สคช.เร่งขยายฐานวิชาชีพ ตั้งเป้าปี 62 เพิ่มองค์กรรับรองอีก 50 แห่งทั่วประเทศ พร้อมพัฒนาแอพพลิเคชั่น TPQI-NET

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 31, 2018 16:03
กรุงเทพฯ--31 ส.ค.--

สคช. เร่งยกระดับมาตรฐานวิชาชีพขยายฐานทั่วประเทศ ตั้งเป้าปี 2562 มีผู้ขอรับใบประกาศคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มขึ้น 100% เดินหน้าขยายองค์กรรับรองอีก 50 แห่งทั่วประเทศ พร้อมพัฒนาแอพพลิเคชั่น TPQI-NET เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลต่างๆ มากขึ้น

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ สคช. เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการลดช่องว่างให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลด้านต่างๆ ในการขอใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับกลุ่มอาชีพที่ต้องการพัฒนาทักษะและยกระดับสมรรถนะของบุคคลที่สดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบในภาคธุรกิจอย่างแท้จริง ดังนั้น แผนในการดำเนินการของ สคช.ในปี 2562 นั้น จะเร่งขยายการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของ สคช.กระจายไปยังพื้นที่ในต่างจังหวัดทั่วประเทศให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายให้บุคคลในอาชีพต่างๆ เข้ามาทดสอบสมรรถนะเพื่อได้ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒวิชาชีพเพิ่มขึ้น 100% เมื่อเทียบกับปี 2561 หรือจากจำนวนบุคคล 30,000 คน เพิ่มเป็น 60,000 คน และให้เป็นไปตามเป้าหมายในปี 2563 ที่ตั้งเป้ามีผู้เข้ามาของรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพจำนวน 310,000 คน ใน 72 วิชาชีพ ซึ่งปัจจุบันอาชีพ 3 อันดับแรกที่เข้ามาขอใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพมากสุด คือ โลจิสติกส์ บริการยานยนต์ และผู้ประกอบอาหารไทย หรือคิดเป็น 60% ของจำนวนผู้ขอใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพทั้งหมด

"ในการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้น นอกเหนือจากการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการดำเนินงานในทุกภาคส่วนของ สคช. แล้ว สคช. ยังมีเป้าหมายหลัก คือ การสร้างความร่วมมือในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดสามารถการแข่งขัน รวมถึงการสร้างการยอมรับในสมรรถนะ และยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ดังนั้น ทาง สคช. จึงมีแผนการขยายองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ หรือ CB (Certification Bodies ) ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดสอบ เพื่อทดสองสมรรถนะของบุคคลในอาชีพต่างๆ เพิ่มขึ้นอีก 50 แห่ง จากเดิมที่มีอยู่แล้ว 160 แห่งทั่วประเทศ" นายพิสิฐ กล่าว

ล่าสุดเพื่อเป็นการยกระดับองค์กรรับรอง ทาง สคช. ได้จัดโครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลในการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพกับองค์กรรับรอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ที่ปรึกษาในการจัดทำมาตรฐานอาชีพสามารถนำเข้าเครื่องมือประเมินสมรรถนะในระบบบริหารจัดการออกข้อสอบได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้องค์กรรรับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลในการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และมีความทันสมัย สามารถติดตามการดำเนินการอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน

นอกจากนี้ จากการเติบโตของการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลกที่ปัจจุบันมีผู้เข้าถึงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์มากกว่า 4,000 ล้านคนทั่วโลก โดยคนไทยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 57 ล้านคน มีผู้ใช้งาน Social Media มากถึง 51 ล้านคน มีจำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ สูงถึง 93.61 ล้านเลขหมาย มากกว่าจำนวนประชากรทั้งประเทศ และในจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมด มีผู้ใช้ Social Media เป็นประจำผ่าน Smart Device 46 ล้านคน และพบว่า คนไทยใช้เวลาเข้าอินเทอร์เน็ตต่อวันมากที่สุดในโลก ดังนั้น สคช. จึงได้มีการพัฒนา Application TPQI-NET เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลในด้านต่างๆ เกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพอย่างรวดเร็ว รวมถึงให้ผู้ที่เข้ารับการประเมินสามารถตรวจสอบสมรรถนะของตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา

สำหรับที่ผ่านมา สคช.ได้มีการสร้างช่องทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า มีกลุ่มผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ www.tpqi.go.th มากถึง 20,461 ราย ผ่านช่องทาง Page view 458,570 ราย หรือเติบโตกว่า 161% และมีประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าถึงข้อมูลมากกว่า 44 ประเทศทั่วโลก


Latest Press Release

ไปรษณีย์ไทย เปิดบูธให้บริการ ส่งทั่วไทยในราคาเหมาจ่าย ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2562

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดบูธ "บริการจัดส่งทั่วไทยในราคาเหมาจ่าย" บริการจัดส่งสินค้าและสิ่งของทั่วไทยในราคาพิเศษแบบเหมาจ่าย ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2562 ครั้งที่ 39 เพื่ออำนวยความสะดวกผู้มาเที่ยวชมงานสามารถส่งสิ่งของกลับบ้าน...

เฮงต้อนรับตรุษจีนปีหมูทอง ไหว้ไฉ่ซิ้งเอี๊ย 3 มหามงคล แห่ง หม่าโจ้วคลองสาน ที่ล้ง 1919

"หม่าโจ้วคลองสาน" เป็นที่เลื่องลือในด้านความศักดิ์สิทธิ์มายาวนาน ใครที่เคยไปเยือน ล้ง 1919 ท่าประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย-จีน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา คงต้อเคยได้สักการะขอพรกันมาแล้ว แต่น้อยคนที่จะทราบว่าที่นี่ประดิษฐาน องค์ไฉ่ซิ้งเอี๊ยหรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ อยู่...

ภาพข่าว: บตท. เข้าอวยพรปีใหม่ 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ...

ภาพข่าว: บตท. เข้าอวยพรปีใหม่ 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง...

เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนที่โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ

5 กุมภาพันธ์นี้ที่ห้องอาหารจีนหยู เห้อ ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนจัดเต็มกับบุฟเฟ่ต์ติ่มซำสไตล์ฮ่องกง กว่า 70 รายการ อาทิ กรรเชียงปูนึ่งผงกะหรี่ กุ้งนึ่งมะนาว ซาลาเปาลาวาไข่เค็ม ขนมจีบหมูไข่กุ้ง และยังมีเป็ดปักกิ่ง เป็ดย่าง หมูแดง หมูกรอบ ขาหมู...

Related Topics