ไอวีแอล ประกาศรางวัลผู้ชนะเลิศโครงการ RECO Young Designer Competition 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 10, 2018 09:06
กรุงเทพฯ--10 ก.ย.--FIVE W & H

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ประกาศรางวัลผู้ชนะเลิศโครงการ RECO Young Designer Competition 2018 นายชนะจิตร หนูเดช คว้ารางวัลชนะเลิศด้วยผลงานคอลเล็คชั่นที่มีชื่อว่า "Back to the Earth" รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาเพื่อเปิดประสบการณ์ด้านการออกแบบ และโอกาสเข้าร่วมงาน Dutch Design Week ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เผยนำแนวคิดเรื่องการคืนกลับสู่ธรรมชาติมาปรับใช้ ด้านอินโดรามา เวนเจอร์ส ปักธงรักษ์สิ่งแวดล้อม เดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ PET รีไซเคิล (rPET) และเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อเนื่อง หวังปลูกฝังแนวคิดรักษ์โลกสู่นักออกแบบรุ่นใหม่ และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และองค์กรในระยะยาว

มร. เคส ราเดอ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ RECO Young Designer Competition 2018 กล่าวว่า "นับเป็นครั้งแรกที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์ได้จับมืออินโดรามา เวนเจอร์ส ในการจัดโครงการรีโค่ เพราะเราเห็นพัฒนาการของโครงการอย่างต่อเนื่องว่า เป็นโครงการที่ดีมีความผสมผสานกันระหว่างความคิดสร้างสรรค์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ให้ความสำคัญมาโดยตลอด อุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Industry) มีความสำคัญอย่างมากกับระบบเศรษฐกิจของเนเธอร์แลนด์ เพราะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับอีกหลากหลายวงการ ไม่ว่าจะในเชิงของสถาปัตยกรรม แฟชั่น สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ก็ต้องอาศัยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์นี้ และเมื่อนำผสมผสานกับมิติของความยั่งยืนในการตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนแล้ว เราจะได้เห็นการกระตุ้นให้เกิดโมเดลใหม่ๆ ที่ผสมผสานกันระหว่างสังคมที่มีความคิดสร้างสรรค์กับการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในเจนเนอเรชั่นต่อๆ ไป"

นางสุจิตรา โลเฮีย กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส เปิดเผยผลการแข่งขันในโครงการ RECO Young Designer Competition 2018 ว่า "นายชนะจิตร หนูเดช เป็นผู้ชนะการแข่งขันในโครงการนี้ โดยมีจุดเด่นคือ การคืนกลับสู่ธรรมชาติและความมีหัวใจรักษ์โลก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทยึดถึอเป็นหลักปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อีกทั้งยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลก"

ทั้งนี้รีโค่คือ โครงการแข่งขันออกแบบอัพไซเคิลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคม (CSR) ของ อินโดรามา เวนเจอร์ส ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยงานครั้งนี้นับเป็นการจัดต่อเนื่องปีที่ 7 โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความตระหนักด้านการใช้rPET และเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นักออกแบบรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในทุกๆ ปี จะได้รับความรู้ด้านการดีไซน์ และเทคนิคใหม่ๆ ในการนำวัสดุใช้แล้วมาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่น่าทึ่ง สามารถสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้พบเห็น ตลอดจนเข้าใจถึงแนวคิดในการรักษ์โลกด้วยการอัพไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งของใช้แล้ว และนำความรู้ดีๆ ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเสริมสร้างสังคมที่ดี และรักษาสภาพแวดล้อมรอบตัวเราให้ดียิ่งขึ้นไป

โดยอินโดรามา เวนเจอร์ส ได้คัดเลือกนักออกแบบที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 ทีม จาก 200 ผลงาน เพื่อเข้าร่วมการ Workshop ด้านการออกแบบเชิงนิเวศ (eco-design workshop) โดยมีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการออกแบบคอยให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายได้ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการเวิร์คช้อปผลิตผลงานเพื่อจัดแสดงในงานประกาศผลรอบสุดท้าย

"ไอวีแอล ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และมีความพยายามอย่างมากในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคม วิสัยทัศน์ที่สำคัญของเรา คือการมุ่งเน้นไปที่พลังแห่งความคิดของคนรุ่นใหม่การสร้างผลกระทบเชิงบวกและการเปลี่ยนแปลงผ่านโครงการด้านการศึกษาเกี่ยวกับการรีไซเคิลและความเข้าใจเรื่อง PET ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้" นางสุจิตรากล่าว

โดยการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นายชนะจิตร หนูเดช ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านการดีไซน์ในคอนเซ็ปท์ "Back to the Earth" ซึ่งตรงกับโจทย์หลักของโครงการ ที่ต้องการให้นักออกแบบรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการคืนกลับสู่ธรรมชาติและหัวใจรักษ์โลก โดยจะได้รับเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท พร้อมเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาเพื่อเปิดประสบการณ์ด้านการออกแบบ และโอกาสเข้าร่วมงาน Dutch Design Week ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ สำหรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายชาติชาย ไชยเดช ภายใต้คอนเซ็ปท์ "ป๊อบส่างลอง" ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท และรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายธนกฤต ธัญญากรณ์ ภายใต้คอนเซ็ปท์ "ชาวเล" ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท

"อินโดรามา เวนเจอร์ส ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน และเชื่อมั่นว่า กิจกรรม รีโค่ จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จุดประกายความคิดของคนรุ่นใหม่ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกผ่านการเรียนรู้เรื่องการรีไซเคิลและอัพไซเคิลขยะประเภทพลาสติก รวมถึงกระตุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ PET เป็นวัสดุตั้งต้น ตระหนักในการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อของอินโดรามา เวนเจอร์ส ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทสร้างการเติบโตโดยคำนึงถึงผลกระทบทางบวกด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ตลอดจนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจด้วยความถูกต้อง ซึ่งโครงการ RECO Young Designer Competition 2018 เป็นหนึ่งในโครงการด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนที่กลุ่มบริษัทดำเนินการต่อเนื่องเพื่อสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมของผู้เกี่ยวข้องต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของแนวคิดโครงการนี้ได้เป็นอย่างดี กลุ่มบริษัทจะเดินหน้าสร้างความตระหนักรู้ในการใช้rPET และเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดผ่านการกิจกรรมร่วมกับสังคมและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป และสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณสถานทูตเนเธอร์แลนด์ ศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ (TCDC) สายการบิน KLM อีกทั้งสถาบันชั้นนำและโรงเรียนสอนออกแบบที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดี" นางสุจิตรา กล่าวปิดท้าย


Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics