เอสซีจี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 10, 2018 09:21
กรุงเทพฯ--10 ก.ย.--เอสซีจี

เอสซีจี มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้