ไทยพาณิชย์ ร่วมกับ อพวช. ขอเชิญร่วมไขความลับแห่งจักรวาล ในนิทรรศการ ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ สุริยันจันทรา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday September 7, 2018 14:09
กรุงเทพฯ--7 ก.ย.--ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมไขความลับแห่งจักรวาลในนิทรรศการวิทยาศาสตร์เรื่อง "ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ สุริยันจันทรา" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ในโอกาสครบรอบ 150 ปี ที่ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้ถูกต้อง แม่นยำ และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 โดยกำหนดจัดให้มีพิธีเปิดนิทรรศการฯ ในวันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ นิทรรศการจัดแสดงถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561

นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคม และสื่อสารภายในองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า "ธนาคารไทยพาณิชย์ มีแนวคิดสนับสนุนการศึกษาผ่านโครงการต่าง ๆ มากมาย และพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยเองก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จัดนิทรรศการเพื่อเยาวชนอย่างสม่ำเสมอ และในปีนี้ นับเป็นปีที่สำคัญในโอกาสครบรอบ 150 ปีที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้ถูกต้อง แม่นยำ และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ ธนาคารฯ จึงได้ร่วมกับ อพวช. จัดนิทรรศการในหัวข้อ "ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ สุริยันจันทรา" ขึ้น ภายใต้ปรากฏการณ์ดังกล่าวมีเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่แฝงอยู่อย่างน่าสนใจ มีความเชื่อมโยงและส่งผลสัมพันธ์กับมนุษย์ พืชและสัตว์บนโลกนี้ โดยนิทรรศการครั้งนี้ส่งเสริมการศึกษาแบบ STEM เป็นการบูรณาการความรู้ทั้ง 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเน้นความรู้ที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้ในชีวิตจริง เด็กนักเรียน เยาวชน และผู้สนใจจะได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ เป็นแนวทางให้ค้นพบตัวเอง เลือกแผนการเรียนเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักดาราศาสตร์ในอนาคต ธนาคารฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดนิทรรศการครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นและเสริมสร้างความเข้าใจให้เยาวชนและประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไป"

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า "อพวช. ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ในหลากหลายเรื่องราวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยปีนี้นิทรรศการที่เรานำมาจัดแสดงมีความพิเศษมากกว่าทุก ๆ ปี เนื่องจากในโอกาสครบรอบ 150 ปี สุริยุปราคาหว้ากอเต็มดวงครั้งประวัติศาสตร์ ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้น ถือเป็นจุดเปลี่ยนต่อทัศนคติการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ในประเทศไทย ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านดาราศาสตร์มากขึ้น ดังนั้นจึงได้จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ "ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ สุริยันจันทรา" ขึ้น โดยนิทรรศการชุดนี้จะเสริมสร้างแรงบันดาลใจความเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านดาราศาสตร์ ซึ่งจะได้เรียนรู้ความสำคัญของพระอาทิตย์และพระจันทร์ ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์สำคัญในระบบการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ในแง่มุมที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์และพระจันทร์ที่หลายคนอาจไม่เคยได้รู้ รวมถึงความเชื่อและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่มีจากพระอาทิตย์และพระจันทร์ การค้นพบพระอาทิตย์และพระจันทร์ ด้วยยานอวกาศหรือดาวเทียมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เราหวังว่านิทรรศการชุดนี้เยาวชนจะได้เรียนรู้เรื่องราวของดาราศาสตร์ได้อย่างแท้จริง พร้อมจุดประกายการเรียนรู้ดาราศาสตร์ของไทยเพื่อต่อยอดให้กับเยาวชนในอนาคตอีกด้วย"

นิทรรศการ "ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ สุริยันจันทรา" แบ่งการจัดแสดงเป็น 5 โซน ประกอบด้วย

1. โซน Introduction จัดแสดงแรงบันดาลใจในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ โดยพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ให้ความสำคัญกับพระอาทิตย์ พระจันทร์ ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์

2. โซนความจริง (Fact) จัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ทั้งในด้านมิติทางกายภาพ ประโยชน์ ความสำคัญ และความสัมพันธ์ในเชิงเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา เครื่องมือทางดาราศาสตร์นำไปสู่การคำนวณเวลา ปฏิทิน การวัดระยะทาง เป็นต้น

3. โซนปรากฏการณ์ (Phenomenon) จัดแสดงเกี่ยวกับปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับพระอาทิตย์ และพระจันทร์ เช่น สุริยุปราคา พระอาทิตย์ทรงกลด พระจันทร์ทรงกลด พระจันทร์เต็มดวง และปรากฎการณ์ที่เกิดจากพระอาทิตย์ พระจันทร์ เช่น รุ้งกินน้ำ โดยทั้งหมดสามารถเชื่อมโยงและส่งผลสัมพันธ์กับมนุษย์ พืช และสัตว์ที่อาศัยบนโลก

4. โซนความเชื่อ (Faith) จัดแสดงความเชื่อของมนุษย์ที่เกี่ยวข้อง และสัมพันธ์กับพระอาทิตย์และพระจันทร์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เช่น โหราศาสตร์ ราหูอมจันทร์ การไหว้พระอาทิตย์ พระจันทร์

5. โซนการค้นพบ (Discovery) จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการค้นพบพระอาทิตย์และพระจันทร์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน การค้นพบระบบสุริยะใหม่ และแนวโน้มการค้นพบสิ่งมีชีวิตในระบบสุริยะอื่น ๆ เทคโนโลยีการสื่อสารในอวกาศ การถ่ายภาพดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกและได้รับความรู้ ได้แก่ การบรรยายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นเต้น ชมการสาธิตบังคับหุ่นยนต์สำรวจดาวอังคารจำลอง Mar Rover, ร่วมกิจกรรม Science Walk Rally หาคำตอบในนิทรรศการ, Workshop เรียนรู้แผนที่ดาว การประดิษฐ์ Model ดาวเคราะห์ต่างๆ เป็นต้น

นิทรรศการ "ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ สุริยันจันทรา" จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30-16.00น. เว้นวันหยุดธนาคาร ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2544 3858


Latest Press Release

ภาพข่าว: กงสุลใหญ่จีนประจำขอนแก่น ฉลอง 70 ปี สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ นำโดย มร.แสตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เลี่ยว จวิ้นยหวิน (Mr. Liao Junyun)กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นในโอกาสที่มาเป็นประธานจัดงานวาระวันครบรอบ 70 ปี...

รมว.กษ. เปิดงาน วันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 และ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมยืนหยัดเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนภาคการประมงของไทย เพื่อให้เกษตรกร ชาวประมง และประชาชนในประเทศได้มีทรัพยากรสัตว์น้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานวันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 พ.ศ. 2562 ณ กรมประมง ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ได้จัดงานวันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 และ "วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562"...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ มหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น ร่วมสร้าง Japanese Pavilion เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้ง ม.ศรีปทุม

เมื่อเร็วๆนี้ คณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น และคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมทำพิธีขอพร ก่อนที่จะลงมือก่อสร้างศาลาเรือนไม้ญี่ปุ่น อันเป็นผลงานการออกแบบจากมหาวิทยาลัย Sugiyama และ หมู่บ้าน...

นศ.บัญชี ม.ศรีปทุม รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม เข้ารับรางวัลเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ เยาวชนดีเด่น สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นายภูมัย จงรัตนวาทิน นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และทูตกิจกรรมเยาวชน...

Bio Investment Asia 2019: Radical Transformation of Life Sciences in Asia

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จัดงาน Bio Investment Asia 2019 ภายใต้แนวคิด Radical Transformation of Life Sciences in Asia ในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL...

Related Topics