สคช. เปิดแผนปี 62 สร้างมาตรฐาน 10 อาชีพใหม่รองรับ AEC

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday September 5, 2018 14:55
กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สคช. เผยปี 2562 สร้างมาตรฐานใน 10 อาชีพใหม่ ชี้ 2 วาระเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการ ทั้งยกระดับอาชีพคนที่เหลื่อมล้ำ และการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน First S-curve และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต New S-curve รวมถึงอาชีพที่รองรับการทำงานในต่างประเทศและกลุ่ม AEC

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ สคช. เปิดเผยว่า จากแนวนโยบายการขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับ Thailand 4.0 เพื่อยกระดับสมรรถนะกำลังคนให้ได้ 310,000 คน ในปี 2564 ถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. มีนโยบายในการจัดทำมาตรฐานอาชีพใหม่ ในปีงบประมาณ 2562 ทั้งหมด 10 สาขาอาชีพ แบ่งเป็นสาขาอาชีพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 5 อาชีพ ประกอบด้วย 1.ธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 2.ธุรกิจอาหาร 3.อุตสาหกรรมและแปรรูปเหล็กและโลหะการ 5. ธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยง และสาขาอาชีพตามแผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 5 อาชีพ ประกอบด้วย 1. งานเทคนิคบนลาดจอด(การบิน) 2. เทคนิคกายอุปกรณ์ 3.แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 4. มาตรวิทยา ระยะ 3 และ 5. ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นสูง ระยะ 2

ส่วนมาตรฐานอาชีพที่ทบทวน ในปีงบประมาณ 2562 มีทั้งหมด 10 สาขาวิชาชีพ แบ่งเป็นอาชีพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 5 อาชีพ ประกอบด้วย 1.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2.ความปลอดภัยในการทำงาน 3.บริการยานยนต์ 4. อุตสาหกรรมการพิมพ์ และ 5.ธุรกิจถ่ายภาพ และอีก 5 อาชีพตามแผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ประกอบด้วย 1.การเชื่อมอุตสาหกรรม 2.ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี /การจัดการพลังงาน 3.ผลิตภัณฑ์ยางพารา 4.อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ และ 5.บริการสุขภาพ

นายพิสิฐ กล่าวต่อไปว่า สำหรับแผนในระยะยาวของการจัดทำมาตรฐานอาชีพนั้น ยุทธศาสตร์ของ สคช. ยังคงอยู่ในทิศทางที่สอดคล้องและสนับสนุนแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน และเป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งในการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวจะต้องมีการทบทวน 72 สาขาวิชาชีพ ครอบคลุมอาชีพกว่า 500 อาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะการปรับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็น 8 ระดับเทียบเท่ากับกรอบคุณวุฒิการศึกษาและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน เพื่อรองรับกับมาตรฐานสากลและมาตรฐานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ซึ่งจะเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพได้อย่างแท้จริง

ขณะที่แผนวาระเร่งด่วนนั้น สคช.จะเร่งดำเนินการใน 2 ด้าน คือ 1.ยกระดับอาชีพคนที่เหลื่อมล้ำ เนื่องจากปัจจุบันมีอาชีพ 500-600 อาชีพ ในประเทศไทยที่ยังไม่ได้รับการรับรองและยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดที่เข้าไปยกระดับมาตรฐานอาชีพดังกล่าว ซึ่งการที่ สคช. เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของมาตรฐานอาชีพ จะช่วยยกระดับอาชีพและต่อยอดรายได้ของคนกลุ่มนี้ได้ในอนาคต 2.การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในกลุ่ม 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล ทั้ง 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ First S-curve และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต New S-curve รวมถึงอาชีพในเวที AEC ซึ่งการเข้าไปสร้างมาตรฐานอาชีพนั้น เพื่อให้กำลังคนมีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่กำหนดไว้ รวมถึงสามารถพัฒนาศักยภาพเพื่อไปทำงานในตลาดต่างประเทศได้ ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้มากกว่าหลายเท่าตัว


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics