สร้างธุรกิจของคุณให้เหนือชั้นกว่า ด้วย RD

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday September 7, 2018 09:50
กรุงเทพฯ--7 ก.ย.--ซีดีไอพี

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประเภทใดก็ตามออกสู่ท้องตลาด หากสินค้าได้รับความนิยมมียอดขายที่สร้างกำไรให้กับธุรกิจไม่นานนักคงไม่รอดพ้นสายตาคู่แข่งที่ตั้งใจฉกฉวยโอกาสคิดสร้างผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันมีคุณสมบัติเหมือนกันหรือดีกว่าจนใช้แทนกันได้ออกมาขายแข่งด้วยข้อเสนอที่อาจดึงความสนใจจากลูกค้าได้มากกว่า ผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนานวัตกรรมใหม่แก่ผลิตภัณฑ์ของตนเองอยู่เสมอเท่านั้นที่จะสามารถรักษาจุดยืนของผู้นำในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงได้

กระบวนการหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งจะนำไปสู่การคิดค้นเพื่อการต่อยอดนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนา ก็คือการทำ R&D (Research & Development) หากแปลตรงตัวก็คือการวิจัยและการพัฒนา โดยกระบวนการR&D นี่เองที่จะสามารถค้นหาคำตอบ โอกาส ความเป็นไปได้แก่ผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่สร้างสรรค์ และเป็นกุญแจสำคัญช่วยไขประตูสู่อนาคตที่สดใสแก่ธุรกิจได้ไม่ยาก

R&D คืออะไร?

R&D คือการวิจัยเชิงประยุกต์ที่ใช้ได้ในทุกประเภทสินค้า มุ่งเน้นการนำผลวิจัยที่ได้ไปพัฒนาให้มีความเป็นรูปธรรม มีลำดับขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและกระบวนการการทำงานที่ต่อเนื่อง เมื่อได้ผลการวิจัยจนนำมาสู่การพัฒนาตัวอย่างสินค้าออกมาเป็นหนึ่งชิ้นงาน จึงมีการตรวจสอบประสิทธิผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม

R&D เหมาะกับใคร?

การทำ R&D เหมาะสมกับผู้ประกอบทั่วไปที่ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดภายใต้แบรนด์ของตนเอง อย่างเช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา เครื่องสำอาง สมุนไพรแปรรูป หรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ปประเภทอื่นก็สามารถทำ R&D ได้ แต่ขั้นตอนหรือวิธีการก็จะแตกต่างกันไปตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ไม่เพียงเฉพาะแค่ผู้ประกอบการเท่านั้นที่สามารถทำ R&D ได้ เพราะนอกจากนั้น นักวิชาการ หรือสถาบันการศึกษาที่มีผลงานวิจัยที่สำเร็จรูปแล้ว แต่อยากต่อยอดผลการวิจัยนั้น ๆ ไปสู่เชิงพาณิชย์ก็สามารถนำกระบวนการ R&D มาใช้ได้เช่นกัน

R&D เริ่มต้นอย่างไร?

กระบวนการทำ R&D เริ่มต้นจากการระดมความคิดระหว่างคนสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดที่ต้องการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เข้าสู่ท้องตลาดและกลุ่มที่สองก็ทีม R&D ซึ่งอาจเป็นบุคลากรภายในบริษัทหรือเป็นทีมงานจากบริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Outsource) ซึ่งจะทำหน้าที่รับทราบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการเพื่อนำไปวางแผนว่าจะเริ่มต้นทำการศึกษาวิจัยอย่างไรเมื่อได้ผลวิจัยที่ตกผลึกแล้ว จึงเริ่มเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นชิ้นงานต่อไป

การทำ R&D ใช้เวลานานเท่าไร?

ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีผลงานวิจัยมาแล้วพร้อมพัฒนาผลออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการพาณิชย์ โดยทั่วไปมักใช้เวลาในการทำ R&D อย่างน้อย 3-5 เดือน ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาปกติ ในกรณีผู้ประกอบที่มีเพียงความคิดริเริ่มแต่ยังไม่ผ่านกระบวนการวิจัยใด ๆ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร แต่ยังไม่ผ่านกระบวนการสกัดสารใด ๆ จากพืชซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญ ก็จำเป็นต้องเริ่มคิดใหม่ ทำใหม่ทั้งกระบวนการ อาจใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี เนื่องจากต้องใช้เวลาศึกษาคุณประโยชน์ของพืช หรือส่วนประกอบสำคัญที่ต้องการสารสกัดนั้น ๆแล้วแปรรูปสู่วัตถุดิบ แล้วจึงนำวัตถุดิบนั้นมาแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง สรุปได้ว่าการใช้เวลาของกระบวนการ R&D ขึ้นอยู่กับความพร้อมขั้นพื้นฐานของผู้ประกอบการนั่นเอง

สิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้ ก่อนนำกระบวนการ R&Dมาใช้ในธุรกิจ

จุดเริ่มต้นสำคัญที่ผู้ประกอบการควรเข้าใจนั้น ก็คือต้องรู้ก่อนว่าผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการผลิตออกสู่ท้องตลาดนั้นคืออะไร มีผู้บริโภคกลุ่มไหนเป็นเป้าหมายสำคัญของการขาย รวมถึงพฤติกรรมการบริโภค และกระแสความนิยมของตลาดในเวลานั้น ๆ เป็นอย่างไรประมาณการต้นทุนไว้แล้วหรือไม่ เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดกรอบแนวคิด วิธีการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่าน ซึ่งข้อดีของการมีข้อมูลเหล่านี้อยู่แล้ว จะเอื้อประโยชน์ต่อการลดขั้นตอน ระยะเวลา รวมถึงลดต้นทุนในการทำ R&D ได้พอสมควร

นี่เป็นเพียงความรู้ขั้นพื้นฐานที่ทำให้ท่านเข้าใจภาพรวมของกระบวนการ R&D แต่ยังมีรายละเอียดอีกหลายแง่มุมที่ซับซ้อน ผู้ที่ขาดความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยอาจมองว่าเป็นเรื่องยาก แต่ใจความของ R&D ก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ แค่หมั่นสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แล้วนำมาปรับปรุงพัฒนา คอยอัพเดทเทรนด์สินค้า ทำการตลาดให้น่าสนใจ เพียงเท่านี้ก็ถือว่าท่านได้ทำ R&D เพื่อต่อยอดความสำเร็จแก่ธุรกิจได้แล้ว


Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics