รมช.วิวัฒน์ เปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายปรับโครงสร้างการผลิต ภาคการเกษตรโดยกลไกสหกรณ์ มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 31, 2018 16:13
กรุงเทพฯ--31 ส.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายปรับโครงสร้างการผลิต ภาคการเกษตรโดยกลไกสหกรณ์" ณ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง ชั้น 3 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ว่า การปรับปรุงโครงสร้างการเกษตรโดยกลไกสหกรณ์ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อยกระดับและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มความความสามารถทางการแข่งขัน พัฒนาเครือข่ายการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าสหกรณ์ ร่วมทั้งให้มีบทบาทการจัดการผลผลิตของสมาชิกในช่วงฤดูผลผลิต โดยการให้สหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นสหกรณ์หลักระดับอำเภอ เป็นศูนย์กลางจัดพืชผลทางการเกษตรให้ชุมชนและทำหน้าที่เชื่อมโยงสินค้าสหกรณ์ไปสู่ผู้ประกอบการ

สำหรับการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่จะต้องเข้าไปส่งเสริม สนับสนุนสหกรณ์กลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรโดยกลไกสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ทางกรมส่งเสริมสหสหกรณ์ จึงได้มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายปรับโครงสร้างการผลิต ภาคการเกษตรโดยกลไกสหกรณ์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่สามารถเป็นฐานของการพัฒนาการขับเคลื่อนการดำเนินการระหว่างหน่วยงานได้ และพัฒนาการทำงานเป็นทีมร่วมกันระหว่างหน่วยงานสามารถสร้างการปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบให้ดียิ่งขึ้นไป

"การเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ จึงเป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ให้ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ และนำศาสตร์ของพระราชามาปรับใช้กับการทำงาน และส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกร บุคลากรกลุ่มนี้จะเป็นความหวังในการสร้างอนาคต ไปพร้อมกับบุคลากรรุ่นเก่า กระบวนการการพัฒนาคนรุ่นใหม่จะเป็นหารออกแบบให้เหมาะกับโลกยุคนี้ เพื่อลดช่องว่างและสร้างค่านิยมเพื่อไปพัฒนาการขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานได้ สามารถสร้างปฏิรูปภาคการเกษตรและก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และสังคมได้" นายวิวัฒน์ กล่าว


Latest Press Release

ภาพข่าว: โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ อายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ปี

นายระพินทร์ จารุดุล กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (ที่5-ซ้ายแถวยืนบนเวที) พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกันจัด งานอายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ปี แด่ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ (ที่3-ซ้าย/แถวยืนหน้า) โดยมี คุณหญิงจวบ จิรโรจน์...

รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมอาชีพปลูกมะม่วง พร้อมประสานห้างสรรพสินค้าเพื่อหาตลาดรองรับ เผยส่งออกปีละกว่า600 ตัน มูลค่ากว่า 42 ล้านบาท

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 49 ปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ว่า จ.ฉะเชิงเทรา...

ไอซ์ สตรอว์เบอร์รี แพสชั่นฟรุต จี๊ดจ๊าดหวานซ่อนเปรี้ยว เครื่องดื่มดับร้อนต้อนรับซัมเมอร์ ณ คาเฟ่ แคนทารี ทุกสาขา

ณ คาเฟ่ แคนทารี ทุกสาขา จัดเต็มความเย็นฉ่ำ ต้อนรับซัมเมอร์นี้ด้วย "ไอซ์ สตรอว์เบอร์รี แพสชั่นฟรุต" เครื่องดื่มคลายร้อนรสชาติจี๊ดจ๊าดหวานซ่อนเปรี้ยว และอุดมไปด้วยวิตามิน เอ ซี พร้อมคุณประโยชน์คับแก้ว ให้คุณได้ชื่นใจกับน้ำเสาวรส ผลสตรอว์เบอร์รีสด...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "ของขวัญแด่พระราชา" เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย...

Shoe Story ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดประกวดการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ชิงทุนการศึกษา

"Shoe Story" (แบรนด์รองเท้าภายใต้บริษัท บี พลัส บี จำกัด) จัดโครงการสนับสนุนการศึกษาร่วมกับภาควิชาบรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ "จัดโครงการประกวดการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์" ครั้งที่ 1 โดยแบรนด์ "Shoe Story"...

Related Topics