ราชภัฏโคราช เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวชุมชนอีสานใต้ South Isan CBT Tourism Fest 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday September 4, 2018 11:16
กรุงเทพฯ--4 ก.ย.--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราขสีมา

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวชุมชนอีสานใต้ จัดพิธีเปิดงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนอีสานใต้ "South Isan CBT Tourism Fest 2018"

ภายใต้โครงการบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ณ ลานโปรโมชั่น 3 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

งานการท่องเที่ยวโดยชุมชนอีสานใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 ภายในงานได้จัดให้มี การแสดงนิทรรศการงานวิจัย และนิทรรศการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานกว่า 20 ชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี กิจกรรมกระทบไหล่นักวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยว กิจกรรมการศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทาน

การท่องเที่ยว กิจกรรม WORK SHOP กับชุมชนท่องเที่ยว เปิดเวทีเสวนาเรื่อง ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอีสานใต้ โดย Blogger ดังจากเพจท่องเที่ยว รวมไปถึงการแสดงสุดพิเศษ จากวงโปงลางสายแนนลำตะคอง แชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

การจัดงานครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอีสานใต้อย่างยั่งยืน (CBT อีสานใต้) สนับสนุนโดย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา จัดขึ้นเพื่อบริการวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตอารยธรรมอีสานใต้ พร้อมทั้งเป็นเวทีเผยแพร่องค์ความรู้ การวิจัยการบริหารจัดการการท่องเที่ยว รวมถึงพัฒนายกระดับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวบนฐานองค์ความรู้อย่างแท้จริงอันนำไปสู่การพัฒนานักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องให้มีองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและบริหารจัดการการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ และเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเยือนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ให้รู้จักโดยทั่วกัน


Latest Press Release

Gossip News: เมดิไนซ์ เจาะตลาด สปป.ลาว

งานแน่นต้องผู้บริหารสาวแกร่งแห่งแบรนด์เพื่อสุขภาพอินโน อินกรีเดียนส์ บอสจ๋า วรรณี วอง หลังต้องนั่งแท่นดูแลหลายบริษัทในเครือที่กำลังขยายงาน ล่าสุดเตรียมพร้อมนำทั้งแบรนด์ เมดิไนซ์ กับ 3 ผลิตภัณฑ์ มารินเซ่ อินโน คอลลา คอลลาเจน และกลูต้า แครนเบอรี่...

ไบเทครุกหนักปลายปี จัดทัพงานการประชุมระดับอาเซียนและนานาชาติส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE ในประเทศไทย

ไบเทค (BITEC) ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมชั้นนำแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพของการให้บริการและศักยภาพของสถานที่จัดงานให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล และเป็นศูนย์กลางการจัดงานสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก...

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ รพ.ศูนย์ตรัง เนื่องในวัน มหิดล ประจำปี 2561

วันนี้ (24 กันยายน 2561) เวลา 08.00 น. ที่โรงพยาบาลศูนย์ ตรัง ดร.ธวัทชัย สุวรรณพงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และโครงสร้างกายภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561...

สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง นำนักศึกษาดูงานระบบและการให้บริการของโรงแรมชั้นนำ

เมื่อเร็วๆ นี้ สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร อาจารย์ ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร และ อาจารย์ ดร.สุรนัย ช่วยเรือง...

ภาพข่าว: เสวนากรมท่าอากาศยาน

ชาริตา ลีลายุทธ (ที่สามจากซ้าย) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด รับเชิญเข้าร่วมเสวนา "ท่าอากาศยานภูมิภาคของไทยกับการพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางการบิน" ภายในงาน Airport for all กรมท่าอากาศยาน มุ่งมั่น ก้าวไกล เพื่อไทยทุกคน...

Related Topics