ฝนหลวงฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้ข้อมูลเรดาร์ เสริมศักยภาพนักวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 3, 2018 15:10
กรุงเทพฯ--3 ก.ย.--กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศและการประเมินปริมาณน้ำฝน พร้อมต่อยอดการดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลเรดาร์ฯ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก Central Weather Bureau สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ ใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อการประเมินปริมาณน้ำฝน (Training Workshop on Weather Radar Observation Data for Rainfall Estimation)" พร้อมกล่าวว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้มีการดำเนินโครงการวิจัย"Rainfall Estimation from C-band Weather Radar Over the Northern, North-eastern and Southern of Thailand" หรือการประเมินปริมาณน้ำฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศแบบเคลื่อนที่ชนิด C-band ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2563 รวมระยะเวลาดำเนินโครงการ 30 เดือน เพื่อศึกษาสมการความสัมพันธ์ระหว่างค่าการสะท้อนกลับของเรดาร์ฯ (Z) กับค่าความเข้มฝน (R) ของเรดาร์ตรวจอากาศแบบเคลื่อนที่ชนิด C-band ซึ่งเป็นเรดาร์ที่ทำงานในช่วงความถี่ 5 GHzเพื่อใช้ในการประเมินปริมาณฝนจากการตรวจวัดด้วยเรดาร์ฯ โดยในการดำเนินงานโครงการวิจัยดังกล่าว ข้อมูลปริมาณน้ำฝนจากการตรวจวัดด้วยเรดาร์ฯ ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ จำเป็นต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ (Quality control : QC) เพื่อให้มีความถูกต้องและสามารถประเมินปริมาณฝนได้อย่างแม่นยำได้ กรมฝนหลวง และการบินเกษตร จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน 2561 ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องข้อมูลเรดาร์และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักวิจัยและบุคลากร

นายสุรสีห์ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก Central Weather Bureau สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ Dr.Chang Pao-Laing ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Senior Technical Specialist, Meteorological Information Center, Central Weather Bureau และ Mr.Fang Wei-Ting ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Associate Technical Specialist, Meteorological Satellite Center, Central Weather Bureau ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการประมวลผลข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ และมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในการฝึกอบรม ทั้งนี้ คาดว่าผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถเข้าใจทฤษฎีและเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลเรดาร์ฯ การประเมินปริมาณฝนจากข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ และ Radar Climatology Product เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทาง การดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลเรดาร์ฯ พร้อมนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และCentral Weather Bureau สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในอนาคตต่อไป


Latest Press Release

ภาพข่าว: ประชุมสามัญประจำปี มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร รองประธานกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (ที่4-ซ้าย/แถวนั่ง) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม หัวข้อเรื่อง "มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ การประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒" โดยมี คุณหญิงจวบ จิรโรจน์ (ที่3-ซ้าย/แถวหน้า) คุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ...

เพราะการช้อปช่วยให้คุณผ่อนคลาย มาที่งาน CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE ลดสูงสุด 70%

ห้างเซ็นทรัล/เซน จัดรายการ "CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE" (เซ็นทรัล/เซน มิดไนท์ เซล) เนรมิตห้างทุกสาขาให้เป็นสถานบำบัดของนักช้อปทั่วไทย ช้อปสบายกับโปรโมชั่น สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30%, สินค้าเฉพาะรุ่นลดสูงสุด 70%, แผนกบิวตี้ แกเลอรี ลดสูงสุด15%, ลดเพิ่มสูงสุด...

ไปรษณีย์ไทย ยืนยันการขนส่งบัตรเลือกล่วงหน้า โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ระบบสัญญาณ GPS ไม่ขาดหายระหว่างเส้นทางการขนส่งอย่างแน่นอน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แจงกรณีที่รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายงานเรื่อง "รถขนบัตรเลือกตั้งสัญญาณ GPS หาย" ตามที่เป็นข่าวเผยแพร่ไปแล้วนั้น สำหรับการรายงานข่าวที่ระบุว่ารถขนส่งไปรษณีย์สัญญาณขาดหายไประหว่างเส้นทางจำนวน 8 คันนั้น...

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกร้าว บัณฑิตยุคใหม่ต้องผ่านเกณฑ์ ทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นจริงจังในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับสถาบันการศึกษาของประเทศให้สร้างบุคลากร หรือแรงงานในอนาคตให้มีทักษะดิจิทัลที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเทคโนโลยีเปลี่ยนฉับพลัน (Disruptive Technology)...

โคโมโนยะ ฉลองครบรอบ 10 ปี จัดงาน 10 Year Anniversary KOMONOYA ปีแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า 1 ทศวรรษ

ถ้าคุณเคยเห็นร้านที่เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายประเภท อัดแน่นอยู่ภายในร้าน ภายใต้เสาโทริอิสีแดง สัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลและโชคดีของญี่ปุ่น ตั้งตระหง่านต้อนรับลูกค้าทุกท่าน นั่นแหล่ะคือ "โคโมโนยะ" "โคโมโนยะ" (KOMONOYA) ร้านขายสินค้าราคาเริ่มต้น 60 บาท...

Related Topics