นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 38

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 30, 2018 15:54
กรุงเทพฯ--30 ส.ค.--ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 และ วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา ภายในงาน "นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 38" Study in Japan Fair 2018 ณ ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส โดยเชิญสถาบันสอนภาษาและวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น ร่วมแนะนำข้อมูลเรื่องการเรียนต่อและทุนการศึกษาต่างๆ ของสถาบัน รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันความรู้ด้านวิชาการทางด้านวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ได้แก่

  • การแข่งขันความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น (J-Quiz)
  • การแข่งขันเขียนพู่กันญี่ปุ่น (Shodo)
  • การแข่งขันความรู้ตัวอักษรญี่ปุ่น (Kanji)
  • การแข่งขันพับกระดาษ (Origami)
  • การแข่งขันวาดภาพออกแบบคาแรคเตอร์ Mainichi Kun

ซึ่งมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก โดยการแข่งขันครั้งนี้เป็นการชิงทุนการศึกษา มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท โล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร

1. ผู้ชนะการแข่งขันความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น (J-Quiz)

รางวัลชนะเลิศ นายกัณฐกะ รัชตะปีติ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอนันตญา จารุศิริพจน์ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวแพรวา อิสสวาณิชย์ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร)

2. ผู้ชนะการแข่งขันเขียนพู่กันญี่ปุ่น (Shodo)
รางวัลชนะเลิศ นายศิริโชค แก้วมณี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวณัฐฤดี เอกรัตนะณัฐ (โรงเรียนสารวิทยา)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวปุณณิศา อินต๊ะวิชัย (โรงเรียนฐานปัญญา)
3. ผู้ชนะการแข่งขันความรู้ตัวอักษรญี่ปุ่น (Kanji)
  • ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ นางสาวธมนชนก วิไลรัตน์ / นางสาวภัทรียา ยิ่งเชิดชูเกียรติ / นางสาวสิริญาพร ภักดีชาติ จากโรงเรียนราชินีบน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์ทวีภูมิ / นางสาวพชรมน สัมภาวะผล / นางสาวณิชาบูล พิบูลสงคราม จากโรงเรียนราชินีบน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกานต์พิชชา หอมาลัยกุล / นางสาวสุวีรา เจริญศักดิ์ / นางสาวสิรินดา มาคสิรกุล จากโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

  • ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ นายศิริโชค แก้วมณี / นางสาววราภรณ์ สร้อยฟ้า / นายทศพล ณัฐวิลาส จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายอำพล สมบุตร์ / นายอุกฤษฏ์ ตันเจริญ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาววรกานติ์ ณ นคร / นายสุทธิพัฒน์ สุวรรณจินดา / นางสาวศุภิสรา สิทธิเวช จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. ผู้ชนะการแข่งขันพับกระดาษ Origami

รางวัลชนะเลิศ นางสาวภูริชญา อรุณเลิศ / นางสาวณัฐฤดี เอกรัตนณัฐ / นางสาวณิชาภรณ์ ผาวิภาคโยธิน จาก โรงเรียนสารวิทยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวจิรัฐิพร ฤกษ์รื่น / นางสาวกนกวรรณ ดีใจ / นางสาววีรภัทรา ผินกลาง จากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาววิมลรัตน์ สามสี / นายอาณกรณ์ มหาโยชน์ / นายศิกุณโรจน์ ศรีสุธรรม จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา

รางวัลชมเชย รางวัลที่ 1 นางสาวกุลรัตน์ นิ่มสุวรรณ / นางสาวมณีวรรณ จันทร์มงคล / นางสาวณัฐธิดา เทียมคำ จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอชีย

รางวัลชมเชย รางวัลที่ 2 นางสาวจณิสตา ท้าวนันท์ / นางสาวรวินันท์ กาญจนกัญโห / นายก้องภพ เอียมวสันต์ จาก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

5. ผู้ชนะการแข่งขันวาดภาพออกแบบ Character Mainichi Kun
รางวัลชนะเลิศ นางสาวอสมา มิเรอิ ชิโรซา โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวนภัสสร จารจารีต โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวชาลินี บุญครอบ โรงเรียนราชประชาสมาสมัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลพิเศษ นางสาวนลินรัตน์ สุนทราณู (โรงเรียนศึกษานารี)

นอกจากนี้ภายในงานยังมีสัมมนาโดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์วีรยุทธ พจน์เสถียรกุล อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยมาร่วมเป็นวิทยากรภายใต้หัวข้อสัมมนา "เข้าใจองค์กรญี่ปุ่น...อุ่นใจในการทำงาน" เพื่อเป็นความรู้ให้แก่ผู้มาร่วมงานในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคมและในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม ได้รับเกียรติจาก ดร.กฤติณี พงษ์ธนเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายภายใต้หัวข้อ "การตลาดแบบไหน...สร้างกำไรและได้ใจผู้บริโภค" ที่ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


Latest Press Release

เคล็ดลับแมทช์แฟชั่นลายปริ้นท์ ของเหล่าดารา แต่งให้ชิค มิกซ์ให้คูล!!

ไม่ว่าจะเข้าสู่ซีซั่นคอลเลกชั่นไหนของแฟชั่น แต่สิ่งหนึ่งที่จะไม่มีวันเอ้าท์ในทุกฤดูกาลนั่นคือ "ลายปริ้นท์" หรือ ลวดลายสิ่งทอ ที่บรรดาเหล่าดีไซเนอร์จะบรรจงออกแบบ...

SME D Bank ประสาน มอ. ติดปีก Startup ยางพาราสู่สากล ดีเดย์ 16 ส.ค. เปิดโผ 10 ทีมสุดท้าย คว้ารางวัลเกือบ 2 แสนบาท

SME D Bank ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจงบทสรุปความสำเร็จโครงการ "SME D Scaleup Rubber HACKATHON 2019 ติดปีก Startup ยางพาราสู่สากล" ดีเดย์ 16 ส.ค. เปิดผลแข่งขันนำเสนอจาก 10 ทีมสุดท้าย รับรางวัลเกือบ 2...

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศผลรอบตัดสิน DigiFam Awards กระตุ้นความตระหนักรู้เท่าทันการใช้สื่อดิจิทัลให้คนไทยได้ประสบความสำเร็จเกินคาด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีประกาศผล DigiFam Awards รอบตัดสิน และมอบถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้แก่ทีมที่ชนะการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก...

คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) จัดงาน CDC Dog Sport Day 2019 ท้าประลองความฟิต ของตัวจี๊ดสุดป่วน

คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) ท้าประลองความฟิตของแก๊งสี่ขาตัวจี๊ด 4 สายพันธุ์ในงาน CDC Dog Sport Day 2019 การแข่งขันกีฬาสุดป่วน มันส์ ฮา ระหว่างสายพันธ์ คอร์กี้ Corgi ปะทะ Jack Russell Terrier และ Chihuahua ปะทะ Pomeranian เตรียมความฟิตให้พร้อม...

การบินไทยเปิดตัวภาพวาดแบบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์บนเครื่องบิน

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงภาพวาดแบบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์บนเครื่องบิน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประกอบพิธีบวงสรวง...

Related Topics