ภาพข่าว: อ.ส.พ. จัดกิจกรรมครอบครัวใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านพืชและรักษาสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday September 4, 2018 16:15
กรุงเทพฯ--4 ก.ย.--องค์การสวนพฤกษศาสตร์

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) จัดโครงการครอบครัวใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเมตตาศึกษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นเครือข่ายทางสังคมที่สำคัญและมีพลังขับเคลื่อนสังคม ได้รับการพัฒนา สร้างการรับรู้ในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศ ลดมลภาวะ ประหยัดพลังงาน ทำให้สังคมส่วนรวมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความรับผิดชอบร่วมกันและนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พืชอย่างยั่งยืน กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน ได้แก่ ฐานแซนด์วิชดอกไม้กินได้ ฐานสลัดจัดตามใจ (ฉัน) ฐานก๋วยเตี๋ยวลุยสวนพฤกษ์ฯ (Thai Garden Roll) ฐานวุ้นดอกไม้ ฐานน้ำสมุนไพร และฐานบัวลอยหลากสี รวมทั้งศึกษาความหลากหลายพรรณไม้กลุ่มอาคารเรือนกระจก ระบบนิเวศเรือนยอดไม้ชั้นบนของป่าดิบตามหุบเขาและพรรณพืชรอบเรือนยอดไม้ ทางเดินศึกษาเรือนยอดไม้ (Canopy Walks) โดยมีนักวิชาการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ บรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


Latest Press Release

ภาพข่าว: อ.ส.พ. จัดอบรมการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ และบริหารการควบคุมภายใน

นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ และบริหารการควบคุมภายใน โดยมี ดร.เจษฎา ช. เจริญยิ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับและตรวจสอบ...

ภาพข่าว: กลุ่มทรู สนับสนุนทุนพัฒนานวัตกรรมในโครงการ PM2.5 Sensor for All ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล (กลาง) คณบดี ร่วมกับ กลุ่มทรู นำโดย นายภัคพงศ์ พัฒนมาศ (ขวา) รองผู้อำนวยการ ธุรกิจโมบายล์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าโครงการ "PM2.5 Sensor for All" โดย ทรูแล็บ (TrueLab)...

ภาพข่าว: พัฒนาแรงงานนนท์ จัดสัมมนา สปก.นนท์ พร้อมทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนนท์ 3 อุตสาหกรรม

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เผยว่า ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาผู้ประกอบกิจการ SME ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0...

ตร.ขอความร่วมมือ งดซื้อ-ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันมาฆบูชาประจำปี 2562

เนื่องด้วยในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาและในโอกาสวันสำคัญดังกล่าว สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่3 ) ข้อ 2...

โซเอทิส และ อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชวนคนเมืองเลือกสรรวัตถุดิบคุณภาพ เชื่อมโยงผู้ผลิต ใกล้ชิดผู้บริโภค ในงาน From Farm to Table ครั้งที่ 2

บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด ชวน ชม ช็อป เลือกสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพ ด้านอาหารแปรรูป และเนื้อสัตว์ที่คัดสรรแล้ว ใหม่ สด จากกลุ่มผู้ผลิตโดยตรง ในงาน ฟรอมฟาร์ม ทู เทเบิล ครั้งที่ 2 (From Farm to Table) Trusted FOOD from Good Farm : สด สะอาด ปลอดภัย...

Related Topics