ไทยพาณิชย์ ร่วมกับ อพวช. ขอเชิญร่วมไขความลับแห่งจักรวาล ในนิทรรศการ ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ สุริยันจันทรา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday September 7, 2018 14:09
กรุงเทพฯ--7 ก.ย.--ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมไขความลับแห่งจักรวาลในนิทรรศการวิทยาศาสตร์เรื่อง "ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ สุริยันจันทรา" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ในโอกาสครบรอบ 150 ปี ที่ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้ถูกต้อง แม่นยำ และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 โดยกำหนดจัดให้มีพิธีเปิดนิทรรศการฯ ในวันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ นิทรรศการจัดแสดงถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561

นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคม และสื่อสารภายในองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า "ธนาคารไทยพาณิชย์ มีแนวคิดสนับสนุนการศึกษาผ่านโครงการต่าง ๆ มากมาย และพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยเองก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จัดนิทรรศการเพื่อเยาวชนอย่างสม่ำเสมอ และในปีนี้ นับเป็นปีที่สำคัญในโอกาสครบรอบ 150 ปีที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้ถูกต้อง แม่นยำ และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ ธนาคารฯ จึงได้ร่วมกับ อพวช. จัดนิทรรศการในหัวข้อ "ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ สุริยันจันทรา" ขึ้น ภายใต้ปรากฏการณ์ดังกล่าวมีเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่แฝงอยู่อย่างน่าสนใจ มีความเชื่อมโยงและส่งผลสัมพันธ์กับมนุษย์ พืชและสัตว์บนโลกนี้ โดยนิทรรศการครั้งนี้ส่งเสริมการศึกษาแบบ STEM เป็นการบูรณาการความรู้ทั้ง 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเน้นความรู้ที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้ในชีวิตจริง เด็กนักเรียน เยาวชน และผู้สนใจจะได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ เป็นแนวทางให้ค้นพบตัวเอง เลือกแผนการเรียนเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักดาราศาสตร์ในอนาคต ธนาคารฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดนิทรรศการครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นและเสริมสร้างความเข้าใจให้เยาวชนและประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไป"

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า "อพวช. ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ในหลากหลายเรื่องราวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยปีนี้นิทรรศการที่เรานำมาจัดแสดงมีความพิเศษมากกว่าทุก ๆ ปี เนื่องจากในโอกาสครบรอบ 150 ปี สุริยุปราคาหว้ากอเต็มดวงครั้งประวัติศาสตร์ ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้น ถือเป็นจุดเปลี่ยนต่อทัศนคติการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ในประเทศไทย ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านดาราศาสตร์มากขึ้น ดังนั้นจึงได้จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ "ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ สุริยันจันทรา" ขึ้น โดยนิทรรศการชุดนี้จะเสริมสร้างแรงบันดาลใจความเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านดาราศาสตร์ ซึ่งจะได้เรียนรู้ความสำคัญของพระอาทิตย์และพระจันทร์ ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์สำคัญในระบบการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ในแง่มุมที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์และพระจันทร์ที่หลายคนอาจไม่เคยได้รู้ รวมถึงความเชื่อและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่มีจากพระอาทิตย์และพระจันทร์ การค้นพบพระอาทิตย์และพระจันทร์ ด้วยยานอวกาศหรือดาวเทียมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เราหวังว่านิทรรศการชุดนี้เยาวชนจะได้เรียนรู้เรื่องราวของดาราศาสตร์ได้อย่างแท้จริง พร้อมจุดประกายการเรียนรู้ดาราศาสตร์ของไทยเพื่อต่อยอดให้กับเยาวชนในอนาคตอีกด้วย"

นิทรรศการ "ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ สุริยันจันทรา" แบ่งการจัดแสดงเป็น 5 โซน ประกอบด้วย

1. โซน Introduction จัดแสดงแรงบันดาลใจในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ โดยพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ให้ความสำคัญกับพระอาทิตย์ พระจันทร์ ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์

2. โซนความจริง (Fact) จัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ทั้งในด้านมิติทางกายภาพ ประโยชน์ ความสำคัญ และความสัมพันธ์ในเชิงเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา เครื่องมือทางดาราศาสตร์นำไปสู่การคำนวณเวลา ปฏิทิน การวัดระยะทาง เป็นต้น

3. โซนปรากฏการณ์ (Phenomenon) จัดแสดงเกี่ยวกับปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับพระอาทิตย์ และพระจันทร์ เช่น สุริยุปราคา พระอาทิตย์ทรงกลด พระจันทร์ทรงกลด พระจันทร์เต็มดวง และปรากฎการณ์ที่เกิดจากพระอาทิตย์ พระจันทร์ เช่น รุ้งกินน้ำ โดยทั้งหมดสามารถเชื่อมโยงและส่งผลสัมพันธ์กับมนุษย์ พืช และสัตว์ที่อาศัยบนโลก

4. โซนความเชื่อ (Faith) จัดแสดงความเชื่อของมนุษย์ที่เกี่ยวข้อง และสัมพันธ์กับพระอาทิตย์และพระจันทร์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เช่น โหราศาสตร์ ราหูอมจันทร์ การไหว้พระอาทิตย์ พระจันทร์

5. โซนการค้นพบ (Discovery) จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการค้นพบพระอาทิตย์และพระจันทร์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน การค้นพบระบบสุริยะใหม่ และแนวโน้มการค้นพบสิ่งมีชีวิตในระบบสุริยะอื่น ๆ เทคโนโลยีการสื่อสารในอวกาศ การถ่ายภาพดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกและได้รับความรู้ ได้แก่ การบรรยายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นเต้น ชมการสาธิตบังคับหุ่นยนต์สำรวจดาวอังคารจำลอง Mar Rover, ร่วมกิจกรรม Science Walk Rally หาคำตอบในนิทรรศการ, Workshop เรียนรู้แผนที่ดาว การประดิษฐ์ Model ดาวเคราะห์ต่างๆ เป็นต้น

นิทรรศการ "ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ สุริยันจันทรา" จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30-16.00น. เว้นวันหยุดธนาคาร ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2544 3858


Latest Press Release

ภาพข่าว: บุคลากร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมงาน วันรัฐวิสาหกิจไทย

วันที่ 20 กันยายน 2561 บุคลากร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมงาน "วันรัฐวิสาหกิจไทย" ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายนของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5...

อิเกียส่งคอลเล็คชั่นพิเศษ GRATULERA/กราทูเลรา รวมสุดยอดเฟอร์นิเจอร์ระดับตำนาน ฉลองครบรอบ 75 ปี

อิเกียจัดเซอร์ไพรส์สุดพิเศษแทนคำขอบคุณลูกค้าในโอกาสครบรอบ 75 ปี คัดสรรเฟอร์นิเจอร์ยอดนิยมแห่งยุค 1950-1960, 1970-1980 และ 1990 กลับมาวางจำหน่ายให้แฟนอิเกียได้เป็นเจ้าของอีกครั้ง ในคอลเล็คชั่นวินเทจ GRATULERA/ กราทูเลรา...

Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany เทศกาลอาหาร วัตถุดิบและสินค้าขึ้นชื่อหลากหลายชนิด

มร.นิค ไรท์ไมเออร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฟู้ด ฮอลล์ และสายจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด จัดงาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany เทศกาลอาหาร วัตถุดิบและสินค้าขึ้นชื่อหลากหลายชนิด ส่งตรงจากแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี...

ปภ.แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอุทกภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตน อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอุทกภัย โดยติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำในพื้นที่ พร้อมปฏิบัติตามประกาศเตือนภัย อย่างเคร่งครัด หมั่นสังเกตสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติ...

เรื่องเล่าจากห้องสมุด กรุงศรี ออโต้ สองคุณครูนักสู้ ผู้อยู่เบื้องหลังห้องสมุดเล็กๆ แต่เปี่ยมแรงบันดาลใจ

หนังสือเล่มโปรดของคุณคืออะไร... นี่คงเป็นคำถามที่เราตอบได้แบบไม่ต้องคิด บางคนอาจจะรักสามก๊กเป็นชีวิตจิตใจ ยกให้เพชรพระอุมาเป็นนิยายในดวงใจ หรือโตมาพร้อมกับแฮร์รี่ พอตเตอร์ และผองเพื่อน แต่สำหรับเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล นี่ไม่ใช่คำถามที่ง่ายเลย...

Related Topics