ซัมมิท แคปปิตอล ชวนร่วมประกวดออกแบบโลโก้โครงการ กลับบ้านปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday September 7, 2018 10:15
กรุงเทพฯ--7 ก.ย.--ดีซี คอนซัลแทนส์

ซัมมิท แคปปิตอล เปิดตัวโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ โครงการ "กลับบ้านปลอดภัย" เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ เปิดรับผลงานออกแบบตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

นายวิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทยมีมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ซัมมิท แคปปิตอล ในฐานะผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ชั้นนำของประเทศไทย จึงริเริ่มโครงการ "กลับบ้านปลอดภัย" ให้เป็นกิจกรรมหลักเพื่อสังคมของทางบริษัทฯ เพื่อรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน ขับขี่อย่างถูกวิธี มีความเข้าใจและเคารพกฎหมายจราจร ให้ทุกคนได้กลับบ้านไปหาครอบครัว และคนที่รักได้อย่างปลอดภัยในทุกๆ วัน โดยที่ผ่านมาเริ่มรณรงค์จากภายในองค์กร และขยายการรณรงค์ไปยังผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนให้มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สำหรับกิจกรรมประกวดออกแบบโลโก้ครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่บริษัทหวังว่าจะช่วยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการกลับบ้านปลอดภัย และกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยบนท้องถนนมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้จะเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานจำนวน 10 ผลงานเพื่อเข้าสู่การพิจารณาในรอบชิงชนะเลิศ และประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องนำเสนอผลงานของตนเองต่อคณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดยมีเวลาคนละ 10 นาทีในการนำเสนอผลงาน เกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจากความหมายหรือแนวคิดที่สื่อถึงความต้องการให้ประชาชนหันมาขับขี่อย่างปลอดภัย ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงามครบถ้วนขององค์ประกอบ และความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน

กติกาการประกวดมีดังนี้
1. ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องแสดงถึงความปลอดภัยในการขับขี่

2. ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องประกอบด้วย โลโก้ของ บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด อยู่ในโลโก้

3. ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องประกอบด้วย คำว่า "กลับบ้านปลอดภัย" อยู่ในโลโก้
4. ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเท่านั้น

5. ผู้สนใจเข้าประกวด ต้องดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดจาก www.summitcapital.co.th และกรอกข้อมูลส่วนตัว พร้อมรายละเอียดของผลงานให้ครบถ้วน

6. สามารถส่งผลงานได้คนละ 1 ชิ้น โดยมีวิธีการ ส่งผลงาน ดังนี้
  • ส่งผลงานในรูปแบบจัดพิมพ์ ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่
คุณเกศนี บูรณเวช

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด เลขที่ 968 ชั้น 10 อาคาร อื้อจือเหลียง ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1. ใบสมัคร

2. จัดพิมพ์ผลงานที่ออกแบบ ประกอบด้วย รูปแบบโลโก้ พร้อมคู่มือ ที่ระบุ ค่าสีที่ใช้ในการจัดทำโลโก้ (pantone) พร้อมตัวอย่างการใช้งานโลโก้ ในสื่อสิ่งพิมพ์ ของที่ระลึก หรือ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์อื่น ๆ อย่างน้อย 5 ชิ้นงาน ทั้งแนวตั้ง และแนวนอนที่ปรากฏ ให้เห็น โดยขอให้จัดพิมพ์ทั้งหมดลงบนกระดาษ A3 ภายใน 1 หน้ากระดาษ

  • และส่งไฟล์ผลงาน ทางอิเลคทรอนิกส์ ได้ที่ email kasanee.b@summitcapital.co.th และ kasanee.boo@gmail.com [ระบุหัวข้อ E-mail (Subject) : โลโก้โครงการ "กลับบ้านปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจาก บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด"]

โดยจะต้องส่ง link ไฟล์สำหรับให้ทางคณะกรรมการสามารถดาวน์โหลดได้ และไฟล์ผลงานจะต้องมีความละเอียด ไม่ต่ำกว่า 300 dpi โดยให้จัดส่งเป็นไฟล์นามสกุล .ai (Adobe illustration) และ .jpg โดยให้ระบุ code สีที่เลือกใช้ในโหมด CMYK

7. สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

8. แบบตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวดแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่นำส่งกลับคืน สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล ถือว่า เป็นลิขสิทธิ์ของทาง บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ดังนั้น ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบ หรือทำการดัดแปลงตราสัญลักษณ์ที่เป็นผลงานของผู้อื่นโดยเด็ดขาด หรือห้ามทำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใด หากพบการกระทำดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผลงานไว้พิจารณา และจะไม่รับผิดชอบ ในความเสียหายใดๆ ทางกฎหมาย หรือจากการอื่นใดทั้งสิ้น อีกทั้ง ผู้ที่ทำการละเมิดนั้น จักต้องรับผิดชอบแก่การดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว อีกทั้งยังต้องทำการชดใช้เยียวยาแก่การดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในทุกประการ และอย่างทันท่วงที

9. ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือทำการปรับปรุงผลงานต่อเพื่อความเหมาะสมในการใช้งานจริง ซึ่งผู้ชนะเลิศ จะต้องจัดส่งไฟล์ ai, psd หรือ eps ให้กับทางบริษัทฯ ต่อไป

10. บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. คำตัดสินของคณะกรรมการ และทาง บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-107-2222 ต่อ 3301 หรือเข้าไปที่ www.summitcapital.co.th

Latest Press Release

เทคนิคถ่ายเซลฟี่ให้สวยสไตล์ออเนอร์

กรุงเทพฯ,ประเทศไทย – 15 กุมภาพันธ์ 2562: เดือนกุมภาพันธ์ สถานที่หลายๆแห่ง มีการตกแต่งให้เข้ากับเทศกาล ทั้งตรุษจีน และเทศกาลแห่งความรักอย่างวาเลนไทน์ ไปที่ไหนก็น่าถ่ายรูปแล้วโพสต์โชว์ทั้งนั้น วันนี้ ออเนอร์ จึงมีเทคนิคง่ายที่ใช้ได้จริงใน...

ภาพข่าว: ห้องอาหาร ลาวี ครีเอทีฟ เฟรนช์ คูซีน ได้รับรางวัล WONGNAI USERS# CHOICE AWARDS 2019

ห้องอาหารฝรั่งเศส ลาวี - ครีเอทีฟ เฟรนช์ คูซีน (La VIE – Creative French Cuisine) ณ โรงแรม วี กรุงเทพฯ เอ็มแกลเลอรี บาย โซฟิเทล นำโดย มร. ดิเอโก้ ฟิลิปโป – ผู้อำนวยการฝ่ายอาหาร และ เครื่องดื่ม โรงแรม วี กรุงเทพฯ...

แอร์บัสและเอมิเรตส์บรรลุข้อตกลงคำสั่งซื้อฝูงบิน เอ380 ฉบับใหม่

สายการบินเอมิเรตส์ได้ลดคำสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัส เอ380 จาก 162 ลำ เป็น 123 ลำ ซึ่งเป็นไปตามการทบทวนการปฏิบัติการบินของเครื่องบินรุ่นนี้ รวมถึงยังพิจารณาในเรื่องของวิวัฒนาการด้านอากาศยานและเทคโนโลยีของเครื่องยนต์อีกด้วย แอร์บัสจะทำการส่งมอบเครื่องบิน...

เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ชวนเด็กๆ มาเพิ่มพูนความรู้ตลอดช่วงปิดเทอมกับคอร์สเรียนพิเศษราคาสุดคุ้ม จาก12 สถาบันสอนพิเศษชั้นนำ

ปิดเทอมนี้ไม่มีเหงาเพราะ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 จัดโปรโมชั่นพิเศษ "Bag to school แบกความรู้ สู่โลกอนาคต" ชวนเด็กๆ มาเพิ่มพูนทักษะความรู้ พร้อมพบเจอเพื่อนใหม่ช่วงปิดเทอม กับคอร์สเรียนราคาพิเศษ และคอร์สทดลองเรียนฟรี! จาก 12 สถาบัน...

สวนสุนันทา เชิญชวนร่วมอบรมบุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจ

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรม"การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจ" (Business Etiquette) โดยหัวข้อการอบรมประกอบด้วย กิริยา ท่วงท่า...

Related Topics