คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ร่วม ศรัทธา คุณค่าความเป็น ครูช่าง จัดพิธี ไหว้ครูและครอบครูช่าง พร้อมระลึกถึงบุญคุณครูผู้ประสิทธิประสาทวิชา เนื่องในวันครู ปีการศึกษา 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 31, 2018 09:21
กรุงเทพฯ--31 ส.ค.--

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะที่ผลิตครูช่างคุณภาพยาวนานถึง 40 ปี จัดงานพิธี "ครอบครูช่างและไหว้ครูสามัญ" เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นครูช่างที่ดี ระลึกบุญคุณครู อาจารย์ และให้เกิดความศรัทธาในบรมครูช่างทุกพระองค์ ในพิธีนี้ได้รับเกียรติสูงสุดจาก อาจารย์วรวินัย หิรัญมาศ ครูศิลป์แห่งชาติ ประจำปี 2559 งานหัตถกรรมเครื่องรัก "หัวโขน" พร้อมพิธีเบิกเนตรหัวโขนบรมครู ที่จัดทำขึ้นเป็น พิเศษโดยท่านอาจารย์วรวินัย หิรัญมาศ สำหรับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในครั้งนี้ด้วย

อ.วรวินัย หิรัญมาศ ครูศิลป์แห่งชาติ ปี 2559

ร.ศ. ดร. กิติพงศ์ มะโน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า "เนื่องในช่วงแรกของปีการ ศึกษาใหม่ของทุกปีเป็น 'วันไหว้ครู' ในปีนี้ ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดงาน 'ครอบครูช่างและไหว้ครูสามัญ' ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขึ้นต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความศรัทธาที่มีต่อบรมครูและวิชาชีพครูช่าง โดยปีนี้ผนวกพิธีไหว้ครูสามัญ ร่วมกับพิธีครอบครูช่าง จัดให้เป็นพิธียิ่งใหญ่ มุ่งหวังให้เสริมสร้างจิตสำนึกในการเป็นครูที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม รวมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อครูอาจารย์ในปัจจุบัน ซึ่งจำทำให้นักศึกษาเป็นครูที่ดีได้ในอนาคต"

รศ.ดร. กิติพงศ์ มะโน เจิมหน้าผากในพิธีครอบครู (ปีการศึกษา 2559)

โดยในงานได้รับเกียรติจากครูพรามหณ์อาจารย์วรวินัย หิรัญมาศ ครูศิลป์แห่งชาติประจำปี 2559 มาเป็นผู้ทำพิธีพร้อมด้วยวงปี่พาทย์ชุดใหญ่ โดยท่านอาจารย์วรวินัย ได้จัดทำพิธีกรรมครอบครูแบบดั้งเดิม ที่ได้รับการสืบสานมาตั้งแต่รัชการที่ 6 การจัดบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่าง เริ่มจากการบวงสรวงเทพยาดา องค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 และบรมครูต่างๆ ต่อด้วยพิธีสงฆ์ และพิธีไหว้บรมครูหัวโขนแต่ล่ะพระองค์สลับกับการเชิดปี่พาทย์ ซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบัน หลังจากนั้นจะเป็นพิธีไหว้ครูสามัญโดยตัวแทนนักศึกษาใหม่ต่อคณาจารย์ปัจจุบัน และขั้นตอนสุดท้ายคือการครอบครูช่าง เริ่มจากการเจิมหน้าผากตัวแทนคณาจารย์แต่ล่ะสาขา การยกพานไหว้ครู ต่อจากนั้นตัวแทนคณาจารย์จะจับมือนักศึกษาเขียนหรือใช้เครื่องมือในแต่ล่ะสาขาที่ แตกต่างกัน ซึ่งพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นหัวใจสำคัญของการ 'ครอบครูช่าง' ซึ่งแตกต่างจากการครอบครู พ่อแก่ของช่างศิลปะอื่นๆ ตามความเข้าใจของคนทั่วไป ดังนั้นพิธีครอบครูช่างจึงเป็นพิธีกรรมโบราณที่ ควรค่าแก่การดำรงค์รักษาไว้เป็นศิลปะของชาติให้สืบต่อไป

พิธีครอบครูช่าง โดยตัวแทนคณาจารย์ต่อนักศึกษาแต่ล่ะสาขาทุกคน

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เล็งเห็นความสำคัญของความศรัทธาใน "ครูช่าง" โดยครูศิลป์ของประเทศ ซึ่งพิธีกรรมดังกล่าวหาดูได้ยากในปัจจุบัน ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำโดยท่าน คณบดี รศ.ดร.กิติพงศ์ มะโน มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่มีต่อนักศึกษาใหม่และผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่าน รวมถึงเป็นการดำเนินการตามพันธกิจหลักในด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย

โดยในวันดังกล่าว ได้ถือฤกษ์ดี เปิดห้อง Plearn Space (เพลินสเปซ) IE. Tech (ไอ อี. เทค) เป็นปฐมฤกษ์ให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบ Play & Learn (เพลย์ แอนด์ เลิร์น) ตาม Concept : IE Tech Next To E-Smart เรียน เล่นให้สนุก ในครั้งนี้อีกด้วย


Latest Press Release

ภาพข่าว: มอบรางวัลใหญ่รถยนต์ ให้ผู้โชคดีที่ชอปในงาน COMMART WORK 2018

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงาน COMMART WORK 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้จัดให้มีการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 ในแคมเปญ COMMART BIG BONUS โดยนายมนู...

ภาพข่าว: เวียนนา ร่วมกับ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ทเวนตี้วัน บริจาคชุดชั้นใน มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง จ.ปทุมธานี

นางจินดาภรณ์ วรากรสิทธิชัย ผู้จัดการส่วนงานขาย บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(เครือสหพัฒน์) ผู้จัดจำหน่ายชุดชั้นในเวียนนา พร้อมด้วย นางสาวละออง พุทสิไทย ผู้จัดการแผนกงานขาย บริจาคชุดชั้นในจำนวน 200 ตัว ให้มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง จ.ปทุมธานี...

คาลเท็กซ์ เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน ประจำปี 2561

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม "คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 รวมพลังทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ร่วมพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ลานอเนกประสงค์...

ภาพข่าว: เปิดประชุมวิชาการระดับชาติ สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0

รศ.นพ.โศภณ นภาธร (ที่ 9 จากซ้าย) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 "สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0" (Toward the 19th Year of ONESQA and New External Quality...

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐานฯ ให้กับพนักงานนวดไทย

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 2 ให้กับผู้ประกอบอาชีพนวดไทย และผู้ที่ต้องการจะทำงานด้านการนวดไทย โดยผู้ที่เข้ารับการทดสอบเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม สาขาผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลหัวไทร...

Related Topics