อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยโป่งอ่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เอื้อประโยชน์ราษฎรได้ทำกินตลอดทั้งปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 31, 2018 12:09
กรุงเทพฯ--31 ส.ค.--แอคชั่น 999

อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยโป่งอ่อน บ้านแม่สะงา หมู่ที่ 2 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ "โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" พื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงา ดำเนินงานโดยโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน มีเป้าหมายให้ราษฎรที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงดำรงชีวิตอยู่กับป่าซึ่งเป็นแหล่งลำธารได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน และตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้ น้ำ และดิน เป็นระบบชลประทานขนาดกลาง สามารถกักเก็บน้ำได้ 645,000 ลูกบาศก์เมตร รองรับพื้นที่การเกษตรบ้านแม่สะงา หมู่ที่ 2 และ บ้านหมอกจำแป่ หมู่ที่ 1 ตำบลหมอกจำแป่ และบ้านกุงไม้สัก หมู่ที่ 2 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม 2,200 ไร่ ส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งครอบคลุมชุมชน 2 หมู่บ้าน คือบ้านแม่สะงา หมู่ที่ 2 ตำบลหมอกจำแป่ และชุมชนบ้านกุงไม้สัก หมู่ที่ 2 ตำบลปางหมู จำนวน 362 ครัวเรือน และเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ด้านปศุสัตว์ของราษฎรซึ่งมีการเลี้ยงสัตว์ ทั้งเพื่อการบริโภคและเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริมได้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำที่มักเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี

ที่มา : ฐานข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับไทใหญ่ ศูนย์วิจัยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน


Latest Press Release

H.B. Fuller รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 และปีงบการเงิน 2561

H.B. Fuller Company (NYSE: FUL) รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 4 และปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 1 ธ.ค. 2561 รายการสำคัญประจำไตรมาส 4 ปี 2561: - กระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ 146 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระดับ 70 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 4/2560...

ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทารา พัทยา และ โรงแรมเซ็นทารา โนวา โฮเทล แอนด์สปา พัทยา ทำพิธีไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพรหม พระภูมิ เจ้าที่ เสริมสิริมงคลปี 2562

คณะผู้บริหารและพนักงานจากโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 2 แห่ง ในเขตพัทยา นำโดย เมตตา บุญญฤทธิพงษ์ ผู้จัดการ โรงแรมเซ็นทารา พัทยา และโรงแรมเซ็นทารา โนวา โฮเทล แอนด์สปา พัทยา ทำพิธีสักการะท้าวมหาพรหม พระภูมิเจ้าที่...

Home Pollution มลภาวะในบ้าน ป้องกันได้ด้วยตัวเรา

สภาพอากาศที่แปรปรวนเต็มไปด้วยมลภาวะ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีทั้งฝุ่นจากการก่อสร้าง ควันพิษจากยวดยานพาหนะ เมื่อเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย หลายๆ คนอาจจะมองว่ามลภาวะดังกล่าวมีเฉพาะนอกบ้านเท่านั้น...

กิจกรรมเสริม แค่ขยับ เท่ากับ ออกกำลังกาย (Physical Activity) ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

วันนี้ - 2 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมเสริม "แค่ขยับ เท่ากับ ออกกำลังกาย" (Physical Activity) เพิ่มพูนความรู้กิจกรรมทางกายที่สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา กิจกรรม "แค่ขยับ เท่ากับ ออกกำลังกาย"...

ซีพีเอฟ ต่อยอดมาตรฐาน IFFO สู่กิจการในต่างประเทศ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ประกาศเดินหน้าต่อยอดมาตรฐาน IFFO Responsible Supply หรือ IFFO RS ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตปลาป่นอย่างยั่งยืนในระดับสากลที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ไปยังคู่ค้าธุรกิจปลาป่นในต่างประเทศ...

Related Topics