ฝนหลวงฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้ข้อมูลเรดาร์ เสริมศักยภาพนักวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 3, 2018 15:10
กรุงเทพฯ--3 ก.ย.--กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศและการประเมินปริมาณน้ำฝน พร้อมต่อยอดการดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลเรดาร์ฯ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก Central Weather Bureau สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ ใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อการประเมินปริมาณน้ำฝน (Training Workshop on Weather Radar Observation Data for Rainfall Estimation)" พร้อมกล่าวว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้มีการดำเนินโครงการวิจัย"Rainfall Estimation from C-band Weather Radar Over the Northern, North-eastern and Southern of Thailand" หรือการประเมินปริมาณน้ำฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศแบบเคลื่อนที่ชนิด C-band ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2563 รวมระยะเวลาดำเนินโครงการ 30 เดือน เพื่อศึกษาสมการความสัมพันธ์ระหว่างค่าการสะท้อนกลับของเรดาร์ฯ (Z) กับค่าความเข้มฝน (R) ของเรดาร์ตรวจอากาศแบบเคลื่อนที่ชนิด C-band ซึ่งเป็นเรดาร์ที่ทำงานในช่วงความถี่ 5 GHzเพื่อใช้ในการประเมินปริมาณฝนจากการตรวจวัดด้วยเรดาร์ฯ โดยในการดำเนินงานโครงการวิจัยดังกล่าว ข้อมูลปริมาณน้ำฝนจากการตรวจวัดด้วยเรดาร์ฯ ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ จำเป็นต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ (Quality control : QC) เพื่อให้มีความถูกต้องและสามารถประเมินปริมาณฝนได้อย่างแม่นยำได้ กรมฝนหลวง และการบินเกษตร จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน 2561 ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องข้อมูลเรดาร์และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักวิจัยและบุคลากร

นายสุรสีห์ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก Central Weather Bureau สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ Dr.Chang Pao-Laing ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Senior Technical Specialist, Meteorological Information Center, Central Weather Bureau และ Mr.Fang Wei-Ting ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Associate Technical Specialist, Meteorological Satellite Center, Central Weather Bureau ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการประมวลผลข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ และมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในการฝึกอบรม ทั้งนี้ คาดว่าผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถเข้าใจทฤษฎีและเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลเรดาร์ฯ การประเมินปริมาณฝนจากข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ และ Radar Climatology Product เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทาง การดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลเรดาร์ฯ พร้อมนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และCentral Weather Bureau สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในอนาคตต่อไป


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics