ม.สงขลานครินทร์ ตรัง สอนทักษะการช่วยชีวิตคน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 10, 2018 16:24
กรุงเทพฯ--10 ก.ย.--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

วันนี้ (10 กันยายน 2561) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์ทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้เผยถึงการจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 1/2561 ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา 942-102 ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life Support) ว่า วิชานี้เป็นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ที่เห็นความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ ความดันโลหิต และอุบัติเหตุ ที่มักพบบ่อยในปัจจุบัน จึงต้องการที่จะให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้มีทักษะ มีความรู้ และพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บได้อย่างถูกวิธี โดยในภาคการศึกษานี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง และสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ รวมกว่า 300 คน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มเพื่อรับฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติจริง ออกเป็น 4 กลุ่มย่อย และได้เริ่มฝึกไปแล้ว 2 รอบ คือเมื่อวันที่ 8-9 กันยายน ที่ผ่านมา และจะจัดอีกครั้งในวันที่ 15-16 กันยายน 2561

อาจารย์ทวีศักดิ์ กล่าวว่า รายวิชา ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เป็นการมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติทักษะได้อย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้สร้างประโยชน์ต่อตนเองกับสังคม สามารถปฏิบัติทักษะการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงที และมีการส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บต่อไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยชีวิตผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บให้มีโอกาสรอดกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ซึ่งรายวิชาดังกล่าวได้เริ่มขึ้นในปีนี้เป็นปีแรก และจะจัดอย่างต่อเนื่องในทุกปี เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ทุกคน สามารถมีความรู้และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้จริง


Latest Press Release

ภาพข่าว: ดร.หม่อมหลวงภัทรชาติ ประวิตร เข้ากราบนมัสการ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร ทำบุญครั้งใหญ่เขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ดร.หม่อมหลวงภัทรชาติ ประวิตร และคณะเข้ากราบนมัสการ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร พระภิกษุสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสี พระปฏิบัติที่มีชื่อเสียงด้านเมตตาบารมีสูง ได้รับการยอมรับศรัทธาทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศเช่นพม่า ลาว ภูฏาน เพื่อกราบนิมนต์ทำบุญครั้งใหญ่ที่เขาคลังนอก...

ปภ.แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน...ลดเสี่ยงอันตรายจากลมแรงและฟ้าผ่า

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยติดตามพยากรณ์อากาศ และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ในที่มิดชิด...

ภาพข่าว: คิกออฟโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยผสมใช้เองในสถาบันเกษตรกร

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดตัวโครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ณ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด จังหวัดราชบุรี โดยมี นายอานัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...

ภาพข่าว: โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ อายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ปี

นายระพินทร์ จารุดุล กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (ที่5-ซ้ายแถวยืนบนเวที) พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกันจัด งานอายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ปี แด่ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ (ที่3-ซ้าย/แถวยืนหน้า) โดยมี คุณหญิงจวบ จิรโรจน์...

รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมอาชีพปลูกมะม่วง พร้อมประสานห้างสรรพสินค้าเพื่อหาตลาดรองรับ เผยส่งออกปีละกว่า600 ตัน มูลค่ากว่า 42 ล้านบาท

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 49 ปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ว่า จ.ฉะเชิงเทรา...

Related Topics