ราชภัฏโคราช เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวชุมชนอีสานใต้ South Isan CBT Tourism Fest 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday September 4, 2018 11:16
กรุงเทพฯ--4 ก.ย.--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราขสีมา

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวชุมชนอีสานใต้ จัดพิธีเปิดงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนอีสานใต้ "South Isan CBT Tourism Fest 2018"

ภายใต้โครงการบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ณ ลานโปรโมชั่น 3 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

งานการท่องเที่ยวโดยชุมชนอีสานใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 ภายในงานได้จัดให้มี การแสดงนิทรรศการงานวิจัย และนิทรรศการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานกว่า 20 ชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี กิจกรรมกระทบไหล่นักวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยว กิจกรรมการศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทาน

การท่องเที่ยว กิจกรรม WORK SHOP กับชุมชนท่องเที่ยว เปิดเวทีเสวนาเรื่อง ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอีสานใต้ โดย Blogger ดังจากเพจท่องเที่ยว รวมไปถึงการแสดงสุดพิเศษ จากวงโปงลางสายแนนลำตะคอง แชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

การจัดงานครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอีสานใต้อย่างยั่งยืน (CBT อีสานใต้) สนับสนุนโดย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา จัดขึ้นเพื่อบริการวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตอารยธรรมอีสานใต้ พร้อมทั้งเป็นเวทีเผยแพร่องค์ความรู้ การวิจัยการบริหารจัดการการท่องเที่ยว รวมถึงพัฒนายกระดับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวบนฐานองค์ความรู้อย่างแท้จริงอันนำไปสู่การพัฒนานักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องให้มีองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและบริหารจัดการการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ และเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเยือนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ให้รู้จักโดยทั่วกัน


Latest Press Release

ร่วมโหวตผลงาน TGDA2019 Popular Vote ได้ในงานเกษตรแฟร์ 62

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้จัดการประกวด Thailand Green Design Awards 2019 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล TGDA2019 ในงานเกษตรแฟร์ 62 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ...

เคล็ดลับเสริมดวงเฮง รับตรุษจีน ของ 3 กูรูเซเลบริตี้

เทศกาลตรุษจีน หรือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน ถือเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีน รวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งหนึ่งในธรรมเนียมปฏิบัติที่สำคัญ นอกจากการไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้ญาติผู้ใหญ่ และมอบอั่งเป่าให้กับลูกหลานแล้ว ยังมีความเชื่อว่า การเสริมดวง...

ลาล่ามูฟมอบหน้ากากอนามัย ให้พนักงานขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อป้องกันมลพิษในอากาศจากค่าฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐาน

ลาล่ามูฟ ประเทศไทย ผู้นำด้านบริการแอพพลิเคชั่นขนส่งสินค้า โดย คุณพสิษฐ์ เธียรนภาพรโชค ผู้จัดการฝ่ายการตลาด มอบหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐาน N95 จำนวน 1,000 ชุด ให้กับพนักงานผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ของลาล่ามูฟ เพื่อป้องกันมลพิษในอากาศจากสภาวะฝุ่นละออง PM2.5...

ภาพข่าว: ภูมิสยามฯ รับโล่ทำคุณประโยชน์

นางสาวปารมี สุวรรณพหู เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตัวแทนจากบริษัท ภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเสาเข็มสปันไมโครไพล์ มาตรฐาน มอก. เทคโนโลยีการผลิตจากประเทศเยอรมัน เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พ.ต.อ.ธานินทร์ ฉัตรเจริญพร...

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เพิ่มรายได้กลุ่มทอผ้าฯ ผ่านการสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ (สนพ.เพชรบูรณ์) จัดฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ) เพื่อให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ ในหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาศิลปะการต่อผ้าและงานควิลท์ 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม 2562 ณ...

Related Topics