ไอวีแอล ประกาศรางวัลผู้ชนะเลิศโครงการ RECO Young Designer Competition 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 10, 2018 09:06
กรุงเทพฯ--10 ก.ย.--FIVE W & H

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ประกาศรางวัลผู้ชนะเลิศโครงการ RECO Young Designer Competition 2018 นายชนะจิตร หนูเดช คว้ารางวัลชนะเลิศด้วยผลงานคอลเล็คชั่นที่มีชื่อว่า "Back to the Earth" รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาเพื่อเปิดประสบการณ์ด้านการออกแบบ และโอกาสเข้าร่วมงาน Dutch Design Week ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เผยนำแนวคิดเรื่องการคืนกลับสู่ธรรมชาติมาปรับใช้ ด้านอินโดรามา เวนเจอร์ส ปักธงรักษ์สิ่งแวดล้อม เดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ PET รีไซเคิล (rPET) และเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อเนื่อง หวังปลูกฝังแนวคิดรักษ์โลกสู่นักออกแบบรุ่นใหม่ และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และองค์กรในระยะยาว

มร. เคส ราเดอ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ RECO Young Designer Competition 2018 กล่าวว่า "นับเป็นครั้งแรกที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์ได้จับมืออินโดรามา เวนเจอร์ส ในการจัดโครงการรีโค่ เพราะเราเห็นพัฒนาการของโครงการอย่างต่อเนื่องว่า เป็นโครงการที่ดีมีความผสมผสานกันระหว่างความคิดสร้างสรรค์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ให้ความสำคัญมาโดยตลอด อุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Industry) มีความสำคัญอย่างมากกับระบบเศรษฐกิจของเนเธอร์แลนด์ เพราะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับอีกหลากหลายวงการ ไม่ว่าจะในเชิงของสถาปัตยกรรม แฟชั่น สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ก็ต้องอาศัยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์นี้ และเมื่อนำผสมผสานกับมิติของความยั่งยืนในการตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนแล้ว เราจะได้เห็นการกระตุ้นให้เกิดโมเดลใหม่ๆ ที่ผสมผสานกันระหว่างสังคมที่มีความคิดสร้างสรรค์กับการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในเจนเนอเรชั่นต่อๆ ไป"

นางสุจิตรา โลเฮีย กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส เปิดเผยผลการแข่งขันในโครงการ RECO Young Designer Competition 2018 ว่า "นายชนะจิตร หนูเดช เป็นผู้ชนะการแข่งขันในโครงการนี้ โดยมีจุดเด่นคือ การคืนกลับสู่ธรรมชาติและความมีหัวใจรักษ์โลก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทยึดถึอเป็นหลักปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อีกทั้งยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลก"

ทั้งนี้รีโค่คือ โครงการแข่งขันออกแบบอัพไซเคิลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคม (CSR) ของ อินโดรามา เวนเจอร์ส ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยงานครั้งนี้นับเป็นการจัดต่อเนื่องปีที่ 7 โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความตระหนักด้านการใช้rPET และเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นักออกแบบรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในทุกๆ ปี จะได้รับความรู้ด้านการดีไซน์ และเทคนิคใหม่ๆ ในการนำวัสดุใช้แล้วมาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่น่าทึ่ง สามารถสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้พบเห็น ตลอดจนเข้าใจถึงแนวคิดในการรักษ์โลกด้วยการอัพไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งของใช้แล้ว และนำความรู้ดีๆ ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเสริมสร้างสังคมที่ดี และรักษาสภาพแวดล้อมรอบตัวเราให้ดียิ่งขึ้นไป

โดยอินโดรามา เวนเจอร์ส ได้คัดเลือกนักออกแบบที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 ทีม จาก 200 ผลงาน เพื่อเข้าร่วมการ Workshop ด้านการออกแบบเชิงนิเวศ (eco-design workshop) โดยมีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการออกแบบคอยให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายได้ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการเวิร์คช้อปผลิตผลงานเพื่อจัดแสดงในงานประกาศผลรอบสุดท้าย

"ไอวีแอล ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และมีความพยายามอย่างมากในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคม วิสัยทัศน์ที่สำคัญของเรา คือการมุ่งเน้นไปที่พลังแห่งความคิดของคนรุ่นใหม่การสร้างผลกระทบเชิงบวกและการเปลี่ยนแปลงผ่านโครงการด้านการศึกษาเกี่ยวกับการรีไซเคิลและความเข้าใจเรื่อง PET ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้" นางสุจิตรากล่าว

โดยการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นายชนะจิตร หนูเดช ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านการดีไซน์ในคอนเซ็ปท์ "Back to the Earth" ซึ่งตรงกับโจทย์หลักของโครงการ ที่ต้องการให้นักออกแบบรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการคืนกลับสู่ธรรมชาติและหัวใจรักษ์โลก โดยจะได้รับเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท พร้อมเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาเพื่อเปิดประสบการณ์ด้านการออกแบบ และโอกาสเข้าร่วมงาน Dutch Design Week ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ สำหรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายชาติชาย ไชยเดช ภายใต้คอนเซ็ปท์ "ป๊อบส่างลอง" ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท และรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายธนกฤต ธัญญากรณ์ ภายใต้คอนเซ็ปท์ "ชาวเล" ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท

"อินโดรามา เวนเจอร์ส ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน และเชื่อมั่นว่า กิจกรรม รีโค่ จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จุดประกายความคิดของคนรุ่นใหม่ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกผ่านการเรียนรู้เรื่องการรีไซเคิลและอัพไซเคิลขยะประเภทพลาสติก รวมถึงกระตุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ PET เป็นวัสดุตั้งต้น ตระหนักในการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อของอินโดรามา เวนเจอร์ส ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทสร้างการเติบโตโดยคำนึงถึงผลกระทบทางบวกด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ตลอดจนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจด้วยความถูกต้อง ซึ่งโครงการ RECO Young Designer Competition 2018 เป็นหนึ่งในโครงการด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนที่กลุ่มบริษัทดำเนินการต่อเนื่องเพื่อสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมของผู้เกี่ยวข้องต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของแนวคิดโครงการนี้ได้เป็นอย่างดี กลุ่มบริษัทจะเดินหน้าสร้างความตระหนักรู้ในการใช้rPET และเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดผ่านการกิจกรรมร่วมกับสังคมและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป และสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณสถานทูตเนเธอร์แลนด์ ศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ (TCDC) สายการบิน KLM อีกทั้งสถาบันชั้นนำและโรงเรียนสอนออกแบบที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดี" นางสุจิตรา กล่าวปิดท้าย


Latest Press Release

อพวช. ยืนยัน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางเมืองยังคงเปิดให้บริการตามปกติ เพื่อร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เปิดบ้านนำชมการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายใน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน หลังมีกระแสห่วงใยจากประชาชนในโลกออนไลน์ถึงการหมดสัญญาเช่าพื้นที่ในปี 2563...

ภาพข่าว: Kids Sport Day @ CentralPlaza Chonburi

ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รุ่งฤดี พันธุรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ร่วมกันเปิดงาน Kids' Sport Day @ CentralPlaza Chonburi งานแข่งขันกีฬามหาสนุกสุดยิ่งใหญ่ฝึกทักษะเหล่าหนูน้อยครั้งแรกในจังหวัดชลบุรี โดยมี...

ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562

เมื่อวันที่ 17–18 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานการปฏิรปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา(ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา) และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ร่วมประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562...

ภาพข่าว: SVL Group ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร นำโดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางเข้าพบ เพื่อแสดงความยินดีกับนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมทางหลวงชนบท...

กระทงจากฟางข้าว วัสดุเหลือใช้ที่ไร้ค่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ตามที่ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำกระดาษจากฟางข้าว และสอนทำดอกไม้ประดิษฐ์จากฟางข้าว...

Related Topics