เลขาธิการ ส.ป.ก.เปิดสัมมนาการจัดทำแผนงานงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปี 2562 และแนวทางจัดทำคำของบประมาณปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 29, 2018 09:07
กรุงเทพฯ--29 ส.ค.--สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการส.ป.ก. เป็นประธานเปิดสัมมนา เรื่อง "การจัดทำแผนงานงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563" โดยมี นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นางสมพร ทองทั่ว รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการศูนย์/ผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส.ป.ก.ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 72 จังหวัด จำนวน 558 ราย ร่วมสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

การสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจ ได้แลกเปลี่ยนทักษะประสบการณ์ และแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในการจัดทำแผนงานงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 และเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

สาระสำคัญในการสัมมนา มุ่งแผนงานและแผนปฏิบัติการตามกลไกการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีภารกิจสำคัญ คือ

1.เพื่อใช้เป็นกรอบการกำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน(ของคณะรัฐมนตรี ก่อนที่จะเข้ามาบริหารประเทศ)

2.เพื่อใช้เป็นกรอบการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

3.เพื่อเป็นกรอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ทั้งนี้ มีคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินฯ กษ. มีคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น นอกจากนี้ มีการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ ส.ป.ก.

พ.ศ.2561-2565 (แผนปฏิบัติการพัฒนาการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2561-2565) ที่มาของการทบทวนร่างยุทธศาสตร์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แผนการปฏิรูปองค์กร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี กลไกสำคัญ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม 6 ประเด็น ได้แก่

1.) การบริหารงานบุคคลสามารถดึงดูดสร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้
2.) บริการภาครัฐสะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
3.) โครงสร้างภาครัฐกระทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและมีระบบงาน มีผลสัมฤทธิ์สูง
4.) ระบบข้อมูลภาครัฐ มีมาตรฐานที่ทันสมัยและเชื่อมโยงกัน
5.) กำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง

6.) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส มีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน

มุ่งจุดเด่น คือ การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและระบบดิจิตอลเพื่อให้รัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน


Latest Press Release

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ1 ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 จำนวน 30 ชั่วโมง ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเชื่อมโลหะ ของสถานประกอบกิจการ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด จำนวน...

บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันสุดคุ้ม! โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม

ห้องอาหารเดอะสแควร์ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม ชวนคุณมาลิ้มลอง บุฟเฟ่ต์นานาชาติมื้อกลางวันสุดคุ้ม ทางเลือกง่ายๆเอาใจชาวออฟฟิศ .. ไม่ว่าคุณจะนัดลูกค้าทานมื้อกลางวัน หรือชวนเพื่อนร่วมงานมาทานมื้อเที่ยง ก็สามารถมาอร่อยแบบไม่อั้น...

ภาพข่าว: KMA เฟ้นหาสุดยอดเมกอัพหน้าใหม่

รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านความงามจากเครื่องสำอาง KMA (เค เอ็ม เอ) ร่วมให้คะแนนรอบก่อนตัดสินเพื่อเฟ้นหา "THE BEST MAKE UP AWARD BY KMA" สุดยอดเมกอัพหน้าใหม่ที่เข้ารอบ 8...

GEMBA ม.ธรรมศาสตร์ การันตีรางวัลระดับโลก พลิกโฉมหลักสูตร MBA สร้างนักธุรกิจพร้อมใช้งานจริงในองค์กร

ปัจจุบันองค์กรทั่วโลกต่างเร่งพัฒนาและนำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) มาปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง ถือเป็นสิ่งท้าทายต่อทุกๆ วงการที่กำลังมีบทบาทอยู่ในยุคนี้ ซึ่งแน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้อยู่ข้างหลัง...

รร.นานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ประกาศความพร้อม ชูระบบการสอน SET/LET จากอเมริกาที่แรกในไทยสิงหาคมนี้

"โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ"หนึ่งในเครือข่ายของ "เบซิส" เครือข่ายโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ประกาศความพร้อมนำระบบการศึกษารูปแบบใหม่ที่มีมาตรฐานและมีเอกลักษณ์มาพัฒนาทักษะเด็กไทยทั้งทางด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์เ...

Related Topics