นครนนท์ประชุมผู้นำชุมชน รับฟังปัญหา เดินหน้าแก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday September 5, 2018 09:04
กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--เทศบาลนครนนทบุรี

นายสมนึก ธนเดชากุล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

เทศบาลนครนนทบุรีเป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องที่จะพัฒนาชุมชนและประชาชน ซึ่งคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่นนั้น มีบทบาทสำคัญ และเป็นแรงสนับสนุนในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า โดยเปิดโอกาสให้นำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ในการนี้มีผู้แทนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่มีภารกิจในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ได้มาร่วมกันประชุมปรึกษาหารือในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า อันได้แก่

สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี
สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์
การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี
การประปานครหลวง สาขานนทบุรี
ที่ทำการไปรษณีย์ ศูนย์กลางจ่าย (พิเศษ) นนทบุรี
ส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 4.1.2 สาขานนทบุรี
ส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 4.1.3 สาขางามวงศ์วาน(บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(สายสีม่วง)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(สายสีชมพู)

Latest Press Release

ไปรษณีย์ไทย เผย 5 วิสาหกิจชุมชน โครงการไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์แล้วปัง! สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เผย 5 วิสาหกิจชุมชน พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์แล้วปัง! ผ่านการดำเนินงานไปรษณีย์เพิ่มสุข ภายใต้โครงการ "ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" หนุนชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ครอบคลุม 14 พื้นที่ทั่วประเทศ...

ปภ. รายงาน 4 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมประสานจังหวัดแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศต่อเนื่อง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 4 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานทั้ง 4 จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์...

ปภ.แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน...ลดเสี่ยงอันตรายจากลมแรงและฟ้าผ่า

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยติดตามพยากรณ์อากาศ และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ในที่มิดชิด...

ภาพข่าว: เปิดอบรมข้าราชการใหม่กรมส่งเสริมสหกรณ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมสหกรณ์ รุ่นที่ 14 พร้อมให้คำแนะนำถึงแนวทางในการศึกษาถึงวิธีการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจในรูปแบบขสหกรณ์...

ภาพข่าว: ปตท. เปิดนิทรรศการศิลปะ พลังแห่งรัก : Power of Love ของศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงานแสดง นิทรรศการผลงานศิลปะของศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี ที่จัดขึ้นในหัวข้อ "พลังแห่งรัก : Power of Love"...

Related Topics