รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ประชุมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่จังหวัดตาก ติดตามความ ก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาลุ่มน้ำปิง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday September 6, 2018 16:42
กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ประชุมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่จังหวัดตาก ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาลุ่มน้ำปิง

วันนี้ (6 ก.ย. 61) ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ลุ่มน้ำปิง โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่จังหวัดตาก หน่วยงานทหาร และเกษตรที่ร่วมโครงการฯ เข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาลุ่มน้ำปิง พื้นที่นำร่อง คือ ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยเริ่มขับเคลื่อนโครงการฯ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ถึงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนการผลิตและส่งเสริมการตลาดให้แก่เกษตรกร ในรูปแบบ "เอามื้อสามัคคี" สร้างตัวอย่างการแก้ไขปัญหาด้วยการจัดรูปที่ดิน ปรับแปลงพื้นที่เกษตรกรรมด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ ปรับรูปแบบคันนาเพื่อปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง บนคันนาเสริมด้วยแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นตำบลนำร่องของโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ลุ่มน้ำปิง เกษตรกรได้มีส่วนร่วมจนเกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ตามศาสตร์พระราชา ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาทั้งระบบด้วยความสามัคคี จนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ใช้แนวทางศาสตร์พระราชาแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ในการจัดการดินและน้ำ สร้างความอยู่ดี กินดี ให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการฯได้อย่างยั่งยืน


Latest Press Release

หอสมุด ม.ศรีปทุม จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ เงินทองต้องวางแผนการออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม แหล่งรวมความรู้คู่ SPU จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่นักศึกษา กับการถ่ายทอดความรู้โครงการส่งเสริมการออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "ก้าวสู่วัยทำงาน" โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวางแผนการเงิน CFP ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.อภิรดี...

29 มี.ค. 7 เม.ย. นี้เตรียมพบ...กับโฮมโปร แฟร์ ขอนแก่น งานแฟร์เรื่องบ้านที่ทุกคนต้องมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ขอนแก่น

โฮมโปร แฟร์ งานแฟร์เรื่องบ้าน ที่ทุกคนต้องมาเช็คอิน!! ช้อป สินค้าเรื่องบ้าน ลดสูงสุดกว่า 70% ผ่อนทั้งงาน 0% สูงสุด นาน 24 เดือน พร้อมจับมือพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น นำสินค้า OTOP และภูมิปัญญาไทยภาคอีสาน มาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า ภายใต้คอนเซ็ปต์...

ก.แรงงานร่วมพันธมิตรเดินหน้าประชารัฐสร้างอาชีพผู้สูงวัย

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ตึกบัญชาการ1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนเข้าประชุมครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกิจกรรม โครงการประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แรงงานผู้สูงอายุ ของกระทรวงแรงงาน โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง...

พระราชปริยัติกวี เปิด เคล็ดลับการปราบกิเลส

พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มีตำแหน่งและมีหน้าที่รับผิดชอบในหลายภาคส่วน เพราะนอกจากจะเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กทม. และเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวงแล้ว...

มกอช. ร่วม Workshop กับภาคีเครือข่าย 9 ประเทศ เรื่อง การใช้งานระบบ TRACES

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง "Regional Workshop on the use of TRACES" ภายใต้โครงการ Better Training for Safer Food (BTSF) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าหน่วยงานผู้บริโภค...

Related Topics