คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ร่วม ศรัทธา คุณค่าความเป็น ครูช่าง จัดพิธี ไหว้ครูและครอบครูช่าง พร้อมระลึกถึงบุญคุณครูผู้ประสิทธิประสาทวิชา เนื่องในวันครู ปีการศึกษา 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 31, 2018 09:21
กรุงเทพฯ--31 ส.ค.--

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะที่ผลิตครูช่างคุณภาพยาวนานถึง 40 ปี จัดงานพิธี "ครอบครูช่างและไหว้ครูสามัญ" เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นครูช่างที่ดี ระลึกบุญคุณครู อาจารย์ และให้เกิดความศรัทธาในบรมครูช่างทุกพระองค์ ในพิธีนี้ได้รับเกียรติสูงสุดจาก อาจารย์วรวินัย หิรัญมาศ ครูศิลป์แห่งชาติ ประจำปี 2559 งานหัตถกรรมเครื่องรัก "หัวโขน" พร้อมพิธีเบิกเนตรหัวโขนบรมครู ที่จัดทำขึ้นเป็น พิเศษโดยท่านอาจารย์วรวินัย หิรัญมาศ สำหรับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในครั้งนี้ด้วย

อ.วรวินัย หิรัญมาศ ครูศิลป์แห่งชาติ ปี 2559

ร.ศ. ดร. กิติพงศ์ มะโน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า "เนื่องในช่วงแรกของปีการ ศึกษาใหม่ของทุกปีเป็น 'วันไหว้ครู' ในปีนี้ ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดงาน 'ครอบครูช่างและไหว้ครูสามัญ' ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขึ้นต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความศรัทธาที่มีต่อบรมครูและวิชาชีพครูช่าง โดยปีนี้ผนวกพิธีไหว้ครูสามัญ ร่วมกับพิธีครอบครูช่าง จัดให้เป็นพิธียิ่งใหญ่ มุ่งหวังให้เสริมสร้างจิตสำนึกในการเป็นครูที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม รวมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อครูอาจารย์ในปัจจุบัน ซึ่งจำทำให้นักศึกษาเป็นครูที่ดีได้ในอนาคต"

รศ.ดร. กิติพงศ์ มะโน เจิมหน้าผากในพิธีครอบครู (ปีการศึกษา 2559)

โดยในงานได้รับเกียรติจากครูพรามหณ์อาจารย์วรวินัย หิรัญมาศ ครูศิลป์แห่งชาติประจำปี 2559 มาเป็นผู้ทำพิธีพร้อมด้วยวงปี่พาทย์ชุดใหญ่ โดยท่านอาจารย์วรวินัย ได้จัดทำพิธีกรรมครอบครูแบบดั้งเดิม ที่ได้รับการสืบสานมาตั้งแต่รัชการที่ 6 การจัดบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่าง เริ่มจากการบวงสรวงเทพยาดา องค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 และบรมครูต่างๆ ต่อด้วยพิธีสงฆ์ และพิธีไหว้บรมครูหัวโขนแต่ล่ะพระองค์สลับกับการเชิดปี่พาทย์ ซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบัน หลังจากนั้นจะเป็นพิธีไหว้ครูสามัญโดยตัวแทนนักศึกษาใหม่ต่อคณาจารย์ปัจจุบัน และขั้นตอนสุดท้ายคือการครอบครูช่าง เริ่มจากการเจิมหน้าผากตัวแทนคณาจารย์แต่ล่ะสาขา การยกพานไหว้ครู ต่อจากนั้นตัวแทนคณาจารย์จะจับมือนักศึกษาเขียนหรือใช้เครื่องมือในแต่ล่ะสาขาที่ แตกต่างกัน ซึ่งพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นหัวใจสำคัญของการ 'ครอบครูช่าง' ซึ่งแตกต่างจากการครอบครู พ่อแก่ของช่างศิลปะอื่นๆ ตามความเข้าใจของคนทั่วไป ดังนั้นพิธีครอบครูช่างจึงเป็นพิธีกรรมโบราณที่ ควรค่าแก่การดำรงค์รักษาไว้เป็นศิลปะของชาติให้สืบต่อไป

พิธีครอบครูช่าง โดยตัวแทนคณาจารย์ต่อนักศึกษาแต่ล่ะสาขาทุกคน

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เล็งเห็นความสำคัญของความศรัทธาใน "ครูช่าง" โดยครูศิลป์ของประเทศ ซึ่งพิธีกรรมดังกล่าวหาดูได้ยากในปัจจุบัน ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำโดยท่าน คณบดี รศ.ดร.กิติพงศ์ มะโน มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่มีต่อนักศึกษาใหม่และผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่าน รวมถึงเป็นการดำเนินการตามพันธกิจหลักในด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย

โดยในวันดังกล่าว ได้ถือฤกษ์ดี เปิดห้อง Plearn Space (เพลินสเปซ) IE. Tech (ไอ อี. เทค) เป็นปฐมฤกษ์ให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบ Play & Learn (เพลย์ แอนด์ เลิร์น) ตาม Concept : IE Tech Next To E-Smart เรียน เล่นให้สนุก ในครั้งนี้อีกด้วย


Latest Press Release

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประกาศปรับอัตราค่าบริการประจำปี 2562

- อัตราค่าบริการขนส่งด่วนระหว่างประเทศสำหรับพัสดุที่มีน้ำหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัมปรับเพิ่มโดยเฉลี่ยร้อยละ 4.9 - อัตราค่าบริการสำหรับพัสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 70 กิโลกรัม ปรับเพิ่มโดยเฉลี่ยร้อยละ 5 ถึง ร้อยละ 10 - มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562...

นครชัยแอร์ เพิ่มความอุ่นใจทุกเส้นทาง เปิดบริการใหม่ NCA Tracking ติดตามสถานะรถโดยสาร ผ่านมือถือ เช็คตำแหน่งรถ ควมเร็วขับ เวลาถึงปลายทาง เริ่มให้บริการแล้ววันนี้

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า นครชัยแอร์ นำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในงาน ตลอดจนพัฒนารูปแบบบริการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและลูกค้าผู้ใช้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บร...

4F แบรนด์ไลฟ์สไตล์กีฬาจากประเทศโปแลนด์ เปิดตัวร้านในรูปแบบโมโนแบรนด์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

"4F" โฟร์เอฟ แบรนด์ไลฟ์สไตล์กีฬาจากประเทศโปแลนด์ เปิดตัวร้านในรูปแบบโมโนแบรนด์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าสยามดิสคัฟเวอรี ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศไทย ผู้ผสมผสานเทคโนโลยีแบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive)เพื่อสร้างประสบการณ์รีเทล...

นักศึกษา มทร.อีสาน รับรางวัลเยาชนดีเด่น ด้านดนตรีและศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำนักศึกษา นายอัษฎา ลิ้มตระกูลวงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น ของเทศบาลนครนครราชสีมา...

ทีโอที จัดกิจกรรม CSR ปี 2561 ผลักดันชุมชนบ้านกะไหล จ.พังงา TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ เสริมนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ ไทยแลนด์ 4.0

เร็วๆ นี้ (20 กันยายน 2561) ที่ โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR ประจำปี 2561เปิดโครงการ "TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ" ชูการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ OTOP...

Related Topics