สคช. เผยแผนประชาสัมพันธ์ปี 2562 ตั้ง Mobile Unit ขยายพื้นที่ทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday September 7, 2018 15:14
กรุงเทพฯ--7 ก.ย.--สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สคช. เผยแผนการประชาสัมพันธ์ปี 2562 เน้นการสื่อสารเชิงคุณภาพ เน้น 3 ยุทธศาสตร์หลัก กระจายเข้าถึงองค์กร บริษัท และชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ล่าสุดเพิ่มบทบาทองค์กรรับรองตั้ง Mobile Unit จัดการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพเจาะตรงตัวบุคคล พร้อมเตรียมจัดโครงการประชาสัมพันธ์สัญจรตามจังหวัดที่มีศูนย์การขนส่งขนาดใหญ่ วาดเป้าปีหน้าเพิ่มบุคคลเข้าประเมินเติบโต 2.5 เท่า

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ สคช. เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และบทบาทการทำงานของ สคช. กระจายไปยังกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ องค์กร รวมถึงบุคลากรในสาขาอาชีพต่างๆ แผนการดำเนินงานในปี 2562 สคช.จะมุ่งเน้นการทำงานเชิงคุณภาพด้วยการมุ่งเน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบองค์รวมในเชิงลึก โดยจะกระจายการสื่อสารเพื่อเจาะตรงไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ การทำงานจะมุ่งเน้นดำเนินการภายใต้กลยุทธ์หลัก 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.การปรับโหมดประเมินใหม่ ด้วยการเพิ่มบทบาทขององค์กรรับรองให้มีการขยายพื้นที่มากขึ้น ภายใต้โครงการ Mobile Unit หรือองค์กรรับรองเคลื่อนที่ จากเดิมที่การประเมินนั้นจะใช้องค์กรรับรองหรือ CB (Certificate Body) ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดสอบ เพื่อทดสองสมรรถนะของบุคคลในอาชีพต่างๆ ที่จะตั้งอยู่ใน Center หรือพื้นที่เฉพาะ ให้เข้าถึงกลุ่มองค์กร บริษัท หรือบุคคลกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค โดยในการประเมินผ่าน Mobile Unit นี้ จะมีการคัดเลือกบางสาขาวิชาชีพที่ไม่มีวิธีซับซ้อนในการประเมินเท่านั้น อาทิ สาขาโลจิสติกส์ที่ดูแลเรื่องเอกสาร เจ้าหน้าที่การบัญชี โดยที่ สคช. จะเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง 2.การจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์สัญจรไปยังพื้นที่ชุมชนที่มีผู้ประกอบการไปยังภูมิภาคต่างๆ โดยจะมุ่งเน้นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งก่อน โดยจะเริ่มจากจากภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น ที่ถือเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง ซึ่งจาการสำรวจพบว่าจังหวัดดังกล่าวมีระบบการขนส่งจำนวนมาก ต่อจากนั้นจะกระจายโครงการไปยังภาคเหนือ กลาง และภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็น เชียงใหม่ โคราช สุราษฎร์ธานี สงขลา และหาดใหญ่

ในขณะที่พื้นที่ภาคตะวันออกนั้น จะมุ่งเน้นการผลิตกำลังคน เพื่อตอบรับยุทธศาสตร์หลักของชาติในเรื่องของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งล่าสุดได้มีการประชุมกับพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้ สคช.ทำงานตอบโจทย์ EEC ได้มากขึ้น เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวมีกลุ่มอุตสาหกรรมหลากหลายสาขาอาชีพที่ครอบคลุมไปใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล ทั้ง 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ First S-curve และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต New S-curve โดยเดือนปลายเดือนกันยายนนี้จะมีการสัญจรที่ จ.ตราด จะมีการหารือถึงความร่วมมือและการผลักดันการผลิต รวมถึง การเยี่ยมชมกลุ่มนักศึกษา เพื่อตอบโจทย์การพัฒนามาตรฐานอาชีพและรองรับการเติบโตของ EEC ในอนาคต 3. การมุ่งเน้นการทำงานจากบนลงล่าง ด้วยการจัดทำสื่อเพื่อเจาะตรงเข้าถึงผู้ประกอบการมากขึ้น มากกว่าการใช้สื่อกลาง อาทิ การจัดทำวิดีทัศน์ส่งตรงถึงบริษัทหรือองค์กรต่างๆ โดยที่ผ่านมาการสื่อสารของ สคช. จะเป็นภาพในมุมกว้าง ที่เน้นสื่อสารถึงการบทบาทและหน้าที่ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในแต่ละสาขาวิชาชีพเท่านั้น

นอกจากนี้ สคช.ยังได้ใช้นโยบายเชิงรุกด้วยการตั้งองค์กรรับรองสำหรับการรองรับสาขาวิชาชีพใหม่ๆ โดยในปีนี้ได้เปิดองค์กรรับรองด้านสิ่งแวดล้อมสารอันตราย และจะมีการเปิดสาขาใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดตั้งองค์กรรับรองนี้ จะสอดคล้องไปกับแผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 สำหรับในปี 2562 วางเป้าหมายจะมีผู้ขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ เติบโตขึ้น 2.5 เท่าตัว หรือจาก 20,000 คน เพิ่มเป็น 49,000 คน


Latest Press Release

นิทรรศการสีน้ำ Pearadas Day Out โดย พีรดา ชีพสัตยากร ณ แกลลอรี่ ชั้น 36 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม) 18 พฤศจิกายน 2561 15 มกราคม 2562

เดอะแกลเลอรี 36 ที่โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม) นำเสนอนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของศิลปินสาวมากความสามารถกับงาน 'Pearada's Day Out' นิทรรศการสีน้ำ โดย พีรดา ชีพสัตยากร โดยจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 – 15 มกราคม 2562...

ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 พาปักหมุด 6 ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นในงาน นัมเบอร์วันสุโก้ย Fest ตั้งแต่วันนี้ 30 พ.ย.

บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด (ส่วนหนึ่งของนัมเบอร์วันกรุ๊ป) ผู้พัฒนาตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ซึ่งเป็นตลาดใหญ่และครบวงจรที่สุดในกรุงเทพฯ ตะวันออก ขอแนะนำ 6...

ภาพข่าว: คณะพาณิชย์ฯ มธ ร่วมกับ Myanmar Institute of Banking

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ Myanmar Institute of Banking ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ...

ภาพข่าว: ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ

ดร.อดิศักดิ์ สืบธรรมมา ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว พร้อมคณะนักศึกษา เข้าเยี่ยมชม "ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ มรดกแห่งการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จระดับโลก"...

ราชมงคลพระนคร รับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อใน 9 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ...

Related Topics