กรมวิทยาศาสตร์บริการ เร่งดำเนินงานช่วยยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ 10จังหวัดเป้าหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 31, 2018 16:16
กรุงเทพฯ--31 ส.ค.--กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดยากจนที่สุดในประเทศ ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอัครเมธี กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีคณะผู้บริหารหน่วยงานภาคการศึกษาเครือข่าย ผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกว่า 70 คน

นางอุมาพร สุขม่วง กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานภาคการศึกษาเครือข่ายที่ได้มีการลงพื้นที่และดำเนินการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมลงช่วยพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์OTOP ในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก น่าน ชัยนาท นครพนม กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ นราธิวาส และปัตตานี ซึ่งได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว รวมทั้งยังได้เร่งรัดการดำเนินงานช่วยยกระดับผู้ประกอบการในประเด็นปัญหาที่สำรวจพบเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและบรรลุตามแผนงานโครงการภายในเดือนกันยายนนี้

ในการนี้ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รายงานผลการดำเนินงานซึ่งได้มีการการรับสมัครและคัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการ OTOPเข้าร่วมโครงการ มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้มีการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ซึ่งจะได้มีการประเมินวิเคราะห์ผู้ประกอบการดาวเด่นสำหรับผู้ประกอบการที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง รวมทั้งประเมินแนวทางการพัฒนาต่อยอดในอนาคตสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพด้วย


Latest Press Release

การประชุมสิ่งทอโลก 2018 WTMC เปิดฉากแล้วที่เขตเข่อเฉียว มณฑลเจ้อเจียง

การประชุมการค้าสิ่งทอครั้งแรกของโลก World Textile Merchandising Conference (2018 WTMC) ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา ที่เขตเข่อเฉียว เมืองเส้าซิง ในมณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของประเทศจีน การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นในเรื่องของ...

ภาพข่าว: บรรยากาศงาน Fram@home

ภาพบรรยากาศพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัทโฮมโปรดักซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่องาน Farm@Home แหล่งรวมผลิตภัณฑ์ อาหาร ของใช้ประจำท้องถิ่น โดยมีคุณกฤษฎา บุญราช...

เปิดโลกบัญชียุคดิจิทัล! ฉลองครบรอบ29ปีคณะบัญชี ม.ศรีปทุม

โอกาสครบรอบ 29 ปี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลและจัดเสวนาเสริมสร้างความรู้และแรงบันดาลใจ"เปิดโลกบัญชียุคดิจิทัล" การบรรยายพิเศษ"การใช้ Excel...

สสว. สถาบันอาหาร แถลงความสำเร็จ 2 โครงการใหญ่ หนุนสร้างเครือข่าย SME และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล สร้างยอดขายกว่าพันล้านบาท

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า///สสว. ผนึกสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม แถลงความสำเร็จ 2 โครงการใหญ่ ได้แก่ "โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าวและกล้วย" มีเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน...

มูลนิธิ Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation ขึ้นแท่นองค์กรอาหรับแห่งแรกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น พันธมิตรด้านความรู้ ขององค์การสหประชาชาติ

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประกาศแต่งตั้งมูลนิธิ Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) เป็น "พันธมิตรด้านความรู้"...

Related Topics