GS1 Thailand ฉลอง 3 ทศวรรษ ตอกย้ำความเป็นผู้นำให้บริการบาร์โค้ด ภายใต้งาน 30 ปี บาร์โค้ดก้าวไกล Advancing to the Digital Era พร้อมจับมือ Trade-Van Information Services ไต้หวัน, CAT Telecom เชื่อมสินค้าไทยสู่ e-Commerce ผ่านโครงข่าย Blockchain

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 29, 2018 15:13
กรุงเทพฯ--29 ส.ค.--สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ "30 ปี บาร์โค้ดก้าวไกล Advancing to the Digital Era" ถือโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี ของสถาบันรหัสสากล ตอกย้ำการเป็นสถาบันหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการการออกรหัสสากล หรือ บาร์โค้ด ที่ช่วยผลักดันและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและ ระดับโลก

บาร์โค้ดหรือรหัสแท่งระบบ EAN ได้เข้ามายังประเทศไทยในปี 2530 โดยมีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งรับเป็นนายทะเบียน ต่อมาคณะกรรมการบริหารของ EAN INTERNATIONAL ณ กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยียมเห็นว่า ควรให้องค์กรกลางที่ไม่แสวงหาผลกำไรเป็นผู้ดำเนินการเป็นนายทะเบียนในประเทศไทย จึงได้แต่งตั้ง สถาบันสัญลักษณ์รหัสแท่งไทย (Thai Article Numbering Council : TANC) หรือ EAN THAILAND ดำเนินงานภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขึ้น เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2536 โดยได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งจากทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันรหัสสากล หรือ GS1 Thailand ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนออกเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดีกับสถาบันรหัสสากล หรือ GS1 Thailand ที่ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนในการออกเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 แห่งเดียวในประเทศไทยมายาวนานกว่า 30 ปี และกล่าวถึงการลงนามความร่วมมือระหว่าง GS1 Thailand กับ Trade-Van Information Services และ CAT Telecom ในครั้งนี้ว่า ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความร่วมมืออันดีต่อกันระหว่างประเทศไต้หวันกับประเทศไทย ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกรอบความร่วมมือที่อำนวยความสะดวกสำหรับโครงการ Blockchain ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน โดยคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือครั้งนี้หลายด้าน อาทิ โครงการ Blockchain ที่ร่วมกันศึกษาจะนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการในการดำเนินการพิธีการศุลกากรทั้งขาเข้าและขาออกของประเทศไทยและใต้หวันให้ง่ายขึ้นด้วยระบบ Paperless ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยนำสินค้าเข้าสู่ระบบ e-Commerce ของไต้หวันและส่งไปจำหน่ายทั่วโลกได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะสมาชิกสถาบันรหัสสากล และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วย นายสุพันธุ์ กล่าว

นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย งานสถาบันรหัสสากล กล่าวว่า การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ "30 ปี บาร์โค้ดก้าวไกล Advancing to the Digital Era" ในปีนี้ นับเป็นปีที่สำคัญ เนื่องจากเป็นปีที่เฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี ของสถาบันรหัสสากล ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ช่วยผลักดันและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน และเพิ่มโอกาสทางการค้าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก มาตรฐานสากลจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือ ที่ช่วยบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะมาตรฐานสากล GS1 ที่ช่วยให้การจัดการซัพพลายเชนเป็นไปอย่างมีประสทธิภาพ ช่วยลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าให้กับทุกธุรกิจ และถือเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ เพื่อตอบรับกับกระแสสังคมที่พัฒนาขึ้น โดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นตัวชี้วัดสำคัญ ทุกคนสามารถเพิ่มช่องทางและโอกาสให้กับธุรกิจของตนเองผ่านการใช้เทคโนโลยี การจัดงานภายใต้หัวข้อ "30 ปี บาร์โค้ดก้าวไกล Advancing to the Digital Era" จึงสอดคล้องกับยุคดิจิทัล ที่ผู้ประกอบการต้องยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และมีความพร้อมในทุกด้าน โดยวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาให้ข้อมูล ความรู้ รวมถึงประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการ ถือเป็นการยกระดับผู้ประกอบการไทยให้ก้าวสู่ตลาดสากลได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันรหัสสากล หรือ GS1 Thailand กับ Trade-Van Information Services และ CAT Telecom เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบ Blockchain เชื่อมโยงสินค้าไทยเข้าสู่ระบบ e-Commerce จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าได้ทั่วโลก ถือเป็นมิติใหม่ทางการค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก GS1 Thailand และสนับสนุนนโยบาย Industry Transformation ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


Latest Press Release

ภาพข่าว: QTC มอบความสุขให้น้องๆ ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ "QTC" ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า นำทีมโดย นางสาวสุรีพร มิตรธรรมณะ(ขวา) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร พร้อมด้วยทีมงานร่วมมอบความสุขให้แก่น้องๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ กับกิจกรรม...

สจล. จับมือ สภาคณบดีสถาปัตย์ ชี้ 5 เทรนด์การออกแบบบ้านอนาคต ป้องกันวิกฤติฝุ่น PM 2.5 พร้อมแนะภาครัฐผลักดันนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดพฤติกรรมก่อมลพิษทางอากาศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย เผยแนวทางรับวิกฤติฝุ่น PM 2.5 ผ่าน 5 แนวทางการออกแบบบ้านเขตเมืองในอนาคต ได้แก่ 1.ลดช่องลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้าน...

ไปรษณีย์ไทย ย้ำมาตรการ สิ่งของต้องห้ามฝากส่ง ผ่านเส้นทางไปรษณีย์ ชี้หากพบผู้กระทำผิด ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ไม่ส่งสิ่งของต้องห้ามผ่านเส้นทางไปรษณีย์ เนื่องจากผิดพระราชบัญญัติทางไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 พร้อมย้ำสิ่งของต้องห้ามฝากส่งทางไปรษณีย์ ประกอบด้วย สัตว์มีชีวิต สิ่งเสพติด สิ่งลามกอนาจาร...

นักศึกษา 40 คนร่วมชิงชัยในการประกวดแผนธุรกิจ IT One Experience ครั้งที่ 8 จัดโดย ไอทีวัน ทีมนักศึกษาหัวกะทิร่วมประกวดแผนธุรกิจ IT One Experience ชิงเงินรางวัลมากกว่า 150,000 บาท

ไอทีวัน (IT One) ได้จัดการแข่งขัน "IT One Experience" ประจำปีเป็นครั้งที่ 8 การแข่งขันที่จัดขึ้นเป็นเวลาหนึ่งวันเต็มนี้ นับเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงความคิดสร้างสรรค์...

รายงานผลการแข่งขันบาสฯ ABL ทีมไซง่อน ฮีท ชนะ ทีมโมโนแวมไพร์

ควอเตอร์แรก เริ่มเกมเป็นทาง ไซง่อน ฮีท ที่ออกสตาร์ทได้ดีทีเดียว โดยสามารถรันแต้มเล็กๆที่ 0-5 แต้ม แต่พอ โมโน แวมไพร์ ตั้งหลักได้ก็ค่อยๆขยับทำแต้มตีตื้นได้ดี ทำให้รูปเกมสนุกสูสีขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด หลังจากนั้น ค้างคาวอมตะ อยู่ๆก็ช๊อคไปดื้อๆ ขณะที่ ไซง่อน...

Related Topics