KKU Maker Space

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday September 5, 2018 15:55
กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เปิดพื้นที่ KKU Maker Space จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Maker Kids Maker Challenge พร้อมจัดการแข่งขัน "Genius Lego Robot Challenge" เพื่อให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาและเพื่อบริการวิชาการให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจเกี่ยวกับหุ่นยนต์เล็ก Lego ทั่วไป ตลอดจนเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการสอนประกอบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เพื่อนำไปประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ Maker Kids Maker Challenge และการแข่งขัน "Genius Lego Robot Challenge" จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ KKU Maker Space สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด โดยในช่วงเช้าเด็กๆและผู้ปกครองได้รับฟังการเสวนาเรื่อง Maker Kids : Maker Challenge ร่วมเสวนาโดย คุณธนวัฒน์ สุริยะ อาจารย์อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล ดำเนินการเสวนาโดย อ.ดร.นฏกร ประมายันต์ ส่วนในช่วงบ่ายมีการ Workshop การออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและการต่อหุ่นยนต์ตามแบบ พร้อมจัดการแข่งขัน "Genius Lego Robot Challenge" บรรยากาศภายในการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เป็นการเสริมสร้างสมาธิ พัฒนาสติปัญญา และยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ในด้านต่างๆของเด็กอีกด้วย

"ในวันนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่สอนเด็กเพื่อให้ปริญญาอีกต่อไป แต่เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยจริง ๆ แม้ในวันหยุด แหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่เคยหยุด และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆของเด็กๆ ไม่เคยหลับ" ผศ.ดร.เด่นพงษ์ กล่าวในโอกาสการมอบรางวัลชนะเลิศแก่ผู้ชนะในการแข่งขัน "Genius Lego Robot Challenge


Latest Press Release

ก.แรงงาน จัดชุดเฉพาะกิจช่วยผู้ประสพภัยประจวบ-ชุมพร

ก.แรงงาน จัดชุดเฉพาะกิจช่วยประชาชน ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมประจวบ-ชุมพร เตรียมแผนฝึกอาชีพบรรเทาความความเดือดร้อนหลังลดน้ำลด พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน...

พลังแห่งความร่วมมือของครู สำคัญอย่างไรต่อการเชื่อมต่อชุมชนการเรียนรู้ที่แตกต่าง

การดำเนินชีวิตของคนยุคดิจิทัลต้องใช้ศักยภาพที่แตกต่างของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามความสามารถที่แตกต่างระหว่างบุคคล...

บิวเทรี่ยมจัด BEAUTRIUM END YEAR SALE ลดจนหมีลุก!! ที่สุดแห่งการลดราคา สูงสุด 80% ทุกสาขา ที่สายบิวตี้ต้องลุกขึ้นมาช้อป

บิวเทรี่ยมจัด BEAUTRIUM END YEAR SALE "ลดจนหมีลุก!!" ที่สุดแห่งการลดราคา สูงสุด 80% ทุกสาขา ที่สายบิวตี้ต้องลุกขึ้นมาช้อป ร้านบิวเทรี่ยม ทุกสาขา จัดแคมเปญ "ลดจนหมีลุก!!" วันที่ 30 พ.ย. – 5 ธ.ค. 61 ลดหนักจัดเต็มสูงสุด 80%...

แฟลช เอ็กซ์เพรส ทุ่ม 100 ล้าน เปิด ศูนย์ฝึกประสบการณ์ โลจิสติกส์ (Logistics) แบบครบวงจรครั้งแรกในไทย

แฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express) ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุทั่วประเทศไทย ทุ่มเงินกว่า 100 ล้านบาท จับมือมหาวิทยาลัย 20 แห่ง เปิด "ศูนย์ฝึกประสบการณ์ โลจิสติกส์ (Logistics) แบบครบวงจร (Flash Express @ University Shop) ครั้งแรกในประเทศไทย...

ม.ศรีปทุม เปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 ผู้บริหารกระทรวงการคลัง

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดการอบรม หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 ให้กับคณะผู้บริหารจากกรมสรรพากร และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆภายในกระทรวงการคลัง จำนวน 70 คน โดย...

Related Topics