สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ 31 สิงหาคม นี้ หลังคณะกรรมการชั่วคราวแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงินจนสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 29, 2018 15:15
กรุงเทพฯ--29 ส.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์เผยความก้าวหน้าแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด หลังแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราวเข้าไปสางปัญหาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา เดินหน้าแจ้งความดำเนินคดีผู้กระทำผิด พร้อมเจรจาเจ้าหนี้ขอผ่อนปรนการชำระหนี้เงินกู้จนสถานการณ์คลี่คลาย ส่งผลให้สหกรณ์เริ่มมีสภาพคล่องทางการเงินและสามารถปล่อยกู้ให้กับสมาชิกที่เดือดร้อนได้ เตรียมจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาบริหารสหกรณ์ในวันที่ 31 สิงหาคม นี้

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ภายหลังจากที่อดีตประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด กับพวกรวม 6 คน ได้ปล่อยเงินกู้ 199 สัญญา วงเงิน 2,200 ล้านบาท ส่งผลทำให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายและกระทบหนักถึงตัวสมาชิกกว่า 6,000 ราย ซึ่งต่อมากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2561 เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องและการส่งชำระหนี้ของสหกรณ์ โดยเสนอแผนในการผ่อนชำระหนี้และแผนฟื้นฟูกิจการให้สหกรณ์เจ้าหนี้พิจารณา เพื่อขอผ่อนปรนการชำระหนี้เงินกู้และระงับการถอนเงินฝาก ซึ่งสหกรณ์เจ้าหนี้ทั้ง 14 รายยอมรับข้อเสนอ ทำให้สหกรณ์มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นและสามารถให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกได้ในปัจจุบัน

สำหรับความคืบหน้าด้านคดีความนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการชั่วคราว มีมติให้ดำเนินคดีกับอดีตประธานกรรมการ และพวก และลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้ทุกราย พร้อมทั้งได้มีหนังสือบอกกล่าวการชำระหนี้ (โนติส) ไปยังอดีตประธานกรรมการ และพวก เพื่อเตรียมฟ้องคดีเมื่อครบกำหนด 60 วัน ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายสมนึก ทองคำดี กรรมการชั่วคราวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ และนายกมลชนก มุกดา ผู้จัดการของสหกรณ์ ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้แทนสหกรณ์ในการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา และได้เข้าแจ้งความและให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกอดีตประธานกรรมการ และพวกรวม 6 คน และผู้เกี่ยวข้องอีก 2 คน แล้ว จากนั้น ประธานกรรมการชั่วคราวพร้อมกับรองประธานกรรมการชั่วคราว คนที่ 1 ซึ่งเป็นข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าพบพนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการนำเงินออกจากสหกรณ์ของอดีตประธานกรรมการ และพวก ซึ่งพนักงานสอบสวน ได้แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนำเงินออกจากสหกรณ์ของอดีตประธานกรรมการ และพวก เพิ่มเติม เพื่อทำสำนวนฟ้องคดี ซึ่งปัจจุบันได้เรียบเรียงข้อมูลและบรรยายพฤติการณ์ของอดีตประธานกรรมการ และพวก ในการนำเงินออกไปจากสหกรณ์พร้อมกับจัดเอกสารหลักฐานประกอบส่งให้กับพนักงานสอบสวนแล้วทั้งหมด และจากการติดตามความคืบหน้าจากพนักงานสอบสวนทราบว่า ผู้กระทำผิด 2 รายได้ให้เข้าปากคำแล้ว ส่วนอดีตประธานกรรมการ และพวกยังไม่เข้าพบพนักงานสอบสวนแต่อย่างใด

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเอกสารสัญญาเงินกู้ของสหกรณ์ฯ ไม่พบว่ามีบริษัทภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นปรากฎในรายชื่อผู้กู้ นอกเหนือจากสมาชิกของสหกรณ์สโมสรรถไฟฯ ซึ่งการกู้เงินทั้งหมดของสหกรณ์เป็นบุคคลทั้งหมด ไม่มีนิติบุคคล สำหรับกรณีที่สมาชิกสหกรณ์บางกลุ่มมีข้อสงสัยว่าเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการแนะนำให้สหกรณ์ต่างๆ นำเงินมาฝากยังสหกรณ์สโมสรรถไฟฯ ในช่วงที่อดีตประธานกรรมการยังทำหน้าที่เป็นประธานสหกรณ์ฯ นั้น ขณะนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ว่าเป็นจริงตามข้อกล่าวหรือไม่ ซึ่งจะเรียกเจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 2 คน มาสอบข้อเท็จจริงภายในวันที่ 4 ก.ย. 2561 และจะสรุปเสนออธิบดีฯ ต่อไปว่าเรื่องดังกล่าวมีมูลหรือไม่ รวมถึงจะตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกด้วยว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกหรือไม่

"กรณีที่สมาชิกส่วนหนึ่งในนามกลุ่มธรรมาภิบาลไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี เนื่องจากมีข้อสงสัยว่าจำนวนเงินที่อดีตประธานกรรมการและพวกนำออกไปจากสหกรณ์เกินกว่า 13,159 ล้านบาทนั้น ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เนื่องจากได้มีการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟพบว่าสหกรณ์มีทุนดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยหุ้นและเงินฝากจากสหกรณ์ เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น และเงินกู้ยืมจากสหกรณ์อื่น จำนวน 4,669 ล้านบาท และในข้อเท็จจริงสหกรณ์ไม่สามารถปล่อยเงินออกจากสหกรณ์ได้เกินกว่าทุนดำเนินงานที่มีอยู่ได้ อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการสหกรณ์ชั่วคราวได้กำหนดจัดประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชั่วคราว และจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งตัวแทนจากสมาชิกของสหกรณ์เข้ามาบริหารงานสหกรณ์ ในวันที่ 31 สิงหาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 ณ สโมสรรถไฟ เขตปทุมวัน" รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว


Latest Press Release

โปรสุดคุ้ม! ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 51 บูท J 09

งานไทยเที่ยวไทย ที่ไบเทค บางนา ตั้งแต่ วันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2562 นี้ > http://bit.ly/31Gu7BO ห้องอาหารเดอะสแควร์ มาพร้อม โปรสุดคุ้ม!เอาใจคนรัก บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด ซื้อ 10 ใบ แถม 1 ใบ ฟรี งานไทยเที่ยวไทย ปีนี้ มาเที่ยวยกก๊วน คุ้มยกแกงค์ แน่นอน...

ชิญชวนทุกท่านร่วมงาน ROAD SHOW BEST Of CHIANGRAL PRODUCT สุดยอดผลิตภัณฑ์จากเชียงราย ชา กาแฟ สินค้าเกษตรแปรรูป เครื่องสำอาง เสื่อผ้าเครื่องแต่งกาย ของใช้ของตกแต่ง

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย จึงได้กำหนดดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy) ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย โดยกำหนดจัด Road Show สินค้า 2 ภูมิภาค...

ซัมเมอร์เซ็ท พาร์ค สวนพลู เชิญลูกค้าองค์กร สมาชิก THE LINK CLUB ร่วมทำกิจกรรมผสมน้ำหอมแห้ง MEMORIES OF LOVE SOLID PERFUME

ดิ แอสคอทท์ ลิมิเต็ด (ประเทศไทย) จัดเวิร์คช็อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อแทนคำขอบคุณลูกค้าองค์กร สมาชิก The Link Club กับกิจกรรม Memories of Love Solid Perfume Workshop ณ ซัมเมอร์เซ็ท พาร์ค สวนพลู ครั้งนี้ทางแอสคอทท์ได้จัดกิจกรรมผสมน้ำหอมแห้ง...

ส่องรายได้เงินสดเกษตร ปี 61 ผลงานรัฐ ดันรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น ผลผลิตเกษตรได้คุณภาพ

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พบว่า รายได้เงินสดทางการเกษตรในปี 2560/61 อยู่ 197,373 บาท/ปี เพิ่มขึ้นจากปี 2559/60 ร้อยละ 22.64...

มจพ. จัดแข่งขันการออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี พื้นฐานวิศวกรรมและพลังงานสะอาด 2019

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และประธานโครงการจัดการแข่งขันออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี พื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด ร่วมกับ บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด...

Related Topics