่ให้กับสมาชิกหลายหมื่นรายจากทั่วโลก ส่วนงานที่ให้บริการด้านที่ปรึกษานั้น ทางบริษัทอ๊อกฟอร์ด บิสสิเนส กรุ๊ปได้เสนอการวิเคราะห์ด้านการตลาดพร้อมให้คำปรึกษาแก่บริษัทลูกค้าต่างๆที่มีการดำเนินธุรกิจอยู่และลูกค้าที่เตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ตลาดในภูมิภาคนี้


Latest Press Release

ภาพข่าว: อร่อยกับมาม่า OK รสผัดไข่เค็ม ที่ร้านลอว์สัน108 ที่แรกที่เดียว!

บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด ผู้พัฒนาร้านสะดวกซื้อระดับพรีเมี่ยมจากญี่ปุ่น "ลอว์สัน108" ชวนมาอร่อยกับสินค้าใหม่ที่ได้รับความนิยมมากๆ "มาม่า OK รสผัดไข่เค็ม" ก่อนใคร ที่ร้านลอว์สัน108 มาม่า OK (Oriental Kitchen) ได้ออกรสชาติใหม่ "มาม่าผัดไข่เค็ม"...

ภาพข่าว: คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก ม.ราชภัฎยะลา

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ...

ระดมผู้เกี่ยวข้องการสร้างผลงานวิจัย ร่วมนำไทยไต่อันดับในเวทีอาเซียน เร่งเพิ่มจำนวนคนไทยขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สวทน. ไขก๊อก การขอสิทธิบัตรต้องคิดตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจด้วย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลักดันการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์โดยคนไทย ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 - 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14...

ภาพข่าว: พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี บรรยายธรรม ณ เอช เซม มอเตอร์ สำนักงานใหญ่ อยุธยา

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ถ่ายภาพร่วมกับทีมบริหารและพนักงานของบริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด หลังจากการแสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อ "ทำ กับ ธรรม" ให้กับทีมผู้บริหารและพนักงานจำนวน 318 คน ณ สำนักงานใหญ่ เอช เซม มอเตอร์ อ.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่...

การบินไทยนำโครงการ Taxi with One Engine Off (TOEO) มาใช้เพื่อช่วยลดมลภาวะและฝุ่นละออง PM2.5

นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่เกิดสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่บางจังหวัดในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา...

Related Topics