รายงาน IARD เผย ผู้ผลิตเบียร์ ไวน์ และสุราชั้นนำเดินหน้ารณรงค์ให้ประชาชนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกตระหนักถึงอันตรายจากการดื่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 10, 2018 08:28
ลอนดอน--10 ก.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

บริษัทผู้ผลิตเบียร์ ไวน์ และสุรา 11 แห่ง ที่อยู่เบื้องหลังแบรนด์ดังของโลก ได้เดินหน้าสร้างสรรค์ความร่วมมือรูปแบบใหม่ ๆ ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ผ่านทางข้อตกลง Producers' Commitments

ความสำเร็จ ได้แก่:
 • ดำเนินโครงการป้องกันการเมาแล้วขับเฉลี่ย 347 โครงการต่อปีในระหว่างปี 2557-2560
 • เข้าถึงผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะกว่า 6 ล้านคนในระหว่างปี 2558-2560 ผ่านทางข้อความรณรงค์ลดการดื่มในกลุ่มเด็กและเยาวชน
 • กำหนดให้บริษัทโฆษณาต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบ โดยคิดเป็นสัดส่วน 97% ของสัญญาที่ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำร่วมกับบริษัทโฆษณาในปี 2560
 • โครงการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบที่ดำเนินการร่วมกับผู้ค้าปลีกท้องถิ่น มีจำนวนเพิ่มขึ้น 66% ในระหว่างปี 2557-2560
 • มีการดำเนินโครงการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบร่วมกับผู้ค้าปลีกท้องถิ่น เฉลี่ย 224 โครงการต่อปีในระหว่างปี 2557-2560
(โลโก้: https://mma.prnewswire.com/media/715226/IARD_Logo.jpg )

ในปี 2555 กลุ่มผู้ผลิตเบียร์ ไวน์ และสุราชั้นนำ ซึ่งเป็นสมาชิกของสหพันธ์นานาชาติเพื่อการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ หรือ International Alliance for Responsible Drinking (IARD) ได้ให้คำมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้กับการดื่มที่ก่อให้เกิดอันตราย พร้อมทั้งยังได้กำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบสำหรับอุตสาหกรรมในวงกว้างมากขึ้น

รายงานฉบับสมบูรณ์ [ http://www.producerscommitments.org/ ]   ที่เผยแพร่ในวันนี้ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินพันธกิจดังกล่าวในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันยังเป็นการแสดงให้เห็นว่า ความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นได้เมื่อภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผนึกกำลังเพื่อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งรวมถึงการดื่มที่ก่อให้เกิดอันตราย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

เราประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมในการทำงานร่วมกันในหมู่สมาชิก ตลอดจนทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีงานอีกมากมายที่เราสามารถทำได้ เราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีในหลายส่วนของโลก ทั้งในเรื่องการดื่มของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ การดื่มมากเกินไป การดื่มแล้วขับ และเราต้องการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในทุกส่วนของโลก

Diageo Ivan Menezes ประธานซีอีโอและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ IARD กล่าวว่า "เราภาคภูมิใจที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม จากงานที่เราได้ทำไปแล้วตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รวมถึงงานที่เราจะต้องทำต่อไปในอนาคต

หน้าที่ของเราคือการต่อสู้กับการดื่มที่ก่อให้เกิดอันตราย เพื่อช่วยปรับปรุงสุขภาพของประชาชนทั่วโลก และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

เราได้วางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการทำงานในอนาคตผ่านทาง Producers' Commitments แต่ขณะเดียวกัน เราตระหนักดีว่ายังมีงานต้องทำอีกมาก ซึ่งเราไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง การจับมือเป็นพันธมิตรกับกลุ่มผู้ค้าปลีก หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานด้านสุขภาพ และองค์กรเอกชน จึงนับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานที่คืบหน้าของเรา"

Henry Ashworth ซีอีโอและประธานของ IARD ระบุว่า "Producers' Commitments แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของบรรดาผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกในการเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลง พร้อมเน้นย้ำให้เห็นว่าผู้ผลิตเหล่านี้สามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกได้ ด้วยการทำงานร่วมกับรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)

แนวทางการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมทั้งสังคม (Whole-of-Society Approach) ถือเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก และความพยายามร่วมกันของเราสามารถก้าวไปได้ไกลยิ่งขึ้น หากเราเริ่มกำหนดวาระในการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยเราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกันได้ ด้วยการลดการดื่มที่ก่อให้เกิดอันตราย และการเร่งผลักดันการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs"

ความสำเร็จที่สำคัญของ Producers' Commitments ได้แก่:
การลดการดื่มของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • เข้าถึงผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 6 ล้านคน ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวระหว่างปี 2558-2560
 • เข้าถึงอินฟลูเอนเซอร์ 3 ล้านคน ผ่านทางการมีปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวระหว่างปี 2558-2560
 • เข้าถึงประชาชนกว่าห้าร้อยล้านคน (546 ล้านคน) ระหว่างปี 2557-2560 ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงสื่อและโซเชียลมีเดีย
การลดการดื่มแล้วขับ
 • สมาชิกดำเนินโครงการป้องกันการเมาแล้วขับเฉลี่ย 347 โครงการต่อปีในระหว่างปี 2557- 2560
 • มีการดำเนินโครงการเมาไม่ขับและโครงการนำร่องใน 76% ของประเทศต่าง ๆ ที่สมาชิกดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2560
ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณด้านการตลาด
 • 97% ของการทำสัญญาระหว่างสมาชิกกับบริษัทโฆษณาในปี 2560 ระบุว่า บริษัทโฆษณาต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณการโฆษณาที่มีความรับผิดชอบ
 • จัดตั้งความร่วมมือนอกภาคอุตสาหกรรมในกระบวนการกำกับดูแลตนเอง ใน 53 ประเทศที่มีการดำเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์โดยเฉลี่ย ระหว่างปี 2557-2560

การให้ข้อมูลผู้บริโภคและการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบ

 • ในบรรดาสมาชิก 4 ราย พบว่า 85% ของปริมาณผลิตภัณฑ์ในปี 2560 ได้ปรากฏสัญลักษณ์หรือคำเตือนเกี่ยวกับการดื่มที่ก่อให้เกิดอันตราย
 • ในบรรดาสมาชิก 7 ราย พบว่า 59% ของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ในปี 2560 ได้ปรากฏสัญลักษณ์หรือคำเตือนเกี่ยวกับการดื่มที่ก่อให้เกิดอันตราย
การทำงานร่วมกับผู้ค้าปลีก
 • มีการดำเนินโครงการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบร่วมกับผู้ค้าปลีกท้องถิ่นโดยเฉลี่ย 224 โครงการต่อปี ในระหว่างปี 2557-2560
 • โครงการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบที่ดำเนินการร่วมกับผู้ค้าปลีกท้องถิ่น มีจำนวนเพิ่มขึ้น 66% ในระหว่างปี 2557-2560
ตัวอย่างโครงการเด่น ๆ ในรายงาน IARD ได้แก่
การรณรงค์ต่อต้านการขับรถขณะมึนเมาในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

DrinkWise Australia ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันการขับรถขณะมึนเมา ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากบรรดาผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในออสเตรเลีย โดยในปี 2560 DrinkWise Australia ได้ร่วมมือกับ Uber ผู้ให้บริการร่วมเดินทาง (ride-sharing) เปิดตัวแคมเปญ "DrinkWise UberZONE" ในระหว่างการแข่งขัน Melbourne Cup Carnival เพื่อรณรงค์ไม่ให้บรรดาแฟน ๆ ที่เข้าชมการแข่งขันที่สนาม ขับรถในขณะมึนเมา โดย UberZONE ได้ประชาสัมพันธ์แคมเปญ DrinkWise Australia และเผยแพร่ข้อความต่าง ๆ ของ Uber เกี่ยวกับการเดินทางที่ปลอดภัยและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมให้บริการน้ำดื่มฟรีแก่ผู้เข้าร่วมงานในขณะที่พวกเขารอใช้บริการ Uber เพื่อเดินทางกลับบ้าน

นโยบายการทำตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบในกัมพูชา

กลุ่มพันธมิตรผู้ผลิตไวน์และสุราแห่งเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific International Wine and Spirits Alliance (APIWSA) ได้ลงนามใน "จรรยาบรรณการสื่อสารและการทำตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบในประเทศกัมพูชา" (Cambodia Responsible Alcohol Marketing and Communication Code of Conduct) ร่วมกับนายเขียว กัญญาฤทธิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศของกัมพูชา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการทำตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และนำเสนอชุดมาตรฐานการดำเนินงานที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นานาชาติรายใหญ่ เช่น แถลงการณ์เกี่ยวกับความแรงของแอลกอฮอล์ การดื่มที่ก่อให้เกิดอันตราย และไม่ทำการตลาดกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

การปรับปรุงการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์จากลมหายใจในนามิเบีย

เราทำงานร่วมกับ   Self-Regulating Alcohol Industry Forum (SAIF) เพื่อดำเนินโครงการรณรงค์ต่อต้านการขับขี่ขณะมึนเมา "Driving Under the Influence of Alcohol" ในระหว่างปี 2558-2560 โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยลดการเมาแล้วขับ ผ่านทางการเผยแพร่ข้อความให้ความรู้แก่ประชาชน และด้วยวิธีการตรวจจับและการบังคับใช้กฎหมาย

โดยในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้ตรวจหาระดับแอลกอลฮอล์ในผู้ขับขี่กว่า 153,000 คน และพบว่ามีเพียง 1% ที่มีผลตรวจเป็นบวก ทั้งนี้ การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังของตำรวจได้ช่วยยับยั้งผู้ขับขี่ไม่ให้ขับรถขณะมึนเมา และส่งผลให้อัตราส่วนร้อยละของผู้ขับขี่ทั้งหมดที่ถูกจับกุมในข้อหาเมาแล้วขับนั้น ลดลงจาก 6.8% ในปี 2559 เหลือเพียง 0.5% ในปี 2560

ลัตเวีย: คุณจะขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับลูกหลานของคุณหรือไม่

สมาคมอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ลัตเวีย หรือ   Latvian Alcohol Industry Association (LANA) ได้เปิดตัวโครงการรณรงค์สร้างความตระหนักและดำเนินโครงการตรวจสอบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (test-purchasing) ให้เด็กและเยาวชน โดยใช้อาสาสมัครที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในระหว่างปี 2559-2560 ทั้งนี้ LANA ได้ร่วมมือกับสมาคมโรงแรมและร้านอาหารแห่งลัตเวีย (AHRL) สมาคมผู้ค้าลัตเวีย สมาคมผู้ค้าปลีกอาหารลัตเวีย (LPTA) และแพทยสมาคมลัตเวีย เพื่อดำเนินการร่วมกับผู้ค้าปลีกมากกว่า 40 ราย ด้วยการขอให้พนักงานขายลองนึกถึงผลที่จะตามมาจากการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ลูกหลานของพวกเขาเอง และย้ำเตือนให้พวกเขาอย่าลืมขอดูบัตรประชาชนผู้ที่มาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในปี 2560 เครื่องบันทึกเงินสดประมาณ 1,250 เครื่องได้แสดงสื่อรณรงค์ ขณะที่มีโรงแรม คาเฟ่ และร้านอาหารเข้าร่วมโครงการราว 400 ราย นอกจากนี้ แคมเปญดังกล่าวยังได้รับการเผยแพร่ทางทีวี วิทยุ และสื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งคาดว่าเข้าถึงประชาชนประมาณ 2 ล้านคน ภายหลังการรณรงค์ พบว่า 90% ของเด็กชาย และ 65% ของเด็กผู้หญิงถูกห้ามซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะไม่แสดงบัตรประจำตัวประชาชน

บริษัทผู้ผลิตเบียร์ ไวน์ และสุรา 11 รายที่ลงนามใน Producers' Commitments เพื่อลดการดื่มที่ก่อให้เกิดอันตรายนั้น ประกอบด้วย Anheuser-Busch InBev, Asahi Group Holdings, Bacardi, Beam Suntory, Brown-Forman Corporation, Carlsberg, Diageo, HEINEKEN, Kirin Holdings Company, Molson Coors และ Pernod Ricard

พันธกิจของผู้ผลิตตามที่ระบุใน Producers' Commitments ประกอบด้วย
 • ลดการดื่มของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติด้านการตลาด
 • ให้ข้อมูลผู้บริโภคและสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบ
 • ลดการดื่มแล้วขับ
 • ขอความร่วมมือจากผู้ค้าปลีกเพื่อลดการดื่มที่ก่อให้เกิดอันตราย

สหพันธ์นานาชาติเพื่อการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ (IARD) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่อุทิศตนเพื่อแก้ปัญหาการดื่มที่ก่อให้เกิดอันตรายทั่วโลก พร้อมทั้งส่งเสริมการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบในหมู่นักดื่ม IARD ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทสมาชิกจากทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีการควบคุม ได้แก่ เบียร์ ไวน์ และสุรา โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการดื่มที่ก่อให้เกิดอันตราย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกและการดำเนินงานของเรา สามารถดูได้ที่ http://www.producerscommitments.org

ที่มา: IARD - International Alliance for Drinking Responsible

Latest Press Release

อินทัช โฮลดิ้งส์ จัดงานการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12

ด้วยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 12 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน ช่วยสืบสานภาษาและวรรณกรรมไทย...

งาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany ตั้งแต่วันนี้ 23 ตุลาคม 2561 ณ เซ็นทรัลฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ ทุกสาขา และท็อปส์ ออนไลน์

เนรมิตดินแดนอาหารครั้งใหม่ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ยกสีสันความสนุกสนานรื่นเริงของเทศกาล OKTOBERFEST อันโด่งดังมาไว้เมืองไทย ในงาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany เทศกาลอาหาร วัตถุดิบ และสินค้ายอดนิยมหลากหลายชนิด ส่งตรงจากแคว้นบาวาเรีย...

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก รณรงค์ให้ เทสโก้ โลตัส สนับสนุนฟาร์มหมู ที่เลี้ยงอย่างใส่ใจ!!

การยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูแม่พันธุ์นับล้านตัวในประเทศไทย ไม่ให้ถูกทรมานด้วยการเลี้ยงแบบยืนซอง เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ประเทศไทย ให้ความสำคัญ จึงได้จัดโครงการรณรงค์การเลี้ยงหมูอย่างใส่ใจ "Raise Pigs...

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ จัดซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2561

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นำโดย มร.สแตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่พร้อมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปีขึ้น ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่นโดยมีนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอ.เมืองขอนแก่น...

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับการรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคมชุดแรกของประเทศไทย

หม่อมหลวง ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เข้าพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในโอกาสที่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการรับรองเป็น 1 ใน 15...

Related Topics