นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 38

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 30, 2018 15:54
กรุงเทพฯ--30 ส.ค.--ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 และ วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา ภายในงาน "นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 38" Study in Japan Fair 2018 ณ ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส โดยเชิญสถาบันสอนภาษาและวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น ร่วมแนะนำข้อมูลเรื่องการเรียนต่อและทุนการศึกษาต่างๆ ของสถาบัน รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันความรู้ด้านวิชาการทางด้านวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ได้แก่

  • การแข่งขันความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น (J-Quiz)
  • การแข่งขันเขียนพู่กันญี่ปุ่น (Shodo)
  • การแข่งขันความรู้ตัวอักษรญี่ปุ่น (Kanji)
  • การแข่งขันพับกระดาษ (Origami)
  • การแข่งขันวาดภาพออกแบบคาแรคเตอร์ Mainichi Kun

ซึ่งมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก โดยการแข่งขันครั้งนี้เป็นการชิงทุนการศึกษา มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท โล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร

1. ผู้ชนะการแข่งขันความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น (J-Quiz)

รางวัลชนะเลิศ นายกัณฐกะ รัชตะปีติ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอนันตญา จารุศิริพจน์ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวแพรวา อิสสวาณิชย์ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร)

2. ผู้ชนะการแข่งขันเขียนพู่กันญี่ปุ่น (Shodo)
รางวัลชนะเลิศ นายศิริโชค แก้วมณี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวณัฐฤดี เอกรัตนะณัฐ (โรงเรียนสารวิทยา)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวปุณณิศา อินต๊ะวิชัย (โรงเรียนฐานปัญญา)
3. ผู้ชนะการแข่งขันความรู้ตัวอักษรญี่ปุ่น (Kanji)
  • ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ นางสาวธมนชนก วิไลรัตน์ / นางสาวภัทรียา ยิ่งเชิดชูเกียรติ / นางสาวสิริญาพร ภักดีชาติ จากโรงเรียนราชินีบน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์ทวีภูมิ / นางสาวพชรมน สัมภาวะผล / นางสาวณิชาบูล พิบูลสงคราม จากโรงเรียนราชินีบน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกานต์พิชชา หอมาลัยกุล / นางสาวสุวีรา เจริญศักดิ์ / นางสาวสิรินดา มาคสิรกุล จากโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

  • ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ นายศิริโชค แก้วมณี / นางสาววราภรณ์ สร้อยฟ้า / นายทศพล ณัฐวิลาส จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายอำพล สมบุตร์ / นายอุกฤษฏ์ ตันเจริญ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาววรกานติ์ ณ นคร / นายสุทธิพัฒน์ สุวรรณจินดา / นางสาวศุภิสรา สิทธิเวช จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. ผู้ชนะการแข่งขันพับกระดาษ Origami

รางวัลชนะเลิศ นางสาวภูริชญา อรุณเลิศ / นางสาวณัฐฤดี เอกรัตนณัฐ / นางสาวณิชาภรณ์ ผาวิภาคโยธิน จาก โรงเรียนสารวิทยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวจิรัฐิพร ฤกษ์รื่น / นางสาวกนกวรรณ ดีใจ / นางสาววีรภัทรา ผินกลาง จากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาววิมลรัตน์ สามสี / นายอาณกรณ์ มหาโยชน์ / นายศิกุณโรจน์ ศรีสุธรรม จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา

รางวัลชมเชย รางวัลที่ 1 นางสาวกุลรัตน์ นิ่มสุวรรณ / นางสาวมณีวรรณ จันทร์มงคล / นางสาวณัฐธิดา เทียมคำ จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอชีย

รางวัลชมเชย รางวัลที่ 2 นางสาวจณิสตา ท้าวนันท์ / นางสาวรวินันท์ กาญจนกัญโห / นายก้องภพ เอียมวสันต์ จาก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

5. ผู้ชนะการแข่งขันวาดภาพออกแบบ Character Mainichi Kun
รางวัลชนะเลิศ นางสาวอสมา มิเรอิ ชิโรซา โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวนภัสสร จารจารีต โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวชาลินี บุญครอบ โรงเรียนราชประชาสมาสมัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลพิเศษ นางสาวนลินรัตน์ สุนทราณู (โรงเรียนศึกษานารี)

นอกจากนี้ภายในงานยังมีสัมมนาโดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์วีรยุทธ พจน์เสถียรกุล อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยมาร่วมเป็นวิทยากรภายใต้หัวข้อสัมมนา "เข้าใจองค์กรญี่ปุ่น...อุ่นใจในการทำงาน" เพื่อเป็นความรู้ให้แก่ผู้มาร่วมงานในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคมและในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม ได้รับเกียรติจาก ดร.กฤติณี พงษ์ธนเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายภายใต้หัวข้อ "การตลาดแบบไหน...สร้างกำไรและได้ใจผู้บริโภค" ที่ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


Latest Press Release

#วาโก้ มอบโชคจากดวงนักช้อป ซื้อครบ 2,000 บาทรับสิทธิ์เปิดไพ่ทาโรต์ลุ้นรับส่วนลดหรือของสมนาคุณพิเศษ

วาโก้ จัดโปรโมชั่นพื้นที่พิเศษสำหรับคนรักวาโก้ นอกจากซื้อสินค้าวาโก้ 3 ชิ้นรับส่วนลด 10 % และ 7 ชิ้นรับส่วนลด 20 % แล้ว ซื้อครบ 2,000 บาทจากยอดสุทธิ ยังรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลเสี่ยงโชคสำหรับนักช้อปฯ กับกิจกรรมเปิดไพ่ทาโรต์...

เปิดตัว หนังสือชีวประวัติบุคคลสำคัญ ANAND PANYARACHUN AND THE MAKING OF MODERN THAILAND

- เรียบเรียงจากการสัมภาษณ์นายอานันท์ ปันยารชุน และผู้อยู่ในเหตุการณ์จริง นับร้อยๆ การสัมภาษณ์ - เป็นหนังสือที่เต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยถูกเปิดเผยที่ไหนมาก่อน ทั้งที่เกี่ยวกับประเทศไทยและเกี่ยวกับนายอานันท์ ปันยารชุน วันนี้...

บลูไดมอนด์ อัลมอนด์ บรีซ ต้อนรับเทศกาลความสุขแห่งปี ด้วยอัลมอนด์ บรีซ กิ๊ฟบ็อกซ์

บลูไดมอนด์โกรเวอร์ส สหกรณ์ผู้ผลิตอัลมอนด์จากเมืองซาคราเมนโตรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา ต้อนรับเทศกาลความสุขส่งท้ายปี ด้วยชุดอัลมอนด์ บรีซ กิ๊ฟบ็อกซ์ โดยคัดสรรนมอัลมอนด์คุณภาพเพื่อสุขภาพ ทั้ง 6 รสชาติ ได้แก่ รสออริจินัล สูตรไม่เติมน้ำตาล รสวานิลลา...

ไช่เหนียว ส่งสินค้าจากงาน 11.11 จำนวน 100 ล้านชิ้นแรก ภายใน 2.6 วัน ใช้เวลาเร็วกว่าเมื่อปีที่แล้ว 5 ชั่วโมง เชื่อมั่นการส่งหนึ่งพันล้านชิ้นก็จะสร้างมาตรฐานเวลาใหม่

ไช่เหนียว สมาร์ท โลจิสติกส์ เน็ตเวิร์ค ลิมิติด ("ไช่เหนียว" Cainiao) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ส่งพัสดุงาน 11.11 จำนวน 100 ล้านชิ้นแรก ภายในเพียง 2.6 วัน เร็วกว่าปีที่แล้วเกือบ 5 ชั่วโมง สถิติการส่งของเร็วเป็นประวัติการณ์เช่นนี้...

NYX Professional Makeup ชวนซิสสายเฟียซแต่งหน้าไปลอยกระทงแบบมีกิมมิคสไตล์ #นางนพนิกซ์

ซิสสายแซ่บพร้อมสำหรับวันลอยกระทงกันหรือยัง? 1 ปีมีครั้ง อย่าไปลอยแบบหน้าสดค่ะ เปลี่ยนลุคให้ดูเฟียซที่สุด รับรองว่าใครเห็นก็ต้องบอกว่าแซ่บคงคอนเซ็ปส์ความเปรี้ยวซ่าเก๋ไก๋สไตล์นิกซ์เกิร์ลพร้อมเฉิดฉายทุกงาน งานนี้ NYX Professional Makeup...

Related Topics