ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา TUC : Thai GIS User Conference ครั้งที่ 23

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 30, 2018 16:40
กรุงเทพฯ--30 ส.ค.--กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นวิทยากรบรรยาย ในงานสัมมนาวิชาการระบบภูมิสารสนเทศ "TUC : Thai GIS User Conference" ครั้งที่ 23 ภายใต้แนวคิด "Smart Location 4.0" ซึ่งปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ได้กล่าวถึงแผนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านโครงการต่างๆ ที่กระทรวงฯ ได้ดำเนินการ อาทิ โครงการ "เน็ตประชารัฐ" การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตลอดจนการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล (Big Data) เพื่อการพัฒนาประเทศ ทั้งหมดล้วนเป็นโครงการสำคัญในการผลักดันประเทศสู่การเป็น Digital Thailand ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนโยบาย 4.0 มีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุกๆ ด้าน รวมถึงเทคโนโลยีด้าน ภูมิสารสนเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ งานสัมมนาฯ ดังกล่าว บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณานำระบบภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ และวางแผนในเชิงนโยบาย ด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยภายในงานฯ ได้มีการนำเสนอเทคโนโลยีด้าน GIS ที่ครอบคลุมการทำงานทุกรูปแบบทั้ง Enterprise/Cloud Based GIS Mapping Platform, Powerful Desktop and Mobile GIS และ ArcGIS Ready-to-Use Apps เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


Latest Press Release

นิทรรศการ รัชกาลที่ 9กับ ข้าวไทยที่สุดแห่งความประทับใจ ในงานฉลองครบรอบ 100 ปี สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย (Thai Rice Exporters Association) เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย ผ่านนิทรรศการ "รัชกาลที่ 9…กับ ข้าวไทย" ในงานฉลองครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาสมาคมฯ...

พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท ศรีราชา คว้าสองรางวัลในงาน SPIA Asia 2018

รายงานข่าวจากพัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท เปิดเผยว่า พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท เข้ารับสองรางวัลในงาน SPIA Asia 2018 : Sport Industry Awards and Conference 2018 ได้แก่โปรแกรมไตรกีฬาเด็ก ซึ่งจัดร่วมกับ C55 Events ได้รับรางวัล Silver Award...

ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ Thainakarin Insure Love CSR #3

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ "Thainakarin Insure Love CSR #3" โดยได้เรียนเชิญตัวแทนประกันชีวิตจากบริษัทประกันชั้นนำ เข้าร่วมมอบเงิน สิ่งของ อุปกรณ์การเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้อง ๆ โรงเรียนวัดคลองโคน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกัน...

Drone กำลังมา นิเทศ จุฬาฯ จับมือ SIIT มธ. และ Keio University จัดเสวนา Drone, Media and Society ฉายภาพอนาคต Drone ในสังคมโลก

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเคโอะ จัดเสวนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Drone, Media and Society" ฉายภาพอนาคตของโดรนต่อสังคมโลกในหลากหลายแง่มุม...

อมตะ - อีสท์ วอเตอร์ ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมเพิ่มความมั่นคงแหล่งน้ำรับการเติบโตนักลงทุนในอมตะซิตี้ ระยอง

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง โดย บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด ร่วมลงนามกับบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ ในสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมแก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง...

Related Topics