ปภ.แนะประชาชนรู้ทันภัยสารเคมีเรียนรู้ป้องกัน แก้ไขถูกวิธี...ลดเสี่ยงอันตราย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday September 5, 2018 11:41
กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีเตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตนเมื่อประสบอุบัติภัยสารเคมี โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสารเคมี สังเกตสิ่งผิดปกติที่เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ามีสารเคมีรั่วไหล ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายทุกครั้งที่ใช้งานสารเคมี กรณีประสบอุบัติภัยสารเคมี ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาระงับเหตุ ออกให้ห่างจากจุดที่เกิดอุบัติภัยสารเคมี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น รวมถึงห้ามระงับเหตุสารเคมีรั่วไหลด้วยตนเอง

นายนายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า อุบัติภัยสารเคมีเป็นภัย ที่เกิดขึ้นได้ทั้งในสถานที่ผลิต สถานที่จัดเก็บ และกระบวนการขนส่ง โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม มีความเสี่ยงต่อการประสบเหตุสารเคมีรั่วไหล เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยเมื่อประสบอุบัติภัยสารเคมี โดยการเตรียมพร้อมรับมืออุบัติภัยสารเคมี ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสารเคมี อาทิ สัญลักษณ์ ประเภท คุณสมบัติและอันตรายของสารเคมี ลักษณะและรูปทรงของถังบรรจุสารเคมี เพื่อป้องกันอันตราย และใช้เป็นข้อมูลในการระงับเหตุอุบัติภัยสารเคมี สังเกตสิ่งผิดปกติที่เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ามีสารเคมีรั่วไหล อาทิ มีไอหรือควันจำนวนมาก มีกลิ่นเหม็นรุนแรง มีเสียงดังผิดปกติบริเวณสถานประกอบการ น้ำในแหล่งน้ำมีกลิ่นเน่าเหม็น และสัตว์น้ำตายจำนวนมาก จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยสารเคมี อาทิ หน้ากากอนามัย ผ้าสะอาดสำหรับปิดจมูกและปาก แว่นตากันฝุ่นละออง ถังดับเพลิงเคมี จะช่วยลดการสูดดมไอระเหยของสารเคมี เข้าสู่ร่างกาย การปฏิบัติตนกรณีประสบอุบัติภัยสารเคมี ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาระงับเหตุ โดยให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุ ลักษณะของเหตุการณ์ กลิ่น สี ประเภทของสารเคมี ปริมาณของสารเคมีที่รั่วไหล จำนวน และอาการของผู้ได้รับอันตราย หากพบเห็นอุบัติเหตุรถบรรทุกสารเคมี ควรให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะ และรูปทรงของถังบรรจุสารเคมี หมายเลขสหประชาชาติ และสัญลักษณ์บนถังบรรจุสารเคมี ออกให้ห่างจากจุดที่เกิดอุบัติภัยสารเคมี โดยอพยพไปอยู่บริเวณด้านเหนือลม หรือที่สูง ซึ่งมีอากาศถ่ายเทสะดวกในระยะไม่ต่ำกว่า 300 เมตร หากกำลังขับรถ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสไอระเหยของสารเคมี หรือก๊าซพิษ ใช้หน้ากากอนามัย หรือผ้าสะอาดชุบน้ำปิดปากและจมูก เพื่อลดการสูดดมสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้อุบัติภัยสารเคมีรุนแรงมากขึ้น โดยห้ามประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดประกายไฟบริเวณที่สารเคมี เพราะจะทำให้เกิดระเบิดและเพลิงไหม้ อีกทั้งห้ามสัมผัสภาชนะบรรจุหรือสารเคมีที่รั่วไหล เพราะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายที่มากขึ้น ห้ามระงับเหตุสารเคมีรั่วไหลด้วยตนเอง เนื่องจากสารเคมีแต่ละประเภทมีวิธีการจัดการและระงับเหตุที่แตกต่างกัน รวมถึงต้องใช้เครื่องมือป้องกันสารพิษ ห้ามเข้าใกล้บริเวณที่กั้นเป็นเขตอันตราย เพราะเสี่ยงต่อการได้รับไอระเหยของสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย ห้ามจอดรถ หรือขับรถผ่านบริเวณที่มีสารเคมีรั่วไหล เพราะจะก่อให้เกิดประกายไฟ ระเบิดและเพลิงลุกไหม้ได้ ห้ามเปิด ท้ายรถบรรทุกสารเคมีที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเปิดภาชนะบรรจุสารเคมีที่รั่วไหลโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้สถานการณ์รุนแรง และขยายวงกว้างมากขึ้น ทั้งนี้ การเตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีเมื่อเกิดอุบัติภัยสารเคมี จะช่วยลดผลกระทบและลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากสารเคมี


Latest Press Release

มรภ.สงขลา เซ็นเอ็มโอยูสมาคมสมาพันธ์ ร.ร.เอกชนภาคใต้-วท.เทคโนโลยีสันติวิทย์ฯ สร้างศักยภาพด้านวิชาการ พร้อมจัดสรรโควต้าเข้าเรียน

มรภ.สงขลา ผนึกสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้-วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา ลงนามความร่วมมือเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ พร้อมจัดสรรโควต้าให้เด็กเข้าเรียนต่อปริญญาตรี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)...

แจ้ส-กัญจน์ ประเดิม 3 อันเดอร์พาร์กอล์ฟเอสเอ็มบีซี สิงคโปร์ โอเพน

"โปรแจ้ส" อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ และกัญจน์ เจริญกุล ประเดิมหวดเข้ามาคนละ 3 อันเดอร์พาร์ 68 ตามผู้นำ 2 สโตรก ในรอบแรกการแข่งขันกอล์ฟเอสเอ็มบีซี สิงคโปร์ โอเพน รายการร่วมของเอเชียนทัวร์ และเจแปนกอล์ฟทัวร์ เปิดฤดูกาล 2019 ชิงเงินรางวัล 1 ล้านเหรียญสหรัฐ...

รับสมัคร ก่อการครูรุ่น 2 ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

การพัฒนาการศึกษาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับฐานราก สังคมไทยจึงฝากความหวังของประเทศไว้กับวงการนี้ แม้ตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จะมีการกระจายอำนาจและทรัพยากรในการพัฒนา...

เคลล็อกส์ ควง เบลล่า ท้าเสิร์ฟมื้อเช้าเมนูใหม่ให้ทุกคนเปิดตัว เคลล็อกส์ มูสลิกส์ คัพ รวมพลัง 5 สุดยอดธัญพืชไว้ในถ้วยเดียว

กรุงเทพฯ, 17 มกราคม 2562 – เคลล็อกส์ ผู้ผลิตอาหารซีเรียลชั้นนำจากอเมริกา เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด "เคลล็อกส์ มูสลิกส์ คัพ" ดึง "เบลล่า ราณี" เป็นพรีเซนเตอร์ ชวนคนรุ่นใหม่รักสุขภาพ เริ่มต้นทุกวันด้วยคุณประโยชน์จากธัญพืช 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพด...

ภาพข่าว: ม.อ.ตรัง ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562

วันนี้ (17 มกราคม 2562) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าบบริหารและทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยตัวแทนจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง...

Related Topics