ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday September 6, 2018 09:10
กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

วันนี้ (5 กันยายน 2561) เวลา 17.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทน์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดโครงการ ASEAN WEEK หรือ สัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2561 จัดโดย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสาขาวิชาภาษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อาจารย์ปิยนุช รัตนานุกูล ประธานจัดโครงการ ASEAN WEEK 2018 หรือสัปดาห์อาเซียน เผยว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้สร้างสรรค์การนำเสนองานเกี่ยวกับอาเซียน ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแสดง หรือกิจกรรมทางวิชาการ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้บูรณาการความคิดร่วมกัน ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ เกิดเป็นการประกวดการนำเสนอผลงานอาเซียนของแต่ละคณะ โดยหัวข้อเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในประชาคมอาเซียน รวมไปถึงนิทรรศการอาหาร ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมและบทบาทของแต่ละประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย

นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ASEAN Art & Culture ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากร กิจกรรมการประกวดโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อคัดเลือกผลงานของนักศึกษา นำไปต่อยอดในการประกวดโครงการ Youth Innovation Competition on Lancang-Mekong Region's Governance and Development หรือ YICMG 2019 ที่จะจัดขึ้น ณ นครพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา และอีกหลากหลายกิจกรรม โดยงานจะมีขึ้น ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 กันยายน 2561 ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง


Latest Press Release

มูลนิธิศุภนิมิตฯ รับมอบของขวัญเพื่อน้องๆ จาก OneSiam

ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย นำน้องๆ จากโครงการพัฒนาฯ สวนผึ้ง จ.ราชบุรี กว่า 60 คน (เสื้อเขียวเหลือง) ที่เป็นตัวแทนของน้องๆ อีกกว่า 250 คน ใน อ.ขุมยวม จ.แม่ฮ่องสอน อ.แม่ระมาด อ.สบเมย...

วี.คาร์โก สั่งซื้อ ยูดี โครเนอร์ หนุนธุรกิจขนส่ง อีคอมเมิร์ซโต

กลุ่มบริษัท วี. คาร์โก ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร สั่งซื้อรถบรรทุกยูดี โครเนอร์ จำนวน 16 คันเพื่อรองรับแผนขยายงาน พร้อมเตรียมสั่งเพิ่มอีก 16 คันเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจให้เติบโตตามเป้าหมาย 25% ในปีนี้ นายอุดม ศรีสงคราม...

สทส.ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยลงพื้นชุมชนเขาหลักจัดการระบบน้ำต่อยอดอาชีพ

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง...

ภาพข่าว: ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ มอบรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ เส้นทางแห่งตะวัน นวัตกรรมนำชีวิต แก่มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก

ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG และบริษัท วิทูรปกรณ์โฮลดิ้งส์ จำกัด นำรายจากการจำหน่ายหนังสือ "เส้นทางแห่งตะวัน นวัตกรรมนำชีวิต" ชุดแรก และร่วมสมทบทุนส่วนตัวเพิ่มเติม...

ประกวดแผนการตลาด Marketing Plan Contest ปี 11 @ม.ศรีปทุม ชลบุรี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมกับ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ประกวดแผนการตลาด Marketing Plan Contest ปี 11 by A.P. Honda ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทั่วประเทศและบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด...

Related Topics