ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday September 6, 2018 09:10
กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

วันนี้ (5 กันยายน 2561) เวลา 17.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทน์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดโครงการ ASEAN WEEK หรือ สัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2561 จัดโดย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสาขาวิชาภาษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อาจารย์ปิยนุช รัตนานุกูล ประธานจัดโครงการ ASEAN WEEK 2018 หรือสัปดาห์อาเซียน เผยว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้สร้างสรรค์การนำเสนองานเกี่ยวกับอาเซียน ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแสดง หรือกิจกรรมทางวิชาการ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้บูรณาการความคิดร่วมกัน ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ เกิดเป็นการประกวดการนำเสนอผลงานอาเซียนของแต่ละคณะ โดยหัวข้อเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในประชาคมอาเซียน รวมไปถึงนิทรรศการอาหาร ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมและบทบาทของแต่ละประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย

นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ASEAN Art & Culture ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากร กิจกรรมการประกวดโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อคัดเลือกผลงานของนักศึกษา นำไปต่อยอดในการประกวดโครงการ Youth Innovation Competition on Lancang-Mekong Region's Governance and Development หรือ YICMG 2019 ที่จะจัดขึ้น ณ นครพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา และอีกหลากหลายกิจกรรม โดยงานจะมีขึ้น ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 กันยายน 2561 ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง


Latest Press Release

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 14 - 20 กันยายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 496 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 5.16 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า...

ภาพข่าว: ลมหายใจไร้มลทิน ติดตามผลการอบรมปฐมวัย

มูลนิธิ "ลมหายใจไร้มลทิน" เยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยคุณครูที่ผ่านการอบรมครูปฐมวัยกับทางมูลนิธิฯ ได้นำเทคนิคการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต สอดแทรกความสนุกคู่กับวิชาการไปประยุกต์ใช้ ผ่านการเล่านิทาน...

ภาพข่าว: TNP แกรนด์โอเพนนิ่ง ร้านธนพิริยะ สาขาที่ 22 พญาแควหวาย ตอกย้ำธุรกิจโตต่อเนื่อง

นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) หรือ TNP ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งรายใหญ่ในจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงอมร พุฒิพิริยะ (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ จัดงานแกรนด์โอเพนนิ่ง...

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ - (ประชุมตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร )

ประชุม : นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะทำงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมรวงข้าว...

ไทย ค้นพบ #เอลนีโญ่ รูปแบบใหม่ สร้าง#ภัยแล้งแนวโน้มแรุนแรงในพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศ

นักวิจัยจากศูนย์ภูมิอากาศ สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา เร่งศึกษากลไกการเกิด"เอลนีโญ่"รูปแบบใหม่ หลังค้นพบข้อมูลยืนยันว่ามีแนวโน้มจะเกิดบ่อยขึ้น และถี่ขึ้น เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิด'ภัยแล้ง'และส่งผลกระทบรุนแรงเป็นวงกว้าง...

Related Topics